22 May 2019 Jennifer Lie Fong 5 minute read

Inzicht in trends en uitschieters met nieuwste add-on Insights

Samen met o.a. Milieudefensie, Groenlinks, VUmc-fonds, foodwatch en IVN hebben wij de afgelopen weken gewerkt aan een nieuwe toevoeging aan ons platform: de add-on Insights. Binnenkort is de add-on verkrijgbaar. Een goed moment dus voor een kop koffie met developer Pim over het ontstaan van de add-on en de samenwerking met de gebruikers van ons platform!

En natúúrlijk heb je op social al gezien dat we laatst met een aantal van onze klanten bij een review van het team van Pim Elshoff, Niek Adam, Hans Kuiters en Joop Lammerts waren.

Dus zeg Pim, vertel eens iets over onze nieuwe add-on! Wat is het?

"Kort gezegd: Insights is een reporting tool voor het Procurios Platform waarmee je, in combinatie met het product Engagement, inzicht krijgt in de prestaties van je campagnes.

De ontwikkeling van Insights begon eigenlijk met de vraag: welke behoefte heeft onze klant als zijn management hem vraagt een bedrijfsbeslissing te nemen? Hoe krijgt iemand inzicht in de lopende campagnes, de uitschieters, trends of low points in zijn of haar campagne? Met andere woorden: welke informatie heeft onze klant nodig om daar beslissingen over te nemen?

Insights maakt het mogelijk om conclusies te trekken uit je campagnes én om deze informatie in één keer te laten zien. Denk aan een presentatie of rapportage of als extra ondersteuning bij het schrijven van een plan voor toekomstige acties."

Gaaf! En wie worden er echt blij van de komst van Insights?

"Bij de ontwikkeling hebben we 3 ‘persona’s’ als voorbeeld in ons achterhoofd gehouden: de administrateur, de fondsenwerver en de data specialist.

De administrateur wordt door het management gevraagd om een rapportage uit te draaien. De administrateur is verantwoordelijk voor de aanlevering van de cijfers, maar niet om er zelf iets mee te doen; dat doet het management. Met andere woorden: deze fase van de ontwikkeling van Insights draaide om het creëren van een dashboard, waar vanaf je heel makkelijk een kwartaal- of jaarrapportage kunt uitdraaien.

De fondsenwerver wil graag in de gaten houden hoe de campagnes lopen. Welke lopen er en welke niet? Voor zijn functie hoef je uit de rapportage geen voorspellingen te trekken en is er niet per se behoefte aan diepe insights zoals Google Analytics biedt, maar juist de mogelijkheid om op één plek binnen één oogopslag te kunnen zien waar hij een beslissing over kan nemen. Waar de organisatie staat wat betreft fondsenwerving.

Tot slot de data specialist. Een data specialist is altijd bezig met de vraag: waar kan ik maximaliseren of minimaliseren? Net als de fondsenwerver is de data specialist op zoek naar informatie over zijn projecten. Het verschil met de fondsenwerver is dat de data specialist ook wil weten welke activiteiten de organisatie moet doorzetten of opschorten."

Met Engagement houd je bij wat jouw werk binnen brengt aan inkomsten. Met Insights houd je de voortgang van die campagnes bij, zodat je ze kunt vergelijken en kunt bijsturen waar nodig.

Je noemde net ook ons product Engagement. Hoe werken Engagement en Insights met elkaar samen?

"Engagement zit standaard in ons pakket /Fundraising en is essentieel voor het gebruik van Insights. Met Engagement houd je de campagnes van je organisatie in de gaten. Onder die campagnes vallen acties. Voorbeeld: organisatie A start een campagne om het kappen van het regenwoud tegen te gaan en binnen die campagne vallen acties zoals het versturen van een mailing, handtekeningen verzamelen of het geven van een interview op een nieuwszender.

Met Engagement houd je bij wat jouw werk binnen brengt aan inkomsten. Met Insights houd je de voortgang van die campagnes bij, zodat je ze kunt vergelijken en kunt bijsturen waar nodig.

Nogmaals, Engagement zit standaard in ons pakket voor fondsenwervers. Maak je dus gebruik van /Fundraising of ga je dat binnenkort doen? Vergeet dan zeker niet om het product Engagement in te richten en in te zetten!"

Vragen over de inrichting? Neem dan contact op met ons Serviceteam.

Beide klanten kunnen binnen ons platform alles nu helemaal zelf inrichten en bijsturen, van het weergeven van de nodige informatie tot het uitdraaien ervan. Wat ze willen laten zien en over welke periode hebben ze volledig zelf in de hand. 

Wat gebruikten de klanten hiervoor om dit soort resultaten te rapporteren?

"Eén van onze klanten moest voor exports alle data inladen en daarna zelf grafiekjes tekenen. Daar was ze dagen mee bezig. Bij weer een andere klant hebben ze exports op maat laten maken, wat ze enorm veel geld heeft gekost. Ze ontvingen dan zo’n 50 tabbladen aan informatie, waarvan een deel nooit gebruikt werd.

Beide klanten kunnen binnen ons platform alles nu helemaal zelf inrichten en bijsturen, van het weergeven van de nodige informatie tot het uitdraaien ervan. Wat ze willen laten zien en over welke periode hebben ze volledig zelf in de hand. Met nieuwe inzichten kunnen ze hun dashboards bovendien zelf bijstellen."

Engagement zit standaard in ons pakket voor fondsenwervers. Maak je dus gebruik van /Fundraising of ga je dat binnenkort doen? Vergeet dan zeker niet de Engagement app in te richten en in te zetten!

Wanneer is Insights verkrijgbaar?

"Insights is binnenkort te verkrijgen. Daarnaast wil ik graag een oproep doen: Insights is tot stand gekomen door de input van een paar van onze klanten. We blijven hard bezig om Insights steeds waardevoller te maken voor de gebruiker en staan daarvoor zeker open voor jouw input.

Juist door die samenwerking tussen klanten en Procurios kunnen we Insights tot een hoger niveau tillen.Heb je zelf dus ook ideeën om van Insights een nog betere reporting tool te maken? Deel die dan met ons of kom eens aanhaken bij zo’n review als op afgelopen 25 april. Stuur een mail naar marketing@procurios.com voor meer informatie."

Ook weten hoe jouw organisatie Insights kan inzetten? Neem dan even contact op met ons Serviceteam.

Other interesting posts

Lees ook eens

Sign up to our newsletter