Evaluatie na Project / Sprint

Beste klant,

Procurios wil graag haar dienstverlening verbeteren en haar producten nog beter laten aansluiten op de wensen van onze klanten. Daarom willen wij je graag 3 vragen stellen.

We willen je vragen ons een rapportcijfer op een schaal van 1 tot 10 te geven, waarbij een 1 staat voor zeer slecht en 10 voor zeer tevreden. Bij iedere vraag is er ook ruimte voor een korte toelichting.
Geef een cijfer van 1 - 10
Geef een cijfer van 1 - 10
Geef een cijfer van 1 - 10