Release 2019.10

11 september 2019 5 minuten lezen

Release 2019.10

Vanaf woensdag 18 september 2019 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2019.10. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

Wijziging beleid SSL certificaten

Via deze releasenotes stellen we je op de hoogte van een wijziging in ons beleid rondom SSL certificaten. 

Bijna al onze klanten hebben hun websites voorzien van een SSL certificaat. In veel gevallen volstaat een Domain Validation (DV) certificaat dat aantoont dat het domein dat je bezoekt ook daadwerkelijk het domein is dat je wilt bezoeken: het bekende (groene) slotje. Wij genereren deze certificaten zelf voor onze klanten op basis van Let’s Encrypt, hier zijn verder geen kosten aan verbonden. 

Voor sommige klanten is een DV-certificaat echter niet voldoende. Zij maken liever gebruik van een uitgebreid certificaat met organisatievalidatie. Hierbij wordt ook de naam van de eigenaar getoond bij het domein. Deze certificaten moeten expliciet worden aangevraagd en vereisen aanvullende validatie van de aanvrager. Hier zijn extra kosten aan verbonden.

Tot voor kort verwerkten wij ook uitgebreide certificaten die niet via ons zijn aangevraagd. Wij kunnen echter niet garanderen dat die certificaten op een veilige manier bij ons zijn aangeleverd. Klanten die een uitgebreid certificaat willen gebruiken kunnen dat alleen nog door bij ons het betreffende certificaat aan te vragen. Certificaten die door derden zijn uitgegeven zullen we niet meer verwerken.

Grotere dialoog en meer ruimte voor de editor

Product: CMS
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Het dialoogvenster voor het instellen van artikelen is groter geworden om zo meer gebruik te maken van de ruimte op het scherm.

Hierdoor hebben we de Tekst / HTML editor meer ruimte kunnen geven en het lettertype van de editor vergroot. Ook langer teksten blijven zo goed bewerkbaar.

cms dialog

Alleen-lezen-overzicht van incasso afspraken

Product: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Het is nu mogelijk om een ‘alleen-lezen’-overzicht van incasso-afspraken te tonen op de relatiekaart. Deze toont de incasso-afspraken zonder de knop ‘toevoegen’. Ook al zou de betreffende gebruiker wel de rechten hebben om afspraken toe te voegen.

incasso afspraken

Knoppen contactmomenten consistent gemaakt

Product: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Contactmomenten kom je op diverse plekken in het CRM tegen. Bijvoorbeeld bij Contactmomenten in het CRM en op de relatiekaart. Nu zijn overal dezelfde knoppen beschikbaar, zoals ‘Exporteren’ en ‘Toevoegen’.

Relatie toevoegen

Product: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

In sommige gevallen was niet mogelijk om binnen een weergave direct een relatie toe te voegen. De knop hiervoor was niet beschikbaar om te voorkomen dat relaties op een verkeerde plek in het CRM terecht komen. Omdat we door diverse aanpassingen deze beperking niet meer hebben, is nu de knop ‘Relatie toevoegen’ wel zichtbaar in alle weergaven.

Introductie tijdzones in CRM

Product: CRM
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Een relatie kan nu worden voorzien van de tijdzone waarin deze zich bevindt.

Tijdzone bij een relatie instellen
Het veld 'tijdzone' op de relatiekaart biedt een multiple choice selectbox met alle mogelijke tijdzones, onderverdeeld per continent.

(Automatisch gekozen) Tijdzone bij Profiel & Registratie
In het profiel- en/of registratieformulier krijgt de gebruiker de mogelijkheid om zelf een tijdzone in te stellen. Ook hier wordt een multiple choice select box aangeboden met alle mogelijke tijdzones, onderverdeeld per continent.Het is ook mogelijk om de tijdzone automatisch te laten vullen zonder tussenkomst van de gebruiker.

Zoeken op tijdzone in CRM
In het CRM kan worden gezocht op basis van de tijdzone van een relatie. Tijdzones worden voorgesteld op basis van de ingevoerde waarde in het zoekveld. Wanneer men bijvoorbeeld "Ams" in typt, dan wordt de tijdzone "Europe/Amsterdam (GMT+02:00)" aangeboden.

tijdzone instellen

Tijdzones in een weergave
Een lijst van relaties kan binnen een weergave worden voorzien van een column die de tijdzone van relaties toont.

tijdzone tabel

Bulkbewerking van tijdzone in CRM
Tijdzone-instellingen van een relatie worden binnen het CRM ook ondersteund door bulkbewerkingen. Je kunt ervoor kiezen om een lijst met relaties allemaal in één keer dezelfde tijdzone te geven.

Tijdzone importeerbaar in CRM
Tijdzones kunnen worden geïmporteerd bij de relatie-import. Een voorbeeld van een toegestane waarde is 'Europe/Amsterdam'.

Tijdzones in Mailings

Product: Mailings
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Als voor een klantomgeving is ingesteld dat gebruik gemaakt wordt van tijdzones kan de app Mailings mailings versturen op basis van de tijdzone van de ontvanger.

Plannen van mailings op basis van tijdzone
Het plannen van mailings kan nu, worden gedaan op basis van drie keuzes: 'Direct', 'Later' of 'Later, op basis van tijdzone van de gebruiker’. De laatste optie heeft als gevolg dat relaties de mailing ontvangen op basis van de tijdzone behorende bij die relatie.

Een voorbeeld
-John Doe heeft ingesteld dat hij zich in de tijdzone Australia/Brisbane (GMT+10:00) bevindt.

- Jane Doe heeft ingesteld dat zij zich in de tijdzone Europe/London (GMT+01:00) bevindt.

Een mailing wordt gepland om te worden verstuurd op 31 augustus 2019 om 10:00 u. Bij het versturen van de mailing wordt deze om 10:00 u (Australia/Brisbane) naar John Doe verstuurd. Dat is 02:00 u op basis van tijdzone Europe/Amsterdam. Jane Doe ontvangt de mail ook om 10:00 u, maar dan binnen de tijdzone Europe/London (11:00 u voor Europe/Amsterdam).

Filteren van Weblogs en Evenementen

Product: Meetings & Events / Blog
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Filteren bijeenkomsten
Naast filteren op thema kan er bij bijeenkomsten vanaf nu ook gefilterd worden op datum en locatie. 

Automatisch toepassen van filters
Bij het filteren op datum of thema kunnen de filters automatisch worden toegepast, zodat er niet meer apart op een filterknop hoeft te worden gedrukt.

Voor het filteren op basis van locatie is dit niet het geval. Het is niet zinvol om te filteren op alles binnen een straal van 50 kilometer, zonder te weten vanaf waar. Andersom is het niet handig om te filteren op alles vanaf bijv. Rotterdam, zonder te weten hoe groot het zoekgebied is. Hiervoor blijft de filterknop aanwezig.

In het filtersnippet van Meetings&Events kun je configureren of filters automatisch moeten worden toegepast. 

Ook in het filtersnippet van Blog kan er gekozen worden voor automatisch filters toepassen.

filter instellen

 

filter webshop

Digitale pre-notificatie

Product: /Fundraising
Tags: /Fundraising

Pre-notificeren van toezeggingen kon al handmatig of per mailmerge. Nu is daar digitaal pre-notificeren aan toegevoegd.

Bij de instellingen van /Fundraising is 'Prenotificatie' toegevoegd en kun je sjablonen aanmaken op taal en fonds(en). Bij het versturen van de mail wordt het beste sjabloon gekozen op basis van deze twee eigenschappen. Is er geen sjabloon beschikbaar, dan wordt er geen pre-notificatie verstuurd.

In het sjabloon zijn alle noodzakelijke tokens beschikbaar vanuit de toezegging en de incasso-afspraak.

incasso tokens

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens