Release 2020.06

20 mei 2020 5 minuten lezen

Vanaf woensdag 27 mei 2020 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2020.06. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Voor meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de release pagina.

Security & Privacy

We hebben de afgelopen vier weken gewerkt om de beveiliging van het Procurios platform verder te verbeteren. We hebben aanvullende maatregelen genomen in het beveiligen van URL’s en een extra detectie-mechanisme gebouwd om mogelijke kwetsbaarheden vroegtijdig te kunnen oplossen.

CMS: Cookies laten voldoen aan aangescherpte eisen

In een recente rechterlijke uitspraak in België is bepaald dat het niet meer is toegestaan om zonder toestemming gegevens op te slaan die mogelijk ooit herleid kunnen worden tot persoonsgegevens. Dit is een aanvulling op het huidige verbod om zonder toestemming persoonsgegevens te verwerken c.q. op te slaan. Ook het Europese Hof in Duitsland heeft een vergelijkbare uitspraak gedaan en de kans is zeer groot dat beide uitspraken als jurisprudentie dienen voor heel Europa.

Onderdeel van de uitspraak is een aantal exacte beschrijvingen van wat er wel en wat er niet is toegestaan. Als gevolg daarvan hebben we onze cookiebalk en een aantal gerelateerde onderdelen wetsconform aangepast.

Opt-in

Voor alle landen geldt een opt-in beleid; er worden geen cookies gezet totdat de gebruiker toestemming geeft.

Cookie-categorieën

Het aantal te selecteren cookie-categorieën is uitgebreid van drie naar vijf om bezoekers meer controle te geven over het soort cookie dat geplaatst mag worden:

 • Essentieel: enkel en alleen cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van een website of dienst. Bijvoorbeeld een cookie waarmee de inhoud van een winkelwagen wordt bijgehouden in een webshop.
 • Voorkeuren (functionality cookies): cookies waarmee eerder gemaakte keuzes worden onthouden. Denk aan een taalvoorkeur of filterinstelling.
 • Analyse (performance cookies): cookies gericht op de analyse van de werking van een product. Verzamelde informatie kan en mag niet te gebruiken zijn ter identificatie van personen.
 • Tracking: cookies waarmee degene die de website publiceert adverteerders helpt om zijn gebruikers te identificeren en classificeren.
 • Extern: derde partijen die cookies op de website plaatsen en bezoekers van de eerste partij gaan volgen.

In Nederland zijn slechts vier categorieën te zien. Hier wordt dat categorie ‘Analyse’ samengevoegd met ‘Essentieel’. Dit betekent ook dat cookies van een volledig geanonimiseerde Google Analytics configuratie direct worden ingeladen.

Gebruikers sturen is verboden

Het is niet toegestaan om bezoekers te sturen in hun keuze, daarom zijn alle voorkeursopties voorzien van dezelfde styling.

Verder is bepaald dat een bezoeker mogelijkheden moet krijgen om een fijnmazige beslissing te nemen in welke cookies wel of niet worden toegestaan. Het bieden van alleen de opties ‘alles' of 'niets' is niet voldoende. Klanten bij wie wij weten dat dit speelt, zijn of worden door ons op de hoogte gesteld hiervan.

Communicatie over cookies

Vermelden welke cookies er op een site gebruikt worden, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van die website. Maar het is onze verantwoordelijkheid om daarvoor de juiste informatie aan te leveren. Hiervoor hebben we de cookie-pagina in ons Helpcenter aangepast.

Google Tag Manager & Google Analytics

De huidige manier waarop Google Tag Manager (GTM) gebruikt wordt blijft nog een half jaar werken. Daarna zal GTM ingericht moeten zijn om de nieuwe categorieën en datastroom vanuit het platform te ondersteunen. In de komende periode worden de betreffende artikelen in ons Helpcenter hierop aangepast.

Cookiebalk.jpg

CMS: Cookiebalk voorkeuren zelf instellen

Het Procurios Platform biedt twee varianten van de cookiebalk:

 1. Volledige cookiebalk: Deze voldoet aan de eisen zoals hierboven beschreven. Deze cookiebalk is te herkennen aan knoppen die je opties geven om cookies wel of niet te accepteren
 2. Cookiebalk met impliciete toestemming: Deze cookiebalk is puur ter kennisgeving dat er cookies gebruikt worden. Deze voldoet niet aan de Europese wetgeving en is te herkennen aan slechts een enkele knop om de melding weg te klikken.

In veel gevallen is de tweede variant van de cookiebalk ingesteld, omdat dit in het verleden de standaard was. Vanaf de volgende release (versie 2020.07) wordt voor iedereen automatisch de volledige cookiebalk ingeschakeld. Als je nu al over wilt op de volledige cookiebalk, of juist de cookiebalk met impliciete toestemming wilt blijven gebruiken, kun je dit instellen op een nieuwe beheerpagina. We hebben de interface van Website- en domeinbeheer aangepast. Als je binnen deze interface op ‘Instellingen’ klikt, kun je daar het type cookiebalk selecteren en eventueel alternatieve teksten invullen.

Let op: maak je momenteel gebruik van een cookiebalk met impliciete toestemming en heb je daar specifieke styling op toegepast, dan wordt deze NIET meegenomen bij het overschakelen naar een volledige cookiebalk.

Cookiesettings.png

Mailings: Aanheffen beschikbaar als veldcode

Het is vanaf nu mogelijk om aanheffen te gebruiken in mailings. Voor elke soort aanhef wordt automatisch een algemene veldcode gemaakt die in iedere mailing kan worden gebruikt.

Aanhef mailings.jpg

Meetings & Events: Bezoekers exporteren

We hebben een aanpassing gedaan in de manier waarop bezoekers- en bijeenkomst-gegevens worden geëxporteerd. Hierdoor is het mogelijk geworden om een gecombineerde export te maken vanuit het overzicht van bijeenkomsten.

De export houdt rekening met het toegepaste filter op het overzicht waardoor alleen gefilterde bezoekers worden geëxporteerd. Ook biedt het de mogelijkheid om de gewenste kolommen voor de export te selecteren.

Bezoekers exporteren.jpg

CRM: Weergave velden in relatie lijsten kunnen gebruiken

Onder andere voor het weergeven van de inhoud van een selectie, wordt gebruik gemaak van een zogeheten relatielijst. Het is nu ook mogelijk om hier weergavevelden te gebruiken.

Relatielijsten configureren.jpg

CMS: Video picker update, zonder cookies

Onze video picker heeft de optie gekregen om YouTube in te laden zonder cookies.

Normaal gesproken plaatst YouTube 3rd-party cookies (cookies van derde partijen) bij het laden van een video. Dat betekent dat de video niet getoond mag worden zonder dat de bezoeker daar toestemming voor heeft gegeven. Met deze wijzigingen worden de cookies pas daadwerkelijk geplaatst als de bezoeker er voor kiest om de video te bekijken.

Daarnaast hebben we enkele wijzigingen doorgevoerd aan de video picker zelf, namelijk:

 • Het is niet mogelijk om losse accounts aan of uit te zetten
 • Het is niet mogelijk om specifiek binnen je eigen gekoppelde account te zoeken
 • Het koppelen van een account is verplaatst naar de instellingen (tandwiel icoontje aan de linkerkant)
 • Video’s in het gekoppelde account worden altijd direct getoond in de lijst met video’s
 • Er zijn diverse visualisaties toegevoegd zodat het duidelijker is dat er informatie wordt geladen

Video picker.jpg

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens