Release 2019.07

19 June 2019 6 minute read

Vanaf woensdag 26 juni 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.07. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

Gerichter zoeken en beter vinden in het CRM

App: CRM

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Op verzoek van een klant hebben we de manier waarop naar adressen wordt gezocht verbeterd. Het is nu mogelijk om zoekopdrachten te geven op adres-type. Hierdoor zijn complexere zoekopdrachten mogelijk gemaakt. Bestaande zoekopdrachten zijn aangepast naar het nieuwe formaat.

CRM nieuw format

Tegelijkertijd hebben we de manier waarop binnen relaties op gebruikers kan worden gezocht verbeterd. Het is nu mogelijk om direct op gebruiker te zoeken, in plaats van op relatie.

CRM gebruiker

Tot slot kan er vanaf nu ook binnen het CRM worden gezocht op salestrajecten die vanuit onze Sales app komen.

CRM sales

Thema en actie bulk bewerken en beschikbaarheid in CRM

App: Engagement

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Via de Engagement app is het mogelijk om de volgende eigenschappen per relatie bij te houden:

 • In welke thema’s is een relatie geïnteresseerd?
 • Via welke actie is de relatie binnengekomen?

Deze eigenschappen zijn nu ook beschikbaar voor bulkbewerking.

Bulkbewerken

De eigenschap ‘Actie’ is nu ook als kolom beschikbaar in het CRM. Het exporteren hiervan is nu ook mogelijk.

Meer duidelijkheid in bevestiging inschrijving en beschikbaarheid kaarten

App: Meetings & Events

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Tijdens release 2019.06 hebben we een wijziging doorgevoerd die moest leiden tot meer duidelijkheid in de bevestiging van je inschrijving voor een evenement. Dit had echter niet geleid tot het beoogde effect en zorgde voor veel verwarring. Met name de komst van een tweede knop leverde ongewenste situaties op. De knop is inmiddels verwijderd en optioneel gemaakt.

Alleen de titel en het kader om extra aandacht te vragen voor het afronden van de inschrijving, worden nu getoond.

Een tweede onwenselijke situatie was er bij de inschrijving en de te kiezen kaartsoorten. Een gebruiker moest altijd een kaart kiezen, ook als er geen kaarten beschikbaar waren die konden worden gekozen op de website.

Een gebruiker hoeft nu alleen een kaart te kiezen als er minimaal één kaartsoort is waar ‘Kaart kan worden gekozen op de website’ staat aangevinkt.

Nieuwe statistieken in Mailings

App: Mailings

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

De statistieken van Mailings zijn aangescherpt en uitgebreid. 

Elke ‘Open’ wordt bepaald op het downloaden van de tracking image met een ‘cool down’ van 10 seconden. Dit om onterechte tellingen te voorkomen die worden veroorzaakt door clients die te pas en te onpas mails inspecteren.

Voor klanten die rapportages willen of moeten maken met betrekking tot click-through rate (CTR) en click to open rate (CTOR), hebben we de rapportage in Mailings voorzien van deze twee statistieken.

Deze worden als volgt berekend:

 • CTR:  "Aantal ontvangers die klikten" / "Aantal ontvangers" x 100%
 • CTOR: "Aantal ontvangers die klikten" / "Aantal ontvangers die openden" x 100%

De brongetallen zijn voor de berekeningen ook beschikbaar gemaakt.

Mailings statistieken

Registratie data in bevestiging van 2 naar 1 kolom

App: CRM

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Om de leesbaarheid van de registratiegegevens te verbeteren in onder andere de bevestigingsmail, wordt deze nu in een enkele kolom getoond.

Registratiedata

Mailmerge limiet en downloaden brondata

App: Mailmerge

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

In een vorige release is de mogelijkheid geïntroduceerd om mailmerge brondata te downloaden. De voorwaarde hiervoor was dat de merge zelf al wel gemaakt moest zijn. Met name bij merges met hoge ontvanger aantallen gaf dit problemen.

De limiet voor ontvangers is nu vastgesteld op 2000 per mailmerge. Daarnaast hebben we de mogelijkheid voor het downloaden van de brondata losgekoppeld van het feitelijk aanmaken van de mail merge. Deze is nu altijd te downloaden, ongeacht of de mailmerge al is uitgevoerd en het aantal ontvangers. Dus ook voor mailmerges met meer dan 2000 ontvangers.

Mailmerge

Auteurs niet meer gekoppeld aan specifiek weblog

App: Blog

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Auteurs werden altijd beheerd per weblog. Schreven zij content voor meerdere blogs, dan moesten zij zich ook meerdere keren als auteur toevoegen.

Het beheer van auteurs is nu verplaatst naar de instellingen van de app. Hier kun je elke auteur centraal aanmaken en koppelen aan de benodigde weblogs.

We hebben geen auteurs samengevoegd in verband met de mogelijke impact die dit kan hebben. Het kan dus voorkomen dat auteurs nu meerdere malen in dit overzicht staan. Dit is op te schonen door een auteur te verwijderen en een nieuwe (al bestaande) auteur te kiezen voor de berichten.

Gecombineerde incasso instructies inzichtelijk gemaakt

App: Invoicing

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

De lijst met incasso-instructies toont nu ook gecombineerde instructies en het is mogelijk om door te klikken naar de originele instructies. De transactie omschrijvingen worden niet meer zomaar samengevoegd, maar eerst ontdubbeld.

Incasso instructies

Gecombineerde instructies

Type donateur beschikbaar maken voor boekhouding

App: Donaties

Tags: /Fundraising

Wij hebben als uitgangspunt genomen dat een donatie 3 componenten heeft die relevant zijn voor de boekhouding.

 1. Fonds
 2. Campagne
 3. Actie

Na verwerking van een bankafschrift in de implementatie bieden wij een verrijkt afschrift aan waarbij de transacties zijn samengevoegd op bovenstaande 3 componenten.

Dit betekent dat als je 3 transacties hebt verwerkt naar donaties met hetzelfde fonds, campagne en actie, je deze als 1 transactie in je verrijkte bestand terug vind.

Andersom geldt ook dat incasso batch transacties worden opgesplitst in transacties per combinatie van bovenstaande componenten.

Dit alles zorgt ervoor dat je in je boekhouding niet meer alle details van de donaties ziet maar alleen totaalbedragen per opbrengstenrekening kunt boeken.

Klanten die hun jaarverslagen opstellen op basis van de RJ 650 richtlijn zullen in ieder geval onderscheid moeten maken in de volgende baten:

 • baten van particulieren;
 • baten van bedrijven;
 • baten van loterij-organisaties;
 • baten van subsidies van overheden;
 • baten van verbonden organisaties zonder winststreven;
 • baten van andere organisaties zonder winststreven;
 • baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten;
 • overige baten.

Als we kijken naar onze huidige verdeling missen we dus het type donateur, we weten wie er heeft gegeven maar dit wordt niet doorgegeven aan de boekhouding.

Daarom is het vanaf nu mogelijk om donateurtypes te definiëren. Bij zo'n type geef je een titel, boekhoudcode en de relatie collectie aan, zodra een donatie binnenkomt wordt voor de relatie bepaald bij welke donateurstype hij hoort en dit type wordt vastgelegd bij de donatie.

Bij het exporteren van de gegevens voor de boekhouding wordt de boekhoudcode netjes toegevoegd aan het rijtje fonds, campagne en actie.

Op deze manier kun je in je eigen boekhouding bijhouden door welk soort donateur de donatie is gegeven zonder alle donaties apart te moeten registreren.

Donateur type

De actie die de aanleiding was voor de opzegging van een toezegging is nu ook beschikbaar in de export van toezeggingen. Je vindt de kolommen ‘Verlaten via actiecode’ en ‘Verlaten via actie’ naast ‘Actiecode’ en ‘Actie’.

Toezeggingen in bulkbewerking

App: Donaties

Tags: /Fundraising

Soms blijkt na een import dat een verkeerde actiecode is gekoppeld aan een set toezeggingen. Acties zijn nu via bulkbewerking te wijzigen.

Toezeggingen

Startdatum actief lidmaatschap in relatielijst

App: Membership

Tags: /Members

De startdatum van een actief lidmaatschap kan geplaatst worden in de relatielijst. Het is mogelijk om voor elke ‘Organisatie - Type’-combinatie te kiezen. Als er geen specifiek lidmaatschap is voor de specifieke combinatie wordt er niets getoond.

Startdatum actief lidmaatschap

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Read more about

Other interesting posts

Also read