Menu Producten

Procurios Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Procurios Webdevelopment. Opgemaakt op 30 december 2002. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder documentnummer 27179396.

1. Definities

Procurios en u (onze klant) ondertekenen een overeenkomst die beschrijft wat wij voor jullie doen.

2. Toepasselijkheid

We gaan uit van wat op deze pagina staat, tenzij we iets anders afspreken.

3. Aanbieding en acceptatie

We bieden alles in principe exclusief BTW aan. Als u als klant zegt iets van ons af te nemen, dan houden we u hier ook aan.

4. Oplevering

We gaan aan de slag als we een definitief akkoord hebben ontvangen. Als u andere afspraken wilt maken, dan schrijven we die op.

5. Tarieven

Wilt u bij ons opzeggen? Geeft u dit dan op tijd aan.

En als u zich niet aan gemaakte afspraken kunt houden, dan zeggen wij de overeenkomst op. Dit doen we ook als u uw oplossing misbruikt om de wet te overtreden of om mensen te kwetsen. 

6. Betaling

Als we klaar zijn met uw project leveren we de oplossing aan u op. Soms kan het slimmer zijn of beter uitkomen om de oplossing gefaseerd op te leveren.

7. Voorwaarden voor gebruik van de diensten

Wij doen ons uiterste best uw diensten te leveren en alles te laten werken. Als er echter buiten onze schuld om iets mis gaat, dan zijn wij niet verantwoordelijk te houden.

8. Persoonlijke informatie

Mochten wij onze prijzen wijzigen, dan laten we dit op tijd weten. U krijgt dan de gelegenheid uw overeenkomst op te zeggen, zouden we er niet uitkomen.

9. Technische vereisten

U kunt onze producten en diensten met veel plezier gebruiken, maar daarvoor moet u wel op tijd betalen. Indien u het niet eens bent met een factuur, dan horen wij dit graag.

10. Procurios communicatie

Het Procurios webplatform is van ons, de informatie die u erin stopt is van u.

11. Intellectuele eigendommen

Wij zijn soms afhankelijk van anderen, als bij hun iets mis gaat, kunnen wij daar niets aan doen. Mochten wij wél de oorzaak van problemen zijn, dan kunnen wij alleen verantwoordelijk worden gehouden voor het oplossen van de daadwerkelijke probleem. 

12. Spamming en illegale activiteiten

U kunt uw oplossing niet zomaar aan een ander geven en wij kunnen u niet zomaar aan een andere leverancier koppelen zonder overleg.

13. Schorsing en beëindingen van een implementatie

Als u gemaakte afspraken niet nakomt, kan het zijn dat we in uiterste gevallen uw oplossing offline halen. Dit zullen wij nooit zomaar doen en kondigen wij vantevoren aan.

14. Privacy

Als er iets mis is met uw oplossing horen wij dit graag zo snel mogelijk. We proberen het dan in alle redelijkheid op te lossen.

15. Afwijzing van garanties

Als we de voorwaarden willen aanpassen, dan kondigen we dit vantevoren aan. Mocht u vervolgens om die reden afscheid willen nemen, dan mag dat natuurlijk.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Alle discussies en geschillen lossen wij het liefst met elkaar op. Mochten we er toch niet uitkomen, dan vragen we hulp van een Nederlandse rechter.