22 mei 2019 5 minuten lezen

Release 2019.06

Vanaf dinsdag 28 mei 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.06. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina. In verband met Hemelvaartsdag vindt de release een dag eerder plaats dan je van ons gewend bent. Op deze manier kunnen we ook rondom deze release optimaal support blijven leveren.

Verbeteringen aan de importmodule

Module: Import

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Om de foutgevoeligheid van onze import module kleiner te maken hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd:

 • Als je een nieuwe import start dan worden dezelfde instellingen voorgeselecteerd als die je de vorige keer hebt ingesteld bij dat importtype.
 • Alle bestanden worden getest.
 • Drag-and-drop wordt alleen ondersteund voor een specifieke bestandsindeling. Voor deze functie kunnen de instellingen niet meer worden gewijzigd.
 • Je wordt direct naar de pagina met de resultaten geleid.
 • De resultaatpagina is verbeterd en geeft overzichtelijkere informatie over het resultaat van de import.
 • Bestanden met minder dan 1000 regels worden volledig getest. Bij bestanden met meer dan 1000 regels wordt een representatieve steekproef gedaan. Ook bij grote bestanden blijft de optie beschikbaar om het volledige bestand te testen.
 • Bestanden kunnen niet worden geïmporteerd als uit de test blijkt dat alle regels fouten bevatten.
 • De import kan worden geannuleerd om te voorkomen dat een getest bestand niet meer geïmporteerd kan worden. Bijvoorbeeld omdat een verkeerd bestand is gekozen.
 • Het is mogelijk om een nieuwe import te starten op basis van de huidige. Hiermee wordt wel de huidige import geannuleerd.
 • De te downloaden bestanden (origineel of met fouten) hebben nu de naam van het originele bestand.

Import product

Kleine wijzigingen voor Profiel & Registratie

Module: Profile & Registration

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Om het gebruik van de lijsten met profiel- en registratieformulieren eenvoudiger te maken, zijn de volgende drie wijzigingen doorgevoerd:

 • Het icoon 'edit' is toegevoegd, net als in andere lijsten.
 • De paginering weet nu hoeveel resultaten er zijn en kan daardoor het exacte aantal pagina's tonen.
 • Zoeken is toegevoegd om bij grote aantallen makkelijker het juiste formulier terug te vinden.

Gekoppelde documenten in het CRM

Module: CRM

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

In het CRM zijn enkele wijzigingen doorgevoerd voor de gekoppelde documenten:

 • Je ziet vanaf nu de datum waarop een document is geupload.
 • De standaard sortering is aangepast naar ‘nieuwste document eerst’.
 • Bij het ontkoppelen van een document wordt nu om bevestiging gevraagd.

Grote exports en Excel

Module: Meerdere modules die Export van Excel ondersteunen

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Sommige exports, waaronder de donatie-export, ondersteunen het exporteren naar Excel. Bij een grote hoeveelheid data liepen we echter tegen een geheugen-issue aan en dat zorgde voor het vastlopen van de export. Uit onderzoek is gebleken dat het exporteren van grote hoeveelheden data naar het Excel-formaat niet betrouwbaar is boven een bepaald aantal gegevens. Daarom is gekozen voor de volgende hybride constructie. Alle exports tot 10.000 regels gaan naar een Excel-export en alle boven de 10.000 gaan naar een CSV-export.

Tegelijkertijd is de performance van de export sterk verbeterd.

Zelf betaalmethodes kiezen en inrichten

Module: Payment

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Het is nu mogelijk om zelf een betaalmethode toe te voegen bij de gewenste provider. De beschikbare providers zijn te kiezen in het formulier. Aanvullende gegevens worden gevraagd op basis van de gekozen methode.

Betaalmethode

Tevens hebben we ook ondersteuning voor PayPal in onze koppeling met Mollie.

Facturen opnieuw incasseren

Module: Invoicing

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Bij het genereren van incasso-opdrachten voor facturen wordt nu rekening gehouden met gestorneerde instructies. Indien er facturen zijn met een gestorneerde instructie, worden nieuwe instructies gemaakt.

Opnieuw incasseren

Brondata downloaden mailmerge

Module: Mailmerge

Tags: /Enterprise, /Fundraising, /Members

Het is nu mogelijk om de brondata van een afgeronde mail merge als CSV- of Excel-bestand te downloaden. Dit is handig als je bijvoorbeeld wel het Word-document wilt koppelen aan een contactmoment in het CRM, maar het daadwerkelijk printen en verzenden uitbesteedt aan een verzendhuis.

Mailmerge

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Kleine wijziging in online donatieformulieren

Module: Donations

Tags: /Fundraising

Het wijzigen van donaties kan nu direct vanuit de lijst. Daarnaast zijn de bedragopties in het formulier zelf sorteerbaar gemaakt. Het is niet meer nodig om alle bedragen te verwijderen en opnieuw in te voeren als er een bedrag bijkomt.

Donatieformulier

Alsnog incasseren abonnementen na toevoegen afspraak

Module: Invoicing / Membership

Tags: /Members

Facturen vanuit een abonnement die nog niet incasseerbaar waren, zijn alsnog te incasseren als er later een afspraak aan het abonnement is gekoppeld.

Abonneren

Abonnementen voorzien van Actie

Module: Membership

Tags: /Members

Abonnementen kunnen nu worden gekoppeld aan een Actie. Dit kan worden gebruikt om aan te geven hoe het abonnement tot stand is gekomen (bijv. via een belactie). Dit kan ook gebruikt worden om aan te geven hoe een abonnement is opgezegd (bijv. via een reclame-uiting die als negatief is ervaren). Uiteraard is hier binnen het CRM ook op te zoeken, zijn de velden te exporteren en kan in de Insights-module hierop worden beperkt.

Abonnement actie

Importeren van Organen en Lidmaatschappen

Module: Memberschip

Tags: /Members

Organen en Lidmaatschappen kunnen nu ook geïmporteerd worden. Dit is onder andere handig om historische data van lidmaatschappen in het platform op te nemen. Bij het importeren in het CRM kunnen voor de betreffende Organen ook referenties worden gemaakt zodat het mogelijk is om via latere imports nog wijzigingen te doen aan de aangemaakte relaties.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens