Release 2021.07

22 juni 2021 6 minuten lezen

In de loop van woensdag 23 juni 2021 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2021.07. In dit blog lees je welke verbeteringen en vernieuwingen zijn doorgevoerd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina.

CMS: laadtijd veelgebruikte artikelen gereduceerd

De laadtijd van veelgebruikte artikelen is verbeterd. Denk bijvoorbeeld aan weblog-overzichten of overzichten van meetings en events. Ook pagina’s met profielformulieren zijn nu sneller. Er hoeft nu minder informatie opgehaald te worden om pagina’s met deze artikelen te tonen en dat scheelt tijd!

Waarom is dit belangrijk? Een snellere webpagina biedt een betere gebruikerservaring. Ook zoekmachines beoordelen websites op hun snelheid. Deze verbetering leidt mogelijk dus tot meer tevreden websitebezoekers en iets betere posities in zoekmachines (hoewel die van nog veel meer factoren afhankelijk zijn).

Mailings: content tussenvoegen

Tot op heden kon je in het ontwerp van een mailing nieuw contentblokken toevoegen onderaan je mailing. Nu is het mogelijk om content tussen te voegen. Elk contentblok krijgt er een knopje bij, waarmee je een nieuw contentblok kan toevoegen. Dat blok zal dan vóór het geselecteerde blok ingevoegd worden.

Als jouw mailingsjabloon een bepaalde 'container' bevat die een beperkt aantal contentblokken mag bevatten, dan zal de knop niet meer aanwezig zijn als het maximum aantal blokken bereikt is.

Op deze manier is het eenvoudiger om content op de juiste plaats toe te voegen aan wat langere nieuwsbrieven en mailings.

content-tussenvoegen

Platform: placeholder teksten in vrije velden

Je kunt nu voor een aantal vrij veldtypen (zoals eenregelig tekstveld en e-mailadres) een placeholder tekst opgeven. Een placeholder is de lichtgrijze text die in een tekstveld staat om een gebruiker te helpen bij het correct invullen van dit veld. Deze tekst verdwijnt zodra je begint te typen.

Waarom is dit belangrijk? Het is nu eenvoudiger om in vrije velden aan te geven wat de bedoeling is van dat veld. Zo help je gebruikers om de juiste gegevens in te voeren. Daarnaast is het voor alle gebruikers, ook eindgebruikers, makkelijker om dit soort velden in te stellen.

Placeholder-teksten-in-Freefields

E-Commerce: blokkeren op basis van voorwaarden

In de webshop kan je er nu voor zorgen dat op basis van bepaalde voorwaarden een bestelling wordt geblokkeerd. Een gebruiker kan de bestelling dan niet afronden.

Waarom is dit belangrijk? Het kan zijn dat je niet wilt leveren onder bepaalde omstandigheden, bijvoorbeeld bij bestellingen onder de € 150,- naar het Verenigd Koninkrijk, vanwege nieuwe belastingregels na Brexit. Bestellingen die aan de opgegeven voorwaarden voldoen, worden nu automatisch geblokkeerd.

Je kan deze voorwaarden instellen bij de verzendkosten, waar je ook instelt onder welke voorwaarden je welke verzendkosten hebt.

blokkeren-obv-voorwaarden

E-commerce: iDIN leeftijdsverificatie

Vanaf 1 juli is het voor winkels die online alcohol verkopen wettelijk verplicht om de leeftijd van hun klanten te verifiëren. Om dat mogelijk te maken, is een koppeling opgezet met iDIN. Deze koppeling stelt webshopbeheerders in staat om leeftijden te verifiëren via de bank van de klant. Dat hoeft natuurlijk niet alleen om verkoop van alcohol te gaan.

iDIN verificatie loopt via een tussenpartij, waar je als implementatie-eigenaar zelf een abonnement af moet sluiten. Op dit moment is een koppeling met tussenpartij "CM" opgezet. Let op: wil je een koppeling met CM gebruiken? Dan moet je zelf een contract met CM afsluiten. Koppelingen met andere tussenpartijen moeten eerst door ons worden opgezet en zijn dus niet zonder meer beschikbaar.

Relatie-export: opties uitspreiden over kolommen

Het was al mogelijk dat je bij het exporteren van relatiedata van vrije velden met meerdere keuzeopties kunt kiezen om:

 • de waarde van de opties exporteren
 • de omschrijving van de opties exporteren

Nieuw in deze release is dat je ook kunt kiezen om iedere optie naar een afzonderlijke kolom te exporteren.

Bijvoorbeeld:

Het vrije veld 'Aangemeld als vrijwilliger' heeft de keuze-opties:

 • Ik wil flyeren
 • Ik wil ouderen helpen
 • Ik wil collecteren

en een 'anders'-optie met de naam 'Ik heb zelf een ander idee'

Bij het exporteren kun je kiezen voor

 1. Aangemeld als vrijwilliger
 2. Aangemeld als vrijwilliger (omschrijving)
 3. Aangemeld als vrijwilliger (kolommen)

Bij de laatste (nieuwe) export-variant krijg je het resultaat zoals is weergegeven in bijgaande afbeelding.

Opties-uitspreiden-over-kolommen

Memberships: duidelijker en overzichtelijker

De inrichting van subscriptions is verduidelijkt en gebruiksvriendelijker gemaakt. In hoofdlijnen zijn de volgende dingen veranderd:

 • Het formulier om abonnementstype toe te voegen is gewijzigd. De teksten zijn verduidelijkt en velden zijn alleen zichtbaar als ze dat moeten zijn
 • Pagina’s met instellingen zijn verplaatst naar instellingen

Er zijn ook een aantal veranderingen op detailniveau doorgevoerd:

 • Het veld ‘Automatisch converteren’ kan alleen aangezet kan worden als ‘Automatisch verlengen’ aan staat.
 • Je kunt nu de referentie op de factuur leeg laten. Deze werd standaard gevuld waardoor je factuuropdrachten niet samen kon voegen.
 • Op de facturatiepagina kun je nu zien of/dat er nog abonnementen te verlengen zijn. Ook is de volgorde van de menu-items aangepast: ze staan nu in de volgorde waarin je de verwerking uitvoert.
 • Dialoogvensters zijn groter en breder gemaakt om alle opties overzichtelijker te maken.
 • Veel toelichtingsteksten zoals bij ‘Vaste prijs?’ en ‘Auto verlengen’ zijn verduidelijkt en bijbehorende keuzeopties hebben een ander ontwerp.
 • De knop om abonnementen aan te maken is terug.

Memberships: abonnementregels uitgebreid met toeslag en automatische incasso

Sommige verenigingen geven leden korting als ze per automatische incasso betalen. Andere brengen extra administratiekosten in rekening als leden niet via automatische incasso willen betalen.

Voorheen moest je een nieuw abonnement invoeren als de betaalmethode veranderde, zodat het juiste tarief in rekening wordt gebracht. Je kon wel een regel instellen voor het toepassen van een korting, maar niet voor een toeslag.

Vanaf nu kun je regels instellen voor het toepassen van een korting of een toeslag. Je hoeft dan niet meer het abonnement bij het lid aan te passen. Enkel de automatische incasso.

Abonnement regels-toeslag

Insights: nieuwe metrieken

Er is een flink aantal nieuwe metrieken aan Insights toegevoegd, zodat in het platform aanwezige data nog beter kan worden ontsloten. Zo kun je nu een widget toevoegen die het aantal weblogberichten weergeeft over een bepaalde periode, of het aantal bijeenkomsten dat heeft plaatsgevonden. Zie voor alle nieuw toegevoegde metrieken het overzicht onderaan dit item.

Wat nog niet mogelijk was, is het bijhouden van het aantal relaties dat op een gegeven moment aan bepaalde condities voldoet (een relatieselectie). Dat kan nu, binnen de context van Insights, wel. Denk hier aan het aantal relaties dat op een bepaald moment is ingeschreven voor een specifieke nieuwsbrief.

Deze data wordt bijgehouden binnen Insights vanaf het moment dat een widget wordt toegevoegd. Dit betekent dat het verwijderen van de widget ervoor zorgt dat de data weer verloren gaat.

De volgende metrieken zijn toegevoegd in Insights:

 • Aantal bijeenkomsten
 • Aantal weblogberichten
 • Aantal vacatures
 • Aantal formulier-reacties (survey)
 • Openingspercentage mailings
 • Aantal relaties in een selectie
 • Laatst gefactureerde bedrag voor beëindigde abonnementen
 • Gefactureerd bedrag voor gestarte abonnementen
 • Waarde van gestarte abonnementen
 • Aantal gefactureerde abonnementen

Insights

Catalog: gebruiksvriendelijke configuratie voor catalog veldtypes en opties gevoed door een externe url

De veldtypes met opties in de catalogus zijn anders ingedeeld: je kiest eerst of je een één-uit-meer of meer-uit-meer veld wilt. Daarna kies je hoe gebruikers een keuze kunnen maken: met een selectbox, radiogroup of quickpicker (nieuw!).

Ook nieuw is dat je de opties van een veld kunt laten 'voeden' door een externe URL die de velden in een JSON-structuur aanbiedt. Catalog bepaalt zelf wat die structuur is en laat de gebruiker kiezen wat als waarde en wat als titel gebruikt moet worden.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens