11 december 2017 Jennifer Lie Fong 3 minuten lezen

Zegt het voort: de giftenaftrek blijft!

De vooruitzichten voor de kunst- en cultuursector zien er met het nieuwe regeerakkoord weer iets positiever uit. Het nieuwe kabinet, bestaande uit VVD, CDA, D66 en Christenunie, stelt meer geld beschikbaar voor de sector. Daarnaast blijkt 2017 niet het sterfjaar van de Geefwet, en dus de giftenaftrek, te worden.

De giftenaftrek - wat is het ook alweer?

Afgelopen maart schreven we dat 2017 waarschijnlijk het laatste jaar van de Geefwet zou worden. Onder de Geefwet - die geldt vanaf 1 januari 2012 - is het mogelijk om donateurs extra te stimuleren bij het doen van donaties aan goede doelen. Giften zijn daarmee volledig aftrekbaar, bij het doen van een gewone gift, maar vooral wanneer een donateur kiest voor periodiek schenken. In dat laatste geval schenkt de donateur 5 jaar achtereen aan een goed doel, wat naast voordeel ook zorgt voor een duurzame relatie tussen donateur en goed doel.

Helaas werden er veel vraagtekens gezet bij de maatregelen. Er waren maar weinig mensen op de hoogte van de giftenaftrek, dus werd er maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. Echter, de donateurs die er wèl gebruik van maakten, gaven aan méér te geven door deze regeling. Tot slot bleek de regeling fraudegevoelig, terwijl het afschaffen van de wet het kabinet waarschijnlijk een half miljard zou opleveren.

Gelukkig heeft het nieuwe kabinet anders besloten. De Geefwet blijft, maar zal wel enige aanpassingen ondergaan.

Nieuw basistarief belastingaftrek

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van kabinet Rutte III staat dat er een tweeschijvenstelsel komt, met een basistarief van 36,93%.

Dit betekent dat het straks nog wel mogelijk is om een donatie aan een ANBI, SBBI of vereniging als aftrekpost aan te geven, maar tegen een lager tarief waardoor het voordeel minder hoog zal zijn dan voorheen. Deze verlaging vindt niet per direct plaats, maar zal vanaf 2020 in vier jaarlijkse stappen van 3% worden verlaagd. In 2023 zal het lagere tarief van 36,93% worden bereikt.

Laatste kans op maximaal gebruik

Dat de giften straks tegen een lager tarief kunnen worden afgetrokken, maakt het geven van geld in de toekomst wellicht minder aantrekkelijk. Een slimme zet is dan ook om je (toekomstige) donateurs dit jaar nog aan te sporen om te starten met periodiek schenken. Als zij ervoor kiezen om nog in 2017, op z’n laatst begin 2018, over te stappen op periodiek schenken, kunnen zij nog maximaal gebruik maken van het huidige, hogere tarief.

Periodiek schenken betreft namelijk een periode van minimaal 5 jaar, wat betekent dat de donateur nog 3 jaar kan profiteren van een hoger percentage, alvorens het tarief zal worden verlaagd.

Eerder schreven wij al dat periodiek schenken niet alleen financieel voordelig is voor de donateur. Als fonds zorgt deze vijfjarige relatie met de donateur voor een sterkere band, een grotere kans om je donateur te leren kennen. Maar ook ben je als fonds zekerder van je inkomsten, aangezien je precies weet wat er wanneer binnenkomt.

Lees hier hoe periodiek schenken werkt.

Multiplier

In maart noemden we ook de multiplier. In het kort houdt de multiplier in, dat je 1,25 tot 1,5 keer het gegeven dontatiebedrag mag aftrekken, wanneer je schenkt aan een culturele ANBI. Aanvankelijk zou de multiplier in 2017 zijn laatste adem uitblazen, maar aangezien de giftenaftrek toch is meegenomen in het belastingplan voor 2018 en uiteindelijk door het nieuwe kabinet opnieuw moet worden beoordeeld, blijft onduidelijk of je hier na 31 december 2017 nog gebruik van kunt maken.

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligers zijn zeer belangrijk voor je stichting. Zij zetten zich door wind en weer in voor het goede doel en verdienen dan ook meer dan wat ze vaak krijgen.

Gelukkig kunnen vrijwilligers vanaf 2019 een onbelaste vergoeding krijgen van maximaal € 1.700 per kalenderjaar. Momenteel ligt dit bedrag € 200 lager.

Werken jouw vrijwilligers met mensen? Dan kunnen zij straks gratis een Verklaring omtrent het Gedrag aanvragen. Momenteel variëren de prijzen van een VOG tussen € 33,85 en € 41 afhankelijk van de verstrekker.

Dit blog is geschreven in overleg met Sierd Roosje. Sierd is belastingadviseur en werkzaam bij Roosje & van der Laarse belastingadviseurs in Utrecht. Het kantoor adviseert regelmatig aan ANBI’s, ook over de steeds wijzigende fiscale wet- en regelgeving.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief