Release 2019.13

10 december 2019 5 minuten lezen

Vanaf woensdag 11 december 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.13. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

Combineren van vergrendelde selecties

Producten: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Binnen het CRM is het mogelijk om relatie selecties te maken door reeds bestaande selecties te combineren. Normaal gesproken wordt de structuur (of definitie) van de onderliggende selecties gebruikt om de het resultaat (of inhoud) te bepalen. In het geval dat één of meer van de onderliggende selecties vergrendeld zijn gaf dat een (voor de klant) onverwacht resultaat.

Bijvoorbeeld:

 • Selectie A is vergrendeld en bevat 12 relaties. Wanneer selectie A geactualiseerd zou worden blijft er nog maar één relatie over. Selectie B is niet vergrendeld en bevat, ook na actualiseren, 3 relaties.
 • Wanneer je selectie C maakt, die alle relaties bevat die in selectie A of selectie B zitten werd het resultaat 4 relaties (of 3 wanneer die ene relatie uit A toevallig al in B zat).

Om dit verwarrende resultaat voorspelbaarder te maken kun je nu, bij het maken van een gecombineerde selectie, kiezen voor het gedrag dat je wenst.  Wil je de structuur van vergrendelde selecties gebruiken of het resultaat? Voor nieuwe selecties wordt standaard het resultaat gebruikt, bestaande selecties behouden hun oude gedrag.

Wijzigen eigenaar selecties

Producten: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Het is nu mogelijk om zowel vanuit het CRM als vanuit Selecties de eigenaar te kiezen en / of te wijzigen van selecties. Bijvoorbeeld in het geval dat een collega niet meer werkzaam is bij jullie organisatie, maar nog wel selecties onder zijn / haar beheer heeft.

Bij het aanmaken van een nieuwe selectie wordt de huidige ingelogde gebruiker als eigenaar vooringevuld.

Langere tekst in zoekfilter

Producten: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Daar waar het logisch is hebben we de invoervelden in het CRM zoekfilter langer gemaakt zodat er meer tekst in kan.

Verbeteringen voor het ontdubbelen van relaties

Producten: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Om het detecteren van dubbele relaties in het CRM te verbeteren zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd op bestaande regels en nieuwe regels toegevoegd:

 • Voor het vergelijken van telefoonnummers worden nu de laatste 8 cijfers gebruikt. Dit is voldoende om te kunnen bepalen dat ze gelijk zijn, maar voorkomt een verschil tussen +316xxx en 06xxx.

 • E-mailadressen worden niet meer hoofdlettergevoelig vergeleken, zodat Admin@procurios.nl en admin@procurios.nl als gelijk worden gezien.

 • Relaties waarbij het BSN of RRN veld overeenkomt zijn altijd gelijk. De unieke nummers verwijzen altijd naar dezelfde persoon.

 • Relaties die een functie hebben bij elkaar, en relaties die via een vrij veld direct aan elkaar gekoppeld zijn, zijn vanaf nu altijd een 0 sterren match. Dit elimineert o.a. alle dubbelen tussen een bedrijf en een contactpersoon.

Calendar bijlage (.ics) bij bijeenkomsten

Producten: Meeting & Events
Tags: /Universal, /Members

Als beheerder is het nu mogelijk om per (mail)bericht aan te geven of er een agenda-item (.ics) moet worden toegevoegd als bijlage. Je kunt dit aangeven via Bijeenkomsten -> Communicatie -> E-mail. In het verleden vond dit plaats binnen de bijeenkomst.

Het kan nu dus zo zijn dat je voor dezelfde bijeenkomst vaker een calendar uitnodiging krijgt. Wanneer je een nieuwe uitnodiging krijgt wordt deze op basis van de bijeenkomst bijgewerkt. Dus wanneer de datum of het tijdstip verandert, dan wordt dit ook aangepast in je agenda.

Zoeken op bestandsnaam

Producten: Library
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Tot nu toe was het alleen mogelijk op titel van een bestand te zoeken in Library. Omdat de titel en de bestandsnaam niet altijd hetzelfde zijn, kan er nu ook op bestandsnaam worden gezocht.

Dit kan op twee manieren:

 • Via 'Search documents' in de linker sidebar

 • Via de nieuwe kolom in de documentenlijst (filename / bestandsnaam).

Toegang tot mailings

Producten: Mailings
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Vanuit de behoefte van enkele klanten hebben we aanpassingen gedaan aan de rechten en de toegang tot onze Mailings module.

 • Vanaf nu kunnen de rechten voor Mailings niet alleen op basis van groepslidmaatschap, maar ook op basis van functiekoppelingen ingezet worden. Dat betekent dat je mailings mag zien van je groepsgenoten, maar ook van je "functiekoppelingsgenoten".

 • Onder het privilegeniveau "Auteur" is een verder beperkt, nieuw niveau "Copywriter" toegevoegd. Zo kunnen bijvoorbeeld de copywriters van een afdeling wel de mailings klaar zetten, maar niet ontvangers inzien of mailings versturen. Dat kunnen enkel Auteurs.

Canonical URLs in CMS

Producten: CMS
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

In navolging van onder andere onze e-commerce module, ondersteunen we nu ook in het CMS het gebruik van canonical URLs. Dit helpt met het voorkomen van een negatieve page ranking door duplicate content.

Het instellen van de canonical URL kan gedaan worden bij de geavanceerde instellingen van de content-pagina. Er is een instructie voorhanden in ons Helpcenter.

Aanpassingen verlengen abonnementen en verwerken factuuropdrachten

Producten: Membership, Invoice
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Om het proces van het verlengen van abonnementen en het verwerken van factuuropdrachten makkelijk en overzichtelijker te maken, zijn er diverse wijzigingen doorgevoerd:

 • De verwerking van de trage processen zijn naar de achtergrond verplaatst zodat we een indicatie kunnen geven over de voortgang en beter gebruik kunnen maken van de resources binnen ons platform.

 • De verschillende stappen in het proces zijn duidelijker gemaakt en ook de daarbij behorende instructies zijn verbeterd. Onnodige informatie en / of stappen zijn verwijderd.

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens