19 juni 2020 4 minuten lezen

Release 2020.07

Vanaf woensdag 24 juni 2020 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2020.07. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Voor meer informatie over de verschillende versies van ons platform, kijk dan op de release pagina.

Meetings & Events: Registratie-informatie zichtbaar na annuleren

Registratie-informatie van een deelnemer was in het verleden alleen zichtbaar zolang de deelnemer de status ‘aangemeld’ had. Vanaf deze release is het mogelijk om de registratie-informatie ook terug te zien bij een geannuleerde aanmelding. Bij de status ‘afgemeld’ blijft de werking onveranderd. Afmelden is namelijk alleen mogelijk als je wel bent uitgenodigd voor een evenement, maar je nog niet hebt aangemeld.

Registratie info geannuleerd

Meetings & Events: Reden van annulering opgeven

Wanneer een deelnemer zijn of haar aanmelding voor een bijeenkomst annuleert is er een mogelijkheid om de reden van de annulering op te geven. Dit is in te stellen in de bijeenkomst onder Instellingen > ‘Sectie: Aanmelding’ > Algemeen > ‘Annulering aanmelding’ (‘Gebruiker kan een reden van annulering opgeven’).

Ook als vanuit de backend de aanmelding wordt geannuleerd, kan een reden van annulering opgegeven door de beheerder. Voor de reden van de annulering is ook een veldcode beschikbaar die gebruikt kan worden in de diverse e-mails. Ook kan de reden als extra kolom worden getoond in het bezoekersoverzicht.

Reden van annulering

Meetings & Events: Annuleren tot de eindtijd van de bijeenkomst en verplichte annuleringsdatum

Het instellen van een uiterste datum tot wanneer een deelnemer zijn aanmelding kan annuleren gebeurt via de optie ‘Annuleren is toegestaan tot een specifieke datum/tijd (ook als deze datum na de startdatum/tijd van de bijeenkomst is)`. Hier boden we al de optie om de uiterste annuleringsdatum te koppelen aan de startdatum/-tijd van de bijeenkomst. Dit is nu uitgebreid met de mogelijkheid om dit te koppelen aan de einddatum/-tijd van de bijeenkomst.

Daarnaast is het nu verplicht om een annuleringsdatum op te geven. Bij het kopiëren van  templates en/of bijeenkomsten waarbij er nog geen annuleringsdatum is, wordt de beheerder gevraagd deze alsnog in te vullen.

Melding kopieren

Meetings & Events: Alternatieve inhoud voor agenda-afspraken in bijeenkomsten

Onder Instellingen > Eigenschappen binnen een bijeenkomst kan je een tekst opnemen die verschijnt in het agenda-item van de deelnemer(s). Standaard is dit de ‘lange omschrijving’ van de bijeenkomst-met, indien van toepassing, de URL van de online bijeenkomst.

Deze tekst kun je aanpassen met een eigen tekst. Binnen die eigen tekst kun je de online-meeting-url en meeting-detail-url dan opnemen d.m.v. een zogenaamd token. Dit geeft je de mogelijkheid om beknopte en/of relevante informatie over je bijeenkomst in de agenda-items van deelnemers te zetten.

Agenda bechrijving

Meetings & Events: Aanpassen standaard kolommen bezoekersoverzicht

Het is vanaf nu mogelijk om de standaard kolommen in het bezoekersoverzicht per bijeenkomst in te stellen en de sorteervolgorde hiervan te bepalen. Bij het kopiëren van een bijeenkomst worden deze kolommen dan ook meegenomen. Dit is terug te vinden in het nieuwe menuonderdeel onder Instellingen: Bezoekers. 

Kolommen bezoekersoverzicht

Meetings & Events: Einde registratie in het bijeenkomst overzicht

In het overzicht van bijeenkomsten kan de kolom ‘Einde registraties’ worden getoond. Deze kolom geeft inzicht in de uiterste datum van de aanmeldperiode voor elke bijeenkomst met als status ‘Gepubliceerd’ of ‘Afgelopen’.

Einde registratie

Inzicht in Weergave om gebruikers te kunnen ondersteunen

Om ondersteuning te kunnen bieden door bijvoorbeeld een Superuser aan een andere gebruiker, worden ook Weergaven in het CRM, waarvoor geen expliciete toegang is verleend, beschikbaar voor gebruikers die wel de rechten hebben om weergaven te beheren.

Een voorbeeld hierbij

Piet is SuperUser en krijgt een url van Monique van de ledenadministratie. Piet heeft voor de ledenadministratie een specifieke weergave ingericht die volledig aansluit op de werkzaamheden van Monique. Piet heeft in zijn dagelijks CRM gebruik deze weergave niet nodig en zorgt er dus voor dat alleen de ledenadministratie toegang krijgt tot de weergave.

De oude situatie:
Als Piet op de link klikt krijgt hij een pagina niet gevonden melding. Hij moet nu de weergave aanpassen en zichzelf toegang geven tot de weergave en kan daarna de link van Monique gebruiken. Hij zou ook kunnen inloggen als Monique om de link te laten werken.
Dit allemaal is dus afhankelijk van het besef van Piet dat hij geen toegang heeft en dat Piet niet zomaar denkt de link niet goed is.

De nieuwe situatie:
Als Piet op de link klikt ziet hij netjes de relatielijst waar Monique haar vraag over heeft, hij krijgt deze te zien omdat hij de weergave mag bewerken (hij heeft daar de rechten voor). Wel krijgt hij nog netjes een melding zodat hij weet dat de link naar de weergave 'ledenadministratie' is en dat hij daarom de opgegeven relatielijst normaal niet kan zien.

Overige aanpassingen

  • Sneller mailings versturen:
    Er zijn diverse aanpassingen gedaan aan het platform, zodat mailings met een hogere snelheid worden verzonden. Bij verzending van grote hoeveelheden mailings zul je hierin verschil merken.
  • Volledige cookie-balk ingeschakeld: Zoals in de vorige release aangekondigd, is iedereen omgezet naar de volledige cookie-balk, tenzij specifiek is aangegeven dit niet te willen.

Vragen?

Heb je vragen over de nieuwe functionaliteiten of verbeteringen, neem dan contact op met het Serviceteam. Ook als je niet zeker weet van welke versie van ons platform je gebruik maakt, dan kun je contact opnemen. Het team helpt je graag verder.

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens