Releases

Het Procurios webplatform wordt voordurend uitgebreid en aangepast, ten gunste van de functionaliteit, technische mogelijkheden en gebruiksvriendelijkheid. Deze updates worden doorgevoerd in releases.

Twee versies

Van het Procurios webplatform bestaan altijd twee versies:

  • De development-versie
  • De productieversie

De development-versie is de ontwikkelversie van ons platform. Hierop ontwikkelen we nieuwe functionaliteit.

De productieversie is de versie van ons platform waar (bijna) al onze klanten op draaien. Deze versie wordt iedere vier weken bijgewerkt.

Flexibiliteit

Het brengen van updates in de vorm van vierwekelijkse releases betekent vooral meer flexibiliteit voor jou.

Tijdens de implementatie van een nieuwe Procurios oplossing of uitbreiding beschikt de klant over de development-versie. Dit bevordert de flexibiliteit  en de mogelijkheid samen te kunnen werken aan een optimale oplossing. Binnen vier weken na oplevering gaat een dergelijke oplossing mee in de release-cyclus.

Iedere vier weken wordt onze oplossing bijgewerkt met de laatste stabiele versie van het Procurios webplatform. Je hoeft hier niets voor te doen en bent altijd up-to-date.

Noodzakelijke aanpassingen worden natuurlijk altijd doorgevoerd.

Iedere vier weken wordt jouw oplossing bijgewerkt met de laatste stabiele versie van het Procurios webplatform. Je hoeft hier niets voor te doen en bent altijd up-to-date.

release_week.png

Feature Freeze

Precies een week voor de release begint de zogeheten ‘feature freeze’. We bevriezen dan als het ware de inhoud van de nieuwe versie. Er wordt niets nieuws meer gebouwd, alleen bugs opgelost. Die woensdag is ook het moment waarop we bekend maken welke wijzigingen zullen worden opgenomen in de nieuwe versie. Ieder vier weken herhaalt zich dit proces.

Communicatie

Precies een week voor de release wordt door middel van een blogpost met release notes bekendgemaakt wat er nieuw is. We doen dat door naast een korte samenvatting van de wijzigingen ook door informatie te geven over de soort wijziging, voor welke doelgroep deze bestemd is en hoe het werkt.

Indien het gaat om echt nieuwe, of complexe functionaliteit, vertellen we uitgebreid over de werking en de meerwaarde ervan.

De maandag voor de release worden de wijzigingen nogmaals onder de aandacht gebracht via een nieuwsbrief.

Release Dag

Alle klanten gaan op Release Day over naar de nieuwe versie, dit gebeurt iedere vier weken op een woensdag. De oude versie wordt vervangen door de nieuwe, alle informatie blijft natuurlijk beschikbaar.

Vorige releases

  1. Vanaf woensdag 16 oktober 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.11. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

  2. Vanaf woensdag 18 september 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.10. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

  3. Vanaf woensdag 21 augustus 2019 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.09. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina

  4. Vanaf woensdag 24 juli 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.08. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina

  5. Vanaf woensdag 26 juni 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.07. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.