17 juli 2019 Jos Jelier 4 minuten lezen

Het IT-waardemodel: de schakel tussen strategie en technologie

Na de blog van vorige week over waardestrategieën, maak ik nu de stap naar IT. Want technologie is nooit een doel op zich, maar een hefboom om waarde te leveren.

Beste verenigingsprofessional,

Op basis van onze ervaring met de automatisering van verenigingen hebben we het IT-waardemodel ontwikkeld. Het helpt je bij het opzetten van een IT-strategie die aansluit bij de waardestrategie van jouw organisatie. Zo is bijvoorbeeld het sturen van een gepersonaliseerde mailing naar specifieke leden veel makkelijker, dan losse e-mails versturen.

Heeft jouw vereniging een IT-strategie? 

Want of jouw vereniging nu meer past in het plaatje van Product Leadership, Operational Excellence of Customer Intimacy, een aansluitende IT-strategie helpt je enorm in het leveren van die waarde en in het (meetbaar) bereiken van je doelen. 

Het IT-waardemodel dat we in deze blog aan je presenteren is de verbindende schakel tussen jouw waardestrategie en de benodigde technologie. Praktisch gezegd; het helpt je om de tools en leveranciers te kiezen die passen bij de doelen van je organisatie. 

Het IT-Waardemodel van Procurios

Vanuit onze ervaring met automatisering heeft elke verenigingen 3 typen softwaretools nodig, namelijk:

a.    Tools om je verdienmodel te ondersteunen en te versterken
b.    Tools om de engagement (betrokkenheid, loyaliteit) met je leden te vergroten
c.    Tools om de organisatie van je vereniging soepel te laten verlopen.

We ontdekten dat dit heel mooi aansluit bij de theorie van Treacy & Wiersema. Want organisaties die zich richten op Product Leadership, investeren veel in tools die hun product onderscheidend maken. Organisaties die Customer Intimacy nastreven, investeren juist in tools om de betrokkenheid van hun stakeholders te vergroten. En verenigingen die zich richten op Operational Excellence zullen vooral geïnteresseerd zijn in tools waarmee ze optimaal hun organisatie kunnen laten draaien.

Natuurlijk heeft elke vereniging tools uit elke categorie nodig, toch zijn er duidelijke (IT) verschillen tussen organisaties met andere waardestrategieën.

1. Product Leadership - Verdienmodel

Hierin valt software waarmee jouw organisatie omzet genereert. Bijvoorbeeld de software die je gebruikt voor het uitgeven en beheren van een keurmerk. Maar ook tools voor een webshop, betaalde events, trainingen en adviesdiensten behoren hierbij. Met deze software probeer je jouw dienstverlening te optimaliseren. Hoe beter de IT, hoe beter en meer onderscheidend jouw product. De tools in deze categorie zijn organisatiespecifiek. Twee verenigingen die beide een keurmerk aanbieden, kunnen heel anders werken. Specifieke tools, en dus maatwerk, kunnen dus noodzakelijk zijn.

2. Customer Intimacy - Engagement

Met software in deze categorie versterk je de engagement met je doelgroep. Een flexibel CRM-systeem is hierbij cruciaal, maar ook tools voor e-mailnieuwsbrieven, je website, en andere marketing (automation) tools. De software in deze categorie is branchespecifiek. Kijk goed naar wat jouw collega-verenigingen doen en zoek naar leveranciers die jouw type organisatie kennen. Als je gebruikt maakt van branchespecifieke software dan heb je meestal weinig tot geen maatwerk nodig.

3. Operational Excellence - Organisatie

Deze categorie bevat vooral generieke kantoorsoftware. Denk hierbij aan software voor e-mail, documentenbeheer, tekstverwerkers zoals een officepakket (Google Suite, Microsoft Office, Open Office, etc), maar ook tools voor boekhouding, HR, urenregistratie en bijvoorbeeld projectmanagement. De organisatie functioneert zo ‘lean’ mogelijk en voor deze tools geldt: value for money. De software is ‘generiek’; maatwerk zou niet nodig moeten zijn en daarom dus meestal onverstandig.

Tabel IT-waardemodel

Verdienmodel Engagement Organisatie
Waardestrategie Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence
Eigenschappen Unieke diensten, kennis of producten Voorzien in individuele behoefte leden, gericht op ledenbinding, netwerk, leden helpen leden. Zoveel mogelijk mensen dezelfde waarde bieden, tegen zo laag mogelijke kosten
Voorbeelden van Tools Tools voor trainingen, keurmerken, certificaten, betaalde events, kennisbank, contributie CRM, website, mailings, events, etc. Kantoorapplicaties, hr- en boekhoudpakketten, project- en urenregistratie
Eigenschappen tools Organisatiespecifiek: Maatwerk om onderscheidendheid product/dienst te versterken Branchespecifiek. Segmenteren en opslag van persoonlijke data. Minimaliseer maatwerk. Generiek: Efficiente processen voor een zo groot mogelijke groep. Geen maatwerk
Zoekstrategie Relatie met leverancier is cruciaal. Leverancier is betrouwbaar, proactief en meedenkend. Gespecialiseerde leverancier met kennis van de markt, relatie is belangrijk. Kijk vooral bij andere verenigingen Standaard pakketten, relatie met leverancier is niet cruciaal
Risico miskoop Hoog, vervanging lastig vanwege complexiteit en (historische) data Hoog, vervanging lastig vanwege hoeveelheid (historische) data. Laag, makkelijk te vervangen
Benodigde IT-kennis Veel kennis noodzakelijk, meestal wordt het uitbesteed of een derde ingehuurd. Vooral kennis nodig van interne processen en behoeften. Vraag vooral ervaringen bij andere verenigingen Weinig, met beperkte kennis kan de organisatie dit zelf doen
Voorbeelden Branchverenigingen met unieke kennis en belangrenbehartiging Patientenvereniging, netwerkvereniging, studentenvereniging Politieke partijen, inkoopverenigingen, VVE's

Hulpmiddel, geen wetenschap

Dit model is een hulpmiddel om inzicht te geven hoe je jouw waardestrategie kunt vertalen naar technologie. Naast Treacy en Wiersema zijn er natuurlijk ook andere veelgebruikte modellen die 'waarde' categoriseren zoals Bain & Company met hun '30 elements of value'. Je zult tevens zien dat sommige tools soms in twee of zelfs 3 categorieën kunnen vallen zoals e-mailmarketingtools. Die kan in alle drie de categorieën voorkomen.

Dit model, evenals het model van Treacy & Wiersema, zijn geen exacte wetenschap. Het zijn interpretaties op een complexe wereld waarin ze wel heel goed kunnen helpen om de waarde van je organisatie en de bijbehorende IT te bepalen.

In de volgende blog gaan we verder met stap 3; hoe je zelf een IT-strategie kunt opzetten. Houd het HALO-onderzoek dus in de gaten voor de laatste updates!

We zijn wel al benieuwd naar jouw bevindingen tot nu toe. Help ons onderzoek verder door een paar korte vragen te beantwoorden. Zo komen wij nog meer te weten over wat er bij verenigingen speelt op het vlak van automatisering.

Vul onderstaande vragen in! 

Met vriendelijke groet,

Jos Jelier
Founder Procurios

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Vragen Blog Het IT-waardemodel
Meerdere opties mogelijk
We gebruiken je e-mailadres alleen om eventueel contact met je op te nemen n.a.v. de ingevulde vragen, verder niks geks ;-)

Lees ook eens

Schrijf je in voor de nieuwsbrief