waardestrategie HALO

1 juli 2019 Jos Jelier 3 minuten lezen

Waardestrategie van jouw vereniging: de eerste stap naar automatisering

Herken je dit? Je wordt opgeslokt door dagelijkse bezigheden, waardoor je soms het hogere doel -dat wat jouw vereniging écht wil uitdragen- uit het oog verliest. Als vereniging lever je waarde, aan je leden, aan je stakeholders. Je organisatie doet dat vanuit haar missie en visie. Om dat te bereiken is er een strategie, waarschijnlijk uitgewerkt in jaarplannen en projecten. Maar in de drukte staat het ‘hogere doel’, de toegevoegde waarde van jouw organisatie voor de maatschappij, soms mijlenver van je af.

HALO

Deze blog is onderdeel uit van ons HALO-onderzoek, waarin we samen met onder andere De Nederlandse Associatie (DNA) en verenigingsprofessionals zoals jij, de komende maanden op zoek gaan naar antwoorden rond de vraag: “Hoe automatiseer je ledenorganisaties?”

Het automatiseren van een vereniging begint met het nadenken over waarde, want technologie of automatisering is nooit een doel op zich. In deze blog leggen we uit waarom de waardestrategie van jouw organisatie essentieel is voor je automatisering. Want voordat je hiermee aan de slag gaat, moet je weten waar IT de meeste waarde kan leveren. 

Een interessante manier om je organisatie hierin onder de loep te nemen is de theorie over de drie waardestrategieën van de wetenschappers Micheal Treacey en Fred Wiersema. Het model beschrijft de drie focusgebieden waar bedrijven zich op richten om zich te onderscheiden in de markt. Waar het ene bedrijf bijvoorbeeld zijn aandacht richt op kwalitatief goede en betaalbare producten, is voor een ander bedrijf buitengewone en persoonlijke service prioriteit nummer 1. Dit model met waardestrategieën is ook zeker toe te passen op verenigingen. 

Deze waardestrategieën zijn:

 1. Operational Excellence: gericht op kostenreductie door een efficiënt productie- en werkproces
  Voorbeeld: IKEA
  Bij verenigingen kun je denken aan het aanbieden van dezelfde diensten aan zoveel mogelijk leden tegen zo laag mogelijke kosten. Er is een hoge expertise in het gekozen aandachtsgebied, een matige verandering in technologie of structuur en de focus ligt op kosten, efficiëntie en volume.
 2. Product Leadership: gericht op het beste en meest onderscheidende product.
  Voorbeeld: Mercedes
  Denk aan een vereniging die certificering aanbiedt, door de markt erkent als uniek kwaliteitskenmerk, of het structureel verspreiden van kennis uit thought leadership. Verenigingen die deze strategie volgen durven te experimenteren met trends, zoeken naar nieuwe producten, markten en technieken en starten verandering waar concurrenten op moeten reageren.
 3. Customer Intimacy: Optimale service naar klanten.
  Voorbeeld: Een binnenhuisarchitect
  Bij een vereniging kan dit gaan om adviseurs die geregeld leden bezoeken, uitdagingen bespreken waar vervolgens actief oplossingen voor gezocht en geboden worden. Deze verenigingen zijn gericht op goed contact met leden, relatiegedreven en hebben een snelle beweging in opkomende markten.

Vul alvast de vragen in onder deze blog!

Als bedrijf moet je duidelijk kunnen maken welke waarde je levert, maar als vereniging met een maatschappelijke betekenis is dat natuurlijk al helemaal relevant. Je weet ongetwijfeld direct welke van de drie strategieën het meeste raakvlak heeft met jouw organisatie. 

Afbeelding: Waardestrategie-model van Micheal Treacey en Fred Wiersema

Bepaal je waardestrategie

Overigens moet je de andere twee waardestrategieën niet verwaarlozen. Je zou eigenlijk een cirkeltje kunnen trekken door het midden van de afbeelding, waarmee je in elk geval alle drie de strategieën ‘aanraakt’. Je zult, hoe minimaal ook, waarde moeten leveren op het vlak van Operational Excellence en Product Leadership, wil je als organisatie bestaansrecht houden.

Het nadenken over een waardestrategie is ontzettend belangrijk. Natuurlijk om voor ogen te hebben waarin je onderscheidend bent om zo bestaansrecht en richting te kunnen geven aan je organisatie. Vervolgens kun je daar alle middelen, waaronder techniek, voor inzetten.

Aansluitend op deze waardestrategieën komen we in de volgende #HALO-blog met een IT-waardemodel, dat je stap voor stap helpt bij het opzetten van een IT-strategie die direct aansluit bij de waardestrategie.

Zodat jij in de toekomst de doelen van jouw organisatie nog efficiënter kunt gaan behalen. 

Stay tuned!

Jos Jelier
Founder Procurios

Doe je mee?

De komende tijd doen we vanuit Procurios onderzoek naar dé manier om ledenorganisaties te automatiseren. Help je mee door onderstaande vragen te beantwoorden?

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Vragen Blog 'Waardestrategie van jouw vereniging: de eerste stap naar automatisering'
Je kunt meerdere opties aanvinken
We gebruiken je mailadres alleen om tzt de onderzoeksresultaten als eerste met jou te delen.

Lees ook eens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief