/Fundraising modules

Met /Fundraising heb je alle relevante software voor fondsenwerving bij elkaar. Met onze geïntegreerde software communiceer je gepersonaliseerd en dus relevant met je donateurs. Alle modules van /Fundraising werken samen en wisselen informatie uit.