Bond tegen Vloeken Kees van Dijk Rens Bravenboer

28 januari 2019 Jos Jelier 2 minuten lezen

Bond tegen Vloeken maakt efficiencyslag

De Bond tegen Vloeken is uniek: het is de enige organisatie ter wereld die zich inzet tegen vloeken en schelden. Na implementatie van de oplossing /Fundraising kan de bond efficiënter zijn werk doen. En hebben de medewerkers meer tijd en aandacht om zich te richten op het hoofddoel: het bewustzijn over taal en respect vergroten.

Vanuit haar christelijke overtuiging probeert de Bond tegen Vloeken het goede gebruik van Gods Naam te bevorderen. Daar tegenover staat dat vloeken en schelden juist tegengegaan worden. “We komen op voor de Heiligheid van Gods Naam, maar we zetten ons ook in voor respectvol taalgebruik in het algemeen. Door informatie over taal te verschaffen, laten we bewustwording ontstaan”, vertelt directeur Kees van Dijk. “Twee van onze medewerkers gaan bijvoorbeeld dag in dag uit naar scholen om gastlessen te geven over respectvol taalgebruik. Ook trainen we bedrijven in taalbewustwording en gaan we het land in om in gesprek te raken met mensen over respectvol taalgebruik.”

Achterban

De Bond tegen Vloeken heeft zo’n 40.000 donateurs en zo’n 100 vrijwilligers verspreid over zeven werkgroepen verdeeld over het land. Kees: “We hebben een opdracht in de wereld. Daar staan we vierkant achter en met ons heel veel mensen. Het zijn vooral particulieren die doneren, maar ook bedrijven en scholen.”

Vanuit ChristenUnie kreeg ik positieve reacties over Procurios. Tijdens het eerste gesprek was er een klik.

De organisatie was al een tijdje aan het uitkijken naar een nieuw CRM, omdat het huidige pakket migreert naar de cloud. De bond werkt nu nog op een eigen server, maar de migratie naar de cloud was volgens Kees aanleiding om breder te gaan kijken. Hij kwam Procurios op het spoor via een whitepaper die hij had gedownload via LinkedIn. Kees ontdekte dat ChristenUnie al klant is bij Procurios. “Als ChristenUnie-raadslid ging ik intern informeren en de reacties waren positief. Daarna zijn we met Procurios om tafel gaan zitten om te horen wat het bedrijf voor ons kan betekenen. Daarbij was er best een klik.”

Efficiencyslag

In het gesprek werd duidelijk wat voor een efficiencyslag de Bond tegen Vloeken kan maken met de oplossing /Fundraising. “Het huidige CRM werkt een stuk complexer. Het opslaan en selecteren van gegevens gaat straks met een paar klikken een stuk makkelijker”, vertelt project- en communicatieadviseur Rens Bravenboer. “Het versturen van nieuwsbrieven wordt daarmee bijvoorbeeld een stuk eenvoudiger.”

Straks kunnen we gegevens in het CRM met een paar klikken selecteren. Het versturen van een nieuwsbrief wordt daarmee een stuk eenvoudiger.

Met een team van zeven man is het volgens Kees flink aanpoten, maar na de implementatie heeft de Bond tegen Vloeken meer tijd en middelen over om in andere projecten te steken dan ooit.

Andere interessante artikelen

Lees ook eens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief