Release 2020.03

26 februari 2020 5 minuten lezen

Vanaf woensdag 4 maart 2020 maken alle klanten op de productie-versie van ons Procurios Platform gebruik van release 2020.03. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Wil je meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de releasepagina.

Wijziging url klantomgeving naar ‘procurios.cloud’

Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

We stappen af van het gebruik van ‘klantsite.net’ als het primaire domein voor de klantomgevingen. In alle omgevingen waar nog klantsite.net gebruikt wordt gaan we dat veranderen naar {klantnaam}.procurios.cloud.

Dit doen we om duidelijker te maken dat je je op een Procurios platform bevindt. Dat is prettig voor onze naamsbekendheid en maakt het voor jou logischer om aan nieuwe collega’s, vrijwilligers en anderen uit te leggen naar welke url ze moeten gaan om aan de slag te kunnen.

We voeren deze wijziging geleidelijk door. In de eerste fase is het gebruik van {klantnaam}.procurios.cloud nog optioneel. Iedereen op een klantsite.net domein krijgt een melding te zien en kan er individueel voor kiezen om alvast over te stappen. De communicatie over deze wijziging is dus geregeld door het platform.

Met de volgende release van 1 april nemen we definitief afscheid van de klantsite.net domeinen. Vanaf dat moment zal iedereen die klantsite.net probeert te benaderen doorgestuurd worden naar procurios.cloud. Je hoeft hier dus niks voor te doen, behalve misschien je bladwijzers aanpassen.

Er is een kleine groep klanten met externe koppelingen waarvoor aanvullende werkzaamheden nodig zijn. Met deze klanten wordt individueel contact opgenomen.

punt cloud melding NL

Kanalen als startscherm en meer wijzigingen voor Communities

Producten: Communities
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

De startpagina wordt op termijn een plek waar een community-deelnemer zaken kan afhandelen die voor hem of haar van belang zijn. Bijvoorbeeld het inzien van nieuwe reacties, contactverzoeken of notificaties rondom kanalen. We hebben om die reden tijd besteed aan het leggen van een fundering voor een persoonlijk dashboard: de startpagina. Deze zal de plek in gaan nemen van de 'Alle kanalen'-pagina.

Voor nu bestaat de startpagina uit een lijst van berichten. Dat is niet anders dan je gewend bent van 'Alle kanalen'. Wel hebben we binnen dit concept aangevuld met een signalering waaraan je kunt zien welke berichten je nog niet hebt gelezen. Ook hebben we binnen de navigatie-sidebar het aantal ongelezen berichten per kanaal hersteld.

Als beheerder van een community kun je de gebruikers de mogelijkheid geven om hun contactgegevens te delen met andere gebruikers. Bijvoorbeeld een telefoonnummer en/of een e-mailadres. Deze gegevens zijn afkomstig van de relatiekaart in het CRM. Gebruikers dienen zelf in hun profiel aan te geven welke gegevens ze publiek willen delen.

Met de introductie van de startpagina is het mogelijk om gebruikers meer context te geven over de community. De content die hier wordt getoond kan verschillen voor een gastbezoeker, een ingelogde bezoeker die nog geen deelnemer is van de community of voor community-deelnemers.

Daarnaast is het nu mogelijk om openbare kanalen te tonen aan anonieme bezoekers en gebruikers die (nog) geen deelnemer zijn van de community. Dit is een gelimiteerde versie van de community waarin de kanaalbeschrijving, de regels en de berichten gedeeltelijk toegankelijk zijn. We verbergen dan nog wel de auteur, de likes en de reacties. Het is ook niet mogelijk om door te klikken naar een detailweergave van het bericht.

Om privacy van community-deelnemers te waarborgen, is het ook niet mogelijk om profielen van bestaande deelnemers in te zien. Dat betekent dus ook dat de deelnemerslijst niet zichtbaar is voor anonieme bezoeker en gebruikers niet nog geen lid zijn van de community.

Beperkte zichtbaarheid deelnemerslijsten en kaarten via kaartcode

Producten: Meeting & Events
Tags: /Universal, /Members

Het is nu mogelijk om de zichtbaarheid van de deelnemerslijst op een website te beperken tot een specifieke doelgroep.

We hebben de mogelijkheid ontwikkeld om specifieke kaarten voor een bijeenkomst beschikbaar te stellen doordat de gebruiker een code invoert. Het gaat hierbij om kaarten die niet publiekelijk beschikbaar zijn.

De code is uniek per kaartsoort en is gekoppeld aan een specifieke kaartsoort. Het gaat hier echter niet om een persoonlijke code!

Om een kaart(soort) d.m.v. een code aan te bieden kan je bij het maken/bewerken van de kaartsoort aangeven dat deze een code heeft. Je kunt de code zelf bepalen. Je hoeft dan niet aan te geven dat deze kaart beschikbaar is op de website.

Wanneer er voor een bijeenkomst een of meer kaartsoorten zijn die via een code gekozen kunnen worden, wordt er tijdens het aanmeldproces een veld getoond waar de bezoeker een code kan opgeven. De kaart wordt zichtbaar in de lijst en automatisch geselecteerd, nadat de code is ingevoerd. Daarna doorloopt de gebruiker het gebruikelijke proces.

Er zit geen limiet op het gebruik van de code, tenzij er geen kaarten meer beschikbaar zijn van dat type.

Zie ook het artikel op ons Helpcentrum.

Gebruik registratieformulier inzichtelijk gemaakt

Producten: Account & Registration
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Omdat het niet altijd duidelijk was via welk formulier een registratie is gedaan, hebben we in de overzichten van Account & Registration nu een kolom opgenomen waarin het gebruikte formulier wordt getoond.

Administraties niet meer te verwijderen als ze in gebruik zijn

Producten: Finance
Module: Invoice
Tags: /Universal, /Fundraising, /Members

Om te voorkomen dat een Administratie 'zomaar' kan worden verwijderd zijn de volgende beperkingen van kracht:

  • ze kunnen niet worden verwijderd als er facturen zijn (dit was al zo)
  • ze kunnen niet worden verwijderd als er abonnement-types gekoppeld zijn
  • ze kunnen niet worden verwijderd als er een meeting of event gekoppeld is

‘Buy One Get One’-acties beperken voor relatie-collectie 

Producten: Webshop
Tags: /Universal

Vanaf nu is het mogelijk om een ‘Buy-One-Get-One’ (BOGO) actie in de webshop te beperken tot een relatie-collectie. Dat betekent dat alleen relaties in die collectie gebruik kunnen maken van die BOGO-actie.

Je kunt de collectie instellen via de instellingen van de BOGO.

Filteren op wervingskanaal in /Fundraising

Producten: Fundraising
Tags: /Fundraising

In de afgelopen release is het concept ‘wervingskanalen’ toegevoegd. Het is vanaf nu ook mogelijk om te filteren op wervingskanaal bij donaties, toezeggingen en de toezeggingscontrole.

Tot slot zijn er enkele kleine verbeteringen en voorbereidingen voor verbeteringen doorgevoerd in het fundament van het platform. Dit zijn wijzigingen die niet direct zichtbaar zijn, maar die wel op korte termijn bijdragen aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het platform.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam (serviceteam@procurios.nl). Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens