Release 2019.08

17 juli 2019 3 minuten lezen

Vanaf woensdag 24 juli 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.08. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina

Nieuwe vergelijkmogelijkheden

Product: Insights

Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Het vergelijken van acties biedt waardevolle informatie voor de fondsenwerver, maar is niet altijd relevant voor management doeleinden. Daarom is het nu ook mogelijk om campagnes te vergelijken. 

Ook is het mogelijk gemaakt om diverse peilperiodes te kiezen als uitgangspunt. Er zijn een aantal voorgedefinieerde periodes en een mogelijkheid om zelf een datumbereik op te geven.

Insights peilperiodes

Deze peilperiodes werken ook door in de diverse widgets. Hierdoor is het mogelijk geworden om fondsen of bestemmingen over meerdere jaren te vergelijken, bijvoorbeeld over de afgelopen 5 jaren.

Insights 5 jaar

Bij vergelijkingen binnen een widget werden de percentages eerder altijd berekend op basis van het hele voorgaande jaar. Dit leverde vaak een vertekend beeld op. Nu wordt het percentage berekend op basis van dezelfde periode van het voorgaande jaar.

Insights percentages

De filtermogelijkheden hebben we uitgebreid met o.a. opzegredenen. Ook is er een metriek toegevoegd voor het verloop van de toezeggingen. Daarnaast kan bij alle toezegging-metrieken onderscheid gemaakt worden tussen incasseerbare en niet-incasseerbare toezeggingen.

Bij de donatie-metrieken kan onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende donatietypes. Hierbij is het concept ‘labels’ losgelaten om een beter filtering te kunnen doen.

Metriek

Meerdere weblogs tonen en Tag-category uitbreidingen

Product: Weblog

Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Om berichten uit meerdere weblogs te kunnen tonen is het mogelijk gemaakt om in het berichtensnippet meerdere blogs te kiezen. Om consistent in het gebruik van weblog te zijn, hebben we andere weblog snippets waar nodig hierop ook aangepast. 

Tag-categorieën worden een steeds belangrijker concept in ons platform. In plaats van het aanbieden van een lange lijst met tags, kunnen deze nu worden gebundeld in geordende lijsten. Het geeft schrijvers van blogs, of organisatoren van meetings, meer overzicht in het inzetten van de tags en het zorgt voor een consistent tag-gebruik.

De Tag-categorieën zijn ook te koppelen aan de relatiekaart. Hiermee kan voor een relatie bijvoorbeeld interessegebieden worden bijgehouden. Binnen onze Weblog en ons product Meetings & Events kan content nu worden gepersonaliseerd op basis van deze relatie.

Tags

Verder kunnen deze Tag-categorieën nu ook als filter worden gekozen als filtertype bij weblogs.

Filter

Zoekveld automatische incasso en bevestiging van wijzigingen

Product: CRM

Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Het zoeken van relaties op basis van incasso-instructie, een status hiervan (bijv. gelukt of mislukt) of op incassodatum, is nu mogelijk in het CRM.

Zoekvelden

Notificaties van profielwijzigingen gaan normaal gesproken rechtstreeks naar de relatie die wordt gewijzigd. In een profielset is in te stellen of de ingelogde gebruiker in het formulier van de gebruiker of de bijbehorende organisatie bewerkt. De notificaties van deze wijzigingen gingen altijd naar de organisatie. In de profielset kan nu worden aangeven dat deze naar de gebruiker zelf wordt gestuurd.

Notificaties

Korting op korting 

Product: Webshop

Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Binnen onze webshop module kan altijd maar één prijsafspraak (bijv. korting) actief zijn voor een order. Als er meerdere prijsafspraken gelden, wordt altijd die afspraak gekozen die het meest gunstig is voor de consument. Binnen Acties kan je vanaf de nieuwe release aangeven dat het gaat om een extra promotie. Het is hiermee mogelijk om kortingen te stapelen.

Korting op korting

Filteren vanaf de overzichtspagina

Product: Community

Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Filteropties worden niet langer alleen getoond op de detailpagina van communityberichten, maar ook bij berichten in het overzicht.

Filter opties

Donaties nu ook in GTM E-commerce data layer

Product: Donaties

Tags: /Fundraising

Goede doelen kunnen via Google Grants $10k per maand aan advertentiebudget krijgen. Om inzicht te krijgen in het presteren van dit budget en een betere ranking van je advertenties, is het nuttig een goede feedbackloop te hebben richting Google. Daarom kunnen donaties nu ook worden toegevoegd aan de datalayer van Google Tag Manager.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens