MOS en Procurios

‘We houden meer energie over voor inhoudelijke zaken die bijdragen aan een toekomstbestendige vereniging’

Een partnerschap gericht op toekomstbestendig verenigen

Juni 2024: Met frisse energie werken aan toekomstbestendige verenigingen

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat verenigingen zoveel mogelijk energie overhouden voor datgene waartoe zij bestaan? Drie jaar geleden gingen verenigingsbureau MOS en Procurios een strategisch partnerschap aan. Samen ontwikkelen we concrete plannen om verenigingen voor te bereiden op de toekomst. 

Het Procurios platform is voor verenigingen een goede technologische basis om ze te ondersteunen in al hun dagelijkse werkzaamheden. MOS richt zich met haar dienstverlening op vraagstukken zoals de optimale ontwikkeling van verenigingen in de markt en de maatschappij.

In 2021 ging MOS over naar een nieuwe IT-infrastructuur, het Procurios platform. Het is inmiddels drie jaar later en in die tijd hebben MOS en Procurios een vruchtbare samenwerking opgebouwd. De migratie was een tijdrovend project en bleek een goede manier om elkaar te leren kennen. Directeur van MOS Raimond Fifis: “Tijdens het project hebben we heel intensief samengewerkt. We kwamen allerlei hindernissen tegen die we samen hebben genomen, zodat we nu een goed fundament hebben om samen te werken.” Procurios-directeur Manon Vollmann kan dat beamen: “De samenwerking is prettig en constructief in alle lagen, zowel op directieniveau als met de consultants en verenigingsmanagers. We zijn grote partners en afhankelijk van elkaar. Dan is het fijn dat beide partijen open en transparant zijn.”

De rol van digitalisering

De gezamenlijke visie van MOS en Procurios is de inzet op toekomstbestendig verenigen. Een kenmerk van een volwassen en toekomstbestendige vereniging is de mate van digitalisering. Raimond: “Wanneer je je applicaties optimaal inzet, beperk je de mate waarin je bezig bent met bijvoorbeeld het handmatig invoeren van data. Zo is er meer tijd en energie om met inhoudelijke zaken bezig te zijn die bijdragen aan het ontwikkelen van de vereniging.” 

Samen ontwikkelen

Een cruciale eis van MOS bij het aangaan van een strategisch partnerschap was onder meer om zeggenschap te hebben over de producten, maar vooral ook om ze gezamenlijk te ontwikkelen. Manon: “MOS neemt een actieve rol in de gebruikersgroep van Procurios en draagt tal van ideeën aan voor nieuwe functionaliteiten. Zo kwam eerder dit jaar marketing automation beschikbaar, waarmee je leden stap voor stap leidt richting meer betrokkenheid. Ook is de aansluiting van het platform op de boekhouding een stuk makkelijker geworden.” 

Verenigingen die succes ervaren, hebben een grotere digitale volwassenheid

Een succesvolle vereniging vertoont verschillende kenmerken. Naast de mate van digitalisering speelt ook de organisatiestructuur van de vereniging een belangrijke rol, evenals de wijze waarop zij betrokkenheid van haar leden creëert. Raimond: “Met betrokken en actieve leden is je vereniging dynamischer en de kans groter dat leden zich inzetten voor je vereniging. Daarin zijn applicaties van belang, omdat je daarmee de groei van ledenbetrokkenheid kunt ondersteunen.” MOS heeft hiervoor een eenduidig systeem voor haar klanten: het Procurios platform, dat alle benodigde functionaliteiten bevat om te groeien en de betrokkenheid met leden te vergroten. Denk daarbij aan de ondersteuning van alle dagelijkse werkzaamheden van verenigingen zoals: e-facturatie, communicatie en klantbeheer. In 2024 wil MOS inzetten op het faciliteren van online en offline communities om leden bij elkaar te brengen die de verbinding zoeken vanuit hun professie of vanuit hun gezamenlijke passie. Deze communities zijn het resultaat van een zorgvuldig geregisseerd proces met verschillende stappen. Een van de stappen is het inrichten van een online communityplatform. Procurios ontwikkelde voor het vergroten van de ledenbinding een community app, met diverse functionaliteiten. 

Rapport ‘Bouwstenen voor verenigingssucces’

Raimond en ManonNu, na drie jaar productieve samenwerking, hebben MOS en Procurios hun kennis en ervaring met verenigingen en hoe zij zich ontwikkelen verwerkt in een onderzoeksrapport. De uitkomsten van dat rapport werden gedeeld op 1 maart jl. tijdens het kennisevent ‘Bouwstenen voor verenigingssucces’. Het event markeerde het eerste tastbare resultaat van hun strategische samenwerking. Eén van de voornaamste onderzoeksresultaten uit het rapport is dat verenigingen die succes ervaren, een grotere digitale volwassenheid hebben. En dat verenigingen die voldoen aan een paar essentiële kenmerken, zoals een open organisatiestructuur, herkenbaar doelgroepenbeleid en een helder profiel meer succes ervaren. (Het rapport en de resultaten zijn te downloaden via de QR-code). Raimond: “Op het event gingen vertegenwoordigers van verenigingen met elkaar het gesprek aan om tot nieuwe inzichten te komen. Gezien het enthousiasme waarmee de deelnemers kennis en ervaring over toekomstbestendig verenigen deelden, kijk ik terug op een zeer geslaagde bijeenkomst.” Manon voegt daaraan toe: “Onze visies op verenigingen en op digitalisering sluiten op elkaar aan. Het is een gedeelde blik die in het rapport mooi samenkomt.”

Onderzoeksrapport Verenigingssucces

Wat zijn de kenmerken voor een succesvolle vereniging? MOS en Procurios deden gezamenlijk onderzoek naar essentiële kenmerken van succesvolle verenigingen en hun digitale volwassenheid

  • Hoe succesvol zijn respondenten?
  • Aan welke kenmerken voor succesvolle verenigingen voldoen de respondenten zich?
  • Hoe digitaal volwassen zijn de respondenten?
Ontdek het rapport
Afbeelding van de voorzijde van het rapport Verenigingssucces
Profielfoto.png

Wil je weten of Procurios iets voor jouw vereniging of stichting kan betekenen? Neem dan contact met mij op!

Martijn Merkens - Business Developer open dialog open dialog LinkedIn

Klantverhalen: Dit vinden onze klanten van het Procurios platform

Inge Pauwels bij Solidagro

We werken nu sneller en efficiënter. We zamelen meer fondsen in en we kunnen gerichter onze donateurs aanspreken. We beleven veel voordelen aan het Procurios platform.

Profielfoto van Inge Pauwels
Inge Pauwels educatief medewerker bij Solidagro

Dirk-Bart Houweling bij ECM

We hadden een klik. Procurios wil graag vernieuwen en maakt dat ook waar. Ze blijft zoeken naar een oplossing waar iemand anders afhaakt. Uit alles blijkt dat het team je verder wil helpen.

Profielfoto van Dirk-Bart Houweling
Dirk-Bart Houweling facilitair manager bij ECM

Vincent Stoops bij Davidsfonds

Procurios heeft zowel de technische kennis als het zakelijk inzicht om te begrijpen wat onze organisatie nodig heeft

Profielfoto van Vincent Stoops
Vincent Stoops adjunct-directeur bij Davidsfonds

Geert Hendriks bij Adra

Tijdens de demo konden we zien hoe het systeem functioneert; het gemak van het platform sprong eruit! De gebruiksvriendelijkheid, in combinatie met de prijs, hebben ons positief doen beslissen.

Profielfoto van Geert Hendriks
Geert Hendriks directeur bij Adra

Jan Willem bij MissieNederland

Als we dit project met Procurios niet hadden gedaan, hadden we nooit zo snel kunnen schakelen.

Profielfoto van Jan Willem
Jan Willem hoofd Marketing & Communicatie bij MissieNederland

Lisette van Effrink bij Foodwatch

Met Procurios kan ik mijn marketing aansluiten op mijn donateurs. Ik kan vertrouwen op mijn database. De software is gebruiksvriendelijk en intuïtief.

Profielfoto van Lisette van Effrink
Lisette van Effrink projectmanager en fondsenwerver bij Foodwatch

Bernie Hermes bij VUmc

Procurios is veel meer dan een CRM-systeem alleen. Elke week ontdekken we nieuwe mogelijkheden. Het platform kan veel en je hoeft relatief weinig te doen.

Profielfoto van Bernie Hermes
Bernie Hermes manager vriendenprogramma bij VUmc

Tom Ysewijn bij Oxfam-Wereldwinkels

De kennis die jullie in huis hebben is goud waard! Daarin onderscheiden jullie je met andere bedrijven die wij op ons pad zijn tegengekomen.

Profielfoto van Tom Ysewijn
Tom Ysewijn digitale communicatie bij Oxfam-Wereldwinkels

Steven de Weirdt bij Aditi

In plaats van losse papiertjes beheren we nu online CRM, website en mailings. Dat loopt tot op heden heel erg goed

Profielfoto van Steven de Weirdt
Steven de Weirdt communicatie & ledenwerving bij Aditi

Martin Vastenhout bij Museum Dorestad

Procurios hielp ons met een database voor relatiebeheer, een nieuwe website en een betaalmodule voor fondsenwerving

Profielfoto van Martin Vastenhout
Martin Vastenhout vicevoorzitter bij Museum Dorestad

Jan van Velthuizen bij Stichting Zorg Adullam

De overstap naar Procurios heeft bijgedragen aan duidelijkheid in het systeem en betere communicatie met donateurs. De ervaring van Procurios met donateursbeheer hielp ons bij de inrichting.

Profielfoto van Jan van Velthuizen
Jan van Velthuizen fondsenwerver en communicatieadviseur bij Stichting Zorg Adullam

Blijf op de hoogte

Ontvang nieuwe kennisartikelen, klantverhalen en productupdates in je mailbox

Je kunt je op ieder moment uitschrijven