Sales

Organiseer je salesproces. Bekijk in je eigen dashboards in welke fase je leads zitten, hoe groot de kans is dat ze klant worden en wat je toekomstige omzet zal zijn. 

Sales

Structuur en inzicht

Een gestructureerd salesproces is de basis voor verkoopsucces. De module Sales organiseert je salesproces. Het geeft jouw salesteam overzicht in hun activiteiten en interactie met leads en prospects. Het geeft jouw management inzicht in huidige status quo, de forecasts en in het algemeen de resultaten van het salesteam. De module Sales optimaliseert de communicatie tussen de diverse salesmedewerkers onderling en hun managers. Afspraken, e-mails, taken, bezoekverslagen kunnen worden vastgelegd per relatie en traject. Zo is op elk moment duidelijk wie met welke opportunity (salestraject) bezig is.

Sales voorspellingen

Uit de salesmodule kunnen ook diverse ((on)gewogen) voorspellingen (forecasts) worden gedestilleerd. Alle informatie wordt schematisch weergegeven op het ‘sales dashboard’. Het geeft een voorspelling over de te behalen omzet in de komende tijd, het aantal actieve trajecten en de kans dat een traject wordt gescoord.