Engagement

Zo beantwoord je als vereniging de ledenvraag: ‘What’s in it for me?’

1 november 2022 Jos Jelier 5 minuten lezen

Jongere leden willen weten wat ze aan een lidmaatschap hebben, want anders zijn ze snel vertrokken. Hoe beantwoord je die vraag op een goede manier?

Neonletters-tekst-op-muur-leden

Lid zijn van een vereniging is voor grote groepen mensen al lang niet meer vanzelfsprekend. Het internet maakt het veel makkelijker om kennis op te doen en gelijkgestemden te vinden. Vergrijzing zorgt ervoor dat een traditioneel trouwe groep leden langzaamaan verdwijnt. En jongere generaties, nu in hun twintiger en dertiger jaren, zijn gewend veel keuze te hebben en zich niet snel vast te leggen. Voor hen een is lidmaatschap niet altijd een natuurlijke manier om ergens bij betrokken te zijn of om iets te bereiken.

Voor verenigingen is het daarom relevanter dan ooit om hun meerwaarde voor deze leden en potentiële leden te tonen. Want die vraag komt steeds vaker van leden: ‘What’s in it for me?’. Terecht. Als vereniging kun je je bestaan alleen rechtvaardigen met een helder en inhoudelijk antwoord op die vraag. En daarom is het zaak om heel duidelijk te hebben waar die meerwaarde dan uit bestaat. Dat klinkt makkelijker dan het is.

Weten wie je bent en waarom

Als vereniging heb je statuten en daar staat in waarom je doet wat je doet. Dit vormt de basis voor je jaarplannen en activiteiten. Maar weet jij de nuances daarvan te benoemen of in een paar zinnen die missie samen te vatten in een aantrekkelijke ‘waarom’?

Een wellicht ietwat pijnlijke realiteit is dat veel medewerkers bij verenigingen niet precies weten wat er in hun statuten staat. Ook bestuurders kunnen niet altijd precies benoemen wat de doelstellingen van de vereniging zijn en wat er in de jaarplannen staat. Terwijl juist dit het fundament vormt van de relevantie van jouw vereniging. Het is niet zo dat jongere generaties geen interesse hebben in wat je doet en waarom, integendeel. Maar hun idealisme of betrokkenheid moet gevoed worden met een aantrekkelijk verhaal dat antwoord geeft op die ene vraag, ‘what’s in it for me?’. Die boodschap moet iedere medewerker dus paraat hebben. En dat kan alleen als je goed weet wat je leden en potentiële leden belangrijk vinden zodat je het verhaal van je vereniging daar op aan kunt laten sluiten.

We zetten een aantal tips op een rij zodat je hier zelf mee aan de slag kunt.

Waarde-voor-leden-flavor

1.       Breng in kaart wat de beoogde waarde van jouw vereniging is

Het startpunt van deze vraag is de eigen informatie binnen de vereniging. De genoemde jaarplannen, doelstellingen en statuten. Daar moet iets in staan over de waarde die jouw vereniging beoogt te bieden aan leden. Hoe heb je die waarde kunnen vertalen naar diensten en wat biedt je concreet aan je leden?

2.       Steek je licht eens op bij andere verenigingen

Waarom zou je zelf het wiel moeten uitvinden? Kijk dus eens goed om je heen hoe andere verenigingen waarde bieden aan hun leden en vraag hen hoe zij dat doen. De antwoorden en inzichten die je daarmee vergaart, kun je mogelijk gebruiken voor je eigen vereniging.

3.       Vraag jongere generaties naar hun wensen en behoeftes

De vraag van leden naar ‘what’s in it for me?’, kun je ook omdraaien. Je kunt eenvoudigweg je eigen leden vragen wat zij van jou als vereniging verwachten, wat ze zoeken en waarin voor hun de meerwaarde ligt. Een typische #durftevragen-situatie. 

Zet eens een groep millennials bij elkaar en vraag waar ze tegenaan lopen in hun dagelijkse werk. Wat voor aspecten missen ze die voor een individu of organisatie wellicht lastig op te lossen zijn, maar mogelijk wel op een hoger niveau kunnen worden aangepakt? 

Het is interessant om te vragen of potentiële leden inzage willen geven in hun LinkedIn-profiel, zodat je in kaart kunt brengen wie ze kennen, met welke sectorgenoten ze contact hebben, wat ze bespreken en lezen en hoe hun netwerk eruit ziet. Wat hebben deze mensen nodig in hun dagelijkse praktijk waarin hun organisatie niet voorziet? Waar zit de behoefte aan verbinding met anderen en op welke thema’s vindt die verbinding plaats? Welke ervaringen zijn relevant voor hen en welke vormen van samenwerking zien ze voor zich? 

Door de wensen en behoeften van jongere generaties in kaart te brengen, kun je als vereniging voorsorteren op de toekomst en weet je welke waarde je zou moeten bieden om deze generaties aan je te binden.

waarde-voor-je-leden-flavor-2

4.       Analyseer de data die je al hebt

Naast het uitvragen van je doelgroep en het in kaart brengen van je doelstellingen, beschik je als vereniging ook al over veel informatie die waardevol is. Spit je CRM uit en analyseer waar de mensen op afkomen. 

Probeer zoveel mogelijk data te verzamelen waaruit blijkt waar de betrokkenheid van je leden ligt. 

  • Welke artikelen worden goed gelezen op de website? 
  • Op welke nieuwsbrieflinks wordt veel doorgeklikt? 
  • Waar worden mensen warm van? 
  • Welke diensten die je als vereniging biedt, lopen goed? 
  • Worden de trainingen goed bezocht of zijn er bijeenkomsten die altijd vol zitten? 
  • Worden de nieuwsbrieven die specifiek aan leden worden gestuurd, goed gelezen? 


Uit deze data valt veel informatie te halen over de toegevoegde waarde van jouw vereniging en hoe die aansluit bij de verwachtingen van je leden en potentiële leden.

‘This is in it for you’

Wanneer je je ‘marktonderzoek’ hebt gedaan, heb je ontzettend veel waardevolle informatie over wat je als vereniging beoogt, doet en welke behoeften en verwachtingen er bij bestaande leden leven. Daar kun je zowel je externe als interne communicatie op afstemmen. Het zorgt voor bewustwording van de toegevoegde waarde die je als vereniging levert en hoe je de behoefte van je leden vertaalt in concrete activiteiten en diensten. Bovendien is het een bevestiging voor de vereniging, omdat inzichtelijk wordt wat je wilt leveren, hoe je dat doet en welke resultaten dit oplevert.

Deze inzichten kun je vervolgens vertalen naar concrete activiteiten, waarmee je leden en potentiële leden heel helder laat zien ‘This is in it for you’.

👉 Wil je meer van dit soort artikelen lezen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Andere interessante artikelen

Lees ook eens

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuwe kennisartikelen, klantverhalen en productupdates in je mailbox

Je kunt je op ieder moment uitschrijven