23 Scrum-begrippen

21 juli 2014 Kars Kremers 5 minuten lezen

Procurios werkt Scrum. En bij Scrum komen vele begrippen kijken. We praten je graag even bij en geven je een handig overzicht van Scrum en de bijbehorende begrippen.

Scrum is de flexibele, iteratieve softwareontwikkelmethode die we gebruiken om projecten in goede banen te leiden.

In meerdere Sprints (iteratief) van één week bouwen we stukje bij beetje aan het project. Aan het eind van iedere Sprint leveren we werkende software op.

Het Development Team bestaat uit de ontwikkelaars, ontwerpers en internet-consultants die tijdens de Sprint de software aan het ontwikkelen zijn. Dit team is tijdens de Sprint volledig gefocust op dat project.

De Product Owner is de persoon die bepaalt wat er wel en niet gemaakt wordt. Deze persoon moet beslissingen mogen nemen — bijvoorbeeld: kiezen voor een minder goede oplossing, omdat de tijd die het kost om de beste oplossing te maken het niet waard is — en een visie hebben voor het project. De Product Owner moet de genomen beslissingen kunnen "verkopen" en voldoende aanwezig zijn (iedere dag; een deel van de dag) om deze beslissingen tijdens de Sprint te kunnen nemen.

Met de Stakeholders heeft de Product Owner bepaald wat de wensen zijn. Naar hen heeft de Product Owner een verantwoordelijkheid om de juiste beslissingen te nemen. Dit kunnen geldschieters, managers, gebruikers en anderen zijn.

De Scrum Master zorgt ervoor dat de Scrum methode uitgevoerd wordt/kan worden. Daarnaast zorgt de Scrum Master ervoor dat problemen opgelost worden zodat het Scrum Team optimaal kan presteren.

Het Scrum Team is het Development Team, de Scrum Master en de Product Owner bij elkaar. Zij werken samen aan het project.

Op de Product Backlog staan wensen voor het project, geprioriteerd van belangrijk (waardevol) naar minder belangrijk (leuk om te hebben). Deze lijst kan altijd aangevuld worden als er tijdens het project nieuwe wensen ontstaan (flexibel). De grootte van een project staat dus niet vast.

De wensen op de Product Backlog noemen we Backlog Items.

Idealiter maken we van zo veel mogelijk Backlog Items User Stories. Een User Story heeft de vorm: Als <persona>, wil ik <doel/wens>, zodat <voordeel/waarde>. Als het Development Team weet waarom ze iets voor iemand gaan maken, kunnen ze de beste oplossingen bedenken. (Alle User Stories zijn Backlog Items, maar niet alle Backlog Items zijn User Stories.)

Een Persona is een archetype gebruiker, of een karakterisering van een bepaald type van gebruiker. Met behulp van persona’s heeft het team een goed beeld voor wie ze de functionaliteit aan het maken zijn en of deze dus wel of niet voldoet.

Tijdens de Backlog Refinement neemt het Scrum Team in ongeveer 1 uur het bovenste deel van de Product Backlog door. Zijn de Backlog Items goed en duidelijk of moeten Backlog Items wellicht opgesplitst worden, omdat we dan sneller de kern van een probleem op kunnen lossen. Ook schatten we de Backlog Items in.

Inschatten doen we met Story Points. Een Story Point bestaat uit: inspanning, complexiteit en onzekerheid. Het is een schaal die niet direct aan uren te koppelen is en kan per Scrum Team verschillen. Op deze manier kunnen we de grootte van het ene Backlog Item ten opzichte van een andere aangeven.

De Sprint Backlog is het deel van de Product Backlog waar we tijdens één Sprint aan werken. Backlog Items die te onduidelijk zijn, of waar de afhankelijkheden nog niet van opgelost zijn, komen nog niet op de Sprint Backlog. Zo houden we de Sprint zo effectief mogelijk. De hoeveelheid Backlog Items die we op de Sprint Backlog plaatsen, baseren we op onze Velocity. Als we er toch meer blijken te kunnen doen, doen we dat. Hetzelfde geldt voor minder.

De Velocity is het aantal Story Points dat het team tot nu toe gemiddeld per Sprint heeft gedaan. Dit is een hulpmiddel om een schatting te kunnen doen van de hoeveelheid Backlog Items die we verwachten in een Sprint te kunnen doen, maar geen doel op zich.

De Start of Sprint is een meeting aan het begin van de eerste dag van de sprint. We nemen de Sprint Backlog in ongeveer 1 uur door en bepalen (als dit nog niet gedaan is) het Sprintdoel. Ook bepalen we de Taken die gedaan moeten worden om aan de wens van een Backlog Item te voldoen. We maken hier een stap van wens naar oplossing.

Het Sprintdoel is het doel van de Sprint. Waar werken we naartoe. Op basis van het Sprint doel kan er, door de Product Owner, voor gekozen worden een Backlog Item toch te verplaatsen, omdat deze beter of minder goed bij het doel past.

In Taken beschrijft het Development Team wat er gedaan moet worden. Tijdens de sprint kunnen deze altijd aangevuld worden.

Op het Scrum Board hangen alle Backlog Items en Taken die bij de huidige Sprint horen. Hierop wordt de status van Taken en Backlog Items bijgehouden (ToDo, Doing, Done, Accepted).

Tijdens de Daily Standup bespreekt het Development Team in 15 minuten de status van de Sprint aan de hand van het Sprintdoel en het Scrum Board. Zijn er problemen, wat is de status en zijn er dingen die we misschien anders op moeten lossen. De Product Owner is bij deze meeting van harte welkom.

Op de Burn Down Chart is de voortgang van de Sprint te zien. Op basis hiervan kunnen we op tijd verwachtingen bij stellen over wat er af gaat komen deze Sprint. Door dit op tijd te signaleren en hier iets aan te doen voorkomen we druk (omdat we het toch willen halen) en kunnen we een optimale kwaliteit garanderen aan het eind van iedere Sprint.

Aan het eind van iedere Sprint is er een Sprint Review. Hier laat het Scrum Team aan de Stakeholders zien wat er gemaakt is. De Product Owner neemt hier de leiding waarbij het Development Team kan ondersteunen. Hier worden beslissingen verklaard en kunnen op basis van feedback nieuwe Backlog Items ontstaan (flexibel). Er wordt kort vooruit gekeken naar de volgende Sprint. Deze meeting zal een half tot 1 uur duren.

Tijdens de Sprint Retrospective kijkt het Scrum Team in een half uur terug op de afgelopen Sprint. Wat ging er goed, wat kan er beter en wat gaan we daaraan doen. Door dit na iedere Sprint te doen, gaan we als team steeds beter samenwerken, wat de productiviteit van het team verhoogt.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuwe kennisartikelen, klantverhalen en productupdates in je mailbox

Je kunt je op ieder moment uitschrijven