Release 2020.10

11 september 2020 3 minuten lezen

Vanaf woensdag 16 september 2020 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2020.10. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van ons platform op de release pagina.

CRM: relaties koppelen op basis van e-mailadres

In het verleden waren er diverse mogelijkheden om in het registratieproces relaties aan elkaar te koppelen op basis van e-mailadres. Denk bijvoorbeeld aan medewerkers van Procurios die automatisch worden gekoppeld op basis van het ‘@procurios.eu’ adres. 

Om het beheer en onderhoud te vereenvoudigen is besloten om hier een enkel product van te maken, namelijk ‘Customer Email Domain’. Dit product vervangt na installatie alle andere mogelijkheden en is te beheren vanaf de instellingen pagina in het CRM.

CRM: beheer relatie vrije velden via CRM instellingen

Het is vanaf nu mogelijk om de vrije velden in het CRM rechtstreeks te beheren via de ‘Instellingen’. Hierdoor vervalt de noodzaak om via formulieren de velden te benaderen.

Bekijk grote versie van deze afbeelding

Finance: details banktransactie bij factuur

In de vorige release hebben we een wijziging doorgevoerd in de informatie die wordt getoond bij een factuur. Na feedback van diverse klanten over het ontbreken van transactiedetails, is er nu een detailweergave beschikbaar voor transacties die gekoppeld zijn aan een factuur.

Bekijk grote versie van deze afbeelding

CRM: beheer telefoontypes bij andere typen instellingen

Een verdere wijziging bij de instellingen in het CRM is het kunnen beheren van de telefoontypes. Dit is nu beschikbaar onder de algemene ‘Typen’ instellingen.

Bekijk grote versie van deze afbeelding

Donations: prenotificatie specifiek voor actie

Binnen de instellingen van het product Donations van onze /Fundraising product oplossing was het al mogelijk om een prenotificatie in te stellen voor specifieke fondsen. We hebben dit uitgebreid met de mogelijkheid om deze ook in te stellen voor specifieke acties.

Toon grote versie van afbeelding 1 van 2

Mailings: mailing delen via WhatsApp

Het is al mogelijk om een mailing te delen via Twitter, Facebook of LinkedIn. Vanaf nu is het ook mogelijk om een token (##share-on-whatsapp-url##) toe te voegen aan een mailing om deze te delen via WhatsApp.

Memberships: nog meer opties bij prijsbepaling abonnement

In onze vorige release hebben we nieuwe opties geïntroduceerd bij de prijsbepaling van een abonnement. In die versie gingen we ervan uit dat er altijd een gekoppelde relatie beschikbaar is, met een daarbij behorend bedrag. Dit hoeft natuurlijk niet zo te zijn.

Daarom geef je nu zelf aan wat er moet gebeuren als deze informatie niet voorhanden is. Per veld is aan te geven of het ontbreken van de waarde moet zorgen voor een foutmelding of dat er teruggevallen moet worden op een standaardwaarde.

Als er geen wijzigingen zijn aan bestaande prijsberekeningen, zullen deze zoals gebruikelijk een foutmelding genereren.

Bekijk grote versie van deze afbeelding

Finance: handmatig facturen op betaald zetten niet meer mogelijk

Het is niet langer mogelijk om handmatig de betaalstatus van een factuur aan te passen. Voor het wijzigen van de betaalstatus van een factuur lezen we bankafschriften in, vindt een online betaling of automatische incasso plaats of wordt een factuur gecrediteerd. 

We doen dit om tegenover elke openstaande factuur een ‘boeking’ te hebben staan, zodat we werken naar een auditeerbare facturatie en een zo volledig mogelijke aansluiting op een achterliggende boekhouding.

Klanten die erg hechten aan het handmatig op betaald zetten van facturen kunnen dat aan ons aangeven. We kunnen dan in overleg tot een oplossing komen. De ervaring leert dat een kleine procesverandering vaak voldoende is om deze manier van werken uit te faseren.

Mailings: verbetering gebruik van tijdzones in mailings

Bij het plannen van een mailing is het mogelijk om gebruik te maken van de tijdzone van de ontvanger. De volgende verbeteringen zijn hiervoor doorgevoerd: 

  • Contactmoment op basis van geplande tijdstip in plaats van tijdstip verzending laatste mail.

  • Contactmoment bevat informatie over het gebruik van tijdzones

  • Mailing statistieken zijn uitgebreid met tijdstip verzenden in onze tijdzone en indicatie voor gebruik tijdzones

Toon grote versie van afbeelding 1 van 2

Toon grote versie van afbeelding 2 van 2

Donations: handmatige overschrijving als optie in het donatieformulier

De optie `Overschrijving` is toegevoegd als betaalmethode in het online donatieformulier. Hiermee is het mogelijk om toezeggingen vast te leggen van donateurs die geen gebruik willen of kunnen maken van een automatische incasso. 

Bekijk grote versie van deze afbeelding

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens