5 februari 2020 5 minuten lezen

Release 2020.02

Vanaf woensdag 5 februari 2020 maken alle klanten op de productversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2020.02. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

Factuursjablonen beter te beheren

Producten: Invoices
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Om het configureren en toekennen van factuur- en e-mailsjablonen aan facturen te verbeteren hebben we besloten hier opnieuw naar te kijken.

Het is nu mogelijk om meerdere PDF-sjablonen te definiëren. Op basis van een gekozen basissjabloon (wanneer er meer dan één sjabloon beschikbaar is) worden eigenschappen ingesteld en opgeslagen als PDF-sjabloon. Vervolgens kun je bij het maken van facturen en e-mailsjablonen kiezen uit de bestaande sjablonen.

Bij de instellingen van een PDF-sjabloon kun je een alternatieve tekst opgeven voor incasseerbare facturen en bij e-mailsjablonen kun je aangeven of ze toepasbaar zijn op incasseerbare facturen (wel/niet/beide).

Wijzigingen aan de factuursjablonen zijn direct zichtbaar via de live preview. Ze dienen nog wel opgeslagen te worden om daadwerkelijk doorgevoerd te worden in de facturen zelf.

Als je een sjabloon wilt verwijderen kan het zijn dat het sjabloon nog gekoppeld is aan facturen. In dat geval wordt het sjabloon gearchiveerd. Het kan dan niet meer worden gebruikt, maar bestaande facturen worden nog wel volgens dit sjabloon getoond.

2-factor authentication

Producten: Platform
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

In nauwe samenspraak met onze klanten hebben we een paar kleine features toegevoegd aan de 2-factor authentication (2FA).

2FA beperken tot het inloggen op een specifieke site

Het is nu mogelijk om per site aan te geven of 2FA voor deze site moet worden toegepast. Dit stel je in bij de site-instellingen Het standaard gedrag voor de volledige klantomgeving is nog steeds in te stellen in de generieke configuratie door een Procurios consultant.

Authenticatie methode beperken tot een selecte groep gebruikers

Het is nu mogelijk om SMS-authenticatie te beperken tot een specifieke groep gebruikers. Hiermee is het wel mogelijk om gebruik te (blijven) maken van SMS-authenticatie, maar dit niet actief te promoten onder alle gebruikers. Bijvoorbeeld om het aantal verstuurde berichten te beperken.

Vertrouwde apparaten

Je kunt bij het invoeren van de 2FA-code aangeven dat het apparaat x aantal dagen moet worden vertrouwd. Hiermee is het apparaat x dagen vertrouwd en wordt er in die periode geen nieuwe 2FA code gevraagd.

De nieuwe methode die is toegevoegd geeft de mogelijkheid om bij het invoeren van de 2FA-code, het apparaat ‘voor altijd’ te vertrouwen. Vanaf dat moment wordt het apparaat zelf de tweede factor in de authenticatie. Zolang je met het apparaat actief blijft werken wordt het vertrouwen verlengd. Het gebruik van het apparaat zorgt voor het doorlopend vertrouwen. Er blijft uiteraard om een wachtwoord worden gevraagd in de daarvoor geldende situaties.

Bovenstaande methodes kunnen ook per default aan worden gezet vanuit de configuratie door een Procurios consultant.

Het overzicht van vertrouwde apparaten is verder uitgebreid met de volgende informatie: ‘vertrouwd tot’-datum en de domeinnaam.

Herplannen van instructies met een vervaldatum in het verleden

Producten: Finance
Module: Direct Debit
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Incasso-instructies waarvoor de uiterste vervaldatum was verstreken kunnen worden geweigerd door de bank. De batch was dan naderhand ook niet meer aan te passen.

Om te voorkomen dat de incassobatch door de bank wordt geweigerd, vindt er nu een controle plaats bij het aanmaken van de batch. Instructies met een vervaldatum in het verleden worden herkend en aangeboden aan de gebruiker om opnieuw gepland te worden.

Wervingskanalen

Producten: Engagement
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Engagement is uitgebreid met wervingskanalen. Hierdoor is het mogelijk om per actie aan te geven via welk wervingskanaal een actie uitgevoerd is of zal gaan worden.

Een wervingskanaal staat voor: een manier van communiceren, via welke weg bereiken we de doelgroep, hoe hebben we contact gehad met een persoon.

Voor het eenvoudig toekennen van wervingskanalen aan acties hebben we de optie ‘Exporteerd alle acties’ toegevoegd. Via de module Import kun je je acties dan verrijken met wervingskanalen.

Naast acties en campagnes zijn de widgets op het dashboard binnen Insights nu ook te filteren op wervingskanaal. Je kunt filteren op ofwel acties, ofwel campagnes en/of wervingskanalen.

Link naar betaalpagina

Producten: Finance
Module: Invoices
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Op de detailweergave van een factuur is een extra optie toegevoegd om de betaalpagina voor de betreffende factuur weer te geven. Hierdoor is de URL altijd beschikbaar ook als je deze liever niet automatisch aan de e-invoice wilt laten toevoegen.

Internationale adresformattering

Producten: Platform
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Voor het weergeven van internationale adressen wordt niet langer gebruik gemaakt van de ISO-code toevoeging aan de postcode (bijvoorbeeld: NL-1000 AA). Dit was ooit wel gewenst, maar is nu dus komen te vervallen.

Voor meer informatie verwijzen we graag naar dit artikel.

Deelnemerinformatie, notificaties en profielinstellingen

Producten: Communities
Tags: /Universal

Ook in deze release zijn een aantal nieuwe ontwikkelingen voor Communities verwerkt.

Deelnemerinformatie

Om betrokkenheid bij een community kanaal te verhogen en om eenvoudiger in contact te komen met gelijkgestemden, hebben we een nieuw artikel gerealiseerd dat laat zien wie de deelnemers zijn van een kanaal.

De sidebar met kanaalinformatie (aan de rechterkant) toont een vijftal willekeurige deelnemers en een mogelijkheid om te navigeren naar een volledig overzicht van deelnemers. Het gebruik van de sidebar is hiervoor overigens verplicht.

Standaard wordt in de lijst met deelnemers de avatar en de naam getoond en een link naar het profiel. Het is mogelijk om de lijst uit te breiden met extra velden, zoals functie, bedrijf, telefoonnummer en / of e-mailadres.

Notificaties

Het toevoegen van een nieuwe e-mailnotificatie is vereenvoudigd en nu mogelijk vanuit de Communities-instellingen. Dit toont hetzelfde formulier dat ook gebruikt wordt voor het wijzigen van een notificatie. Het is nu mogelijk om direct aan de slag te gaan met het inrichten van het betreffende notificatie-type.

Profielinstellingen

Omdat het gebruikersprofiel een specifieke context heeft binnen de community, zijn de bijbehorende instellingen nu afzonderlijk opgenomen in de instellingen.

Jaarbedrag in export toezeggingen

Producten: Donations
Tags: /Fundraising

Om eenvoudig inzicht te krijgen in het totale jaarbedrag voor periodieke toezeggingen, is deze kolom nu ook opgenomen in de export.

Verbeterd zoeken op basis van lidmaatschappen

Producten: CRM
Tags: /Members, /Fundraising

Bij het zoeken naar huidige lidmaatschappen is het niet meer nodig om een uitgebreid zoekfilter te maken. Je kunt nu in het zoekfilter kiezen voor ‘huidig’ of ‘historisch’. Verder kun je nu ook zoeken op ‘is actief op’ en een datum.

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder. 

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens