Release 2020.12

6 november 2020 3 minuten lezen

Vanaf woensdag 11 november 2020 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2020.12. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van ons platform op de release pagina.

Donations: Import toezeggingen - fonds-referentie

Bij de import van toezeggingen kan je nu als referentie naar een fonds, naast de gebruikelijk ID uit een ander systeem (die op een eerder moment geïmporteerd zijn), nu ook verwijzen naar een ID uit ons systeem of naar de boekhoudcode van een fonds.

Import toezeggingen

Weblog: Verplaatsen en in bulk bewerken van weblog berichten

Vanaf nu is het mogelijk om berichten te verplaatsen tussen verschillende weblogs en om betaalmuur instellingen te wijzigen in bulk labels.

Blog bulkbewerking

Memberships: Jubilea inzichtelijk maken

Met ingang van deze release is het mogelijk om in te stellen welke jubilea gevierd worden bij een organisatie. Nadat de jubilea ingericht zijn bij ‘Lidmaatschappen’ kunnen alle gebruikers van het platform op de CRM pagina ‘Jubilea’ een lijst zien van relaties die ergens dit jaar (of in een volgend jaar) een jubileum vieren. Deze lijst toont alleen de aankomende jubilea.

Jubilea worden toegevoegd op orgaanniveau. Bij een jubileum kun je opgeven hoe lang een relatie lid moet zijn van dat orgaan en welk lidmaatschapstype de relatie moet hebben. Als meer verschillende lidmaatschapstypes zijn toegestaan, worden losse lidmaatschappen bij elkaar opgeteld om te bepalen of een relatie in aanmerking komt. Zo kan een relatie die 10 jaar gewoon lid is bij een bepaald orgaan en daarna 10 jaar erelid is bij datzelfde orgaan alsnog in aanmerking komen voor een 20-jarig jubileum.

Lidmaatschappen - jubilea

Lidmaatschappen - Jubileum toevoegen

CRM - Jubilea

Platform: Buckaroo & Credit Cards

We bieden binnen het Procurios platform Buckaroo als betaalmethode. In de nieuwe release hebben we de ondersteuning voor creditcards binnen Buckaroo verbeterd: Je kunt opgeven welke creditcards je wilt ondersteunen. De gekozen creditcards zullen dan in de Buckaroo betaalomgeving als optie beschikbaar zijn.

Buckaroo

CRM: CRM zoeken - maak een groep voor deze regel

Het is mogelijk om zeer geavanceerde zoekfilters te maken in het CRM. Zo kun je regels groeperen en combinaties maken waarbij alle of slechts één van de regels waar zijn. Het filter bevat intelligentie om de verschillende regels en groepen zo overzichtelijk mogelijk te houden.

In sommige gevallen werden groepen met slechts één regel teruggebracht tot die enkele regel. Dat had soms het ongewenste effect dat je de groep volledig opnieuw moest inrichten als je deze wilde uitbreiden. Het is nu mogelijk om handmatig een groep aan te maken voor een bestaande regel om daarbinnen vervolgens nieuwe regels toe te voegen. 

CRM zoeker - groep

Meetings & Events: Vereenvoudigde indeling menu-structuur

Nu onze Meetings & Events ook in de nieuwe interface is overgezet, hebben we kritisch gekeken naar de indeling van alle pagina’s binnen het Product. De indeling is vereenvoudigd en alle velden hebben een logische plek gekregen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Instellingen

Deze pagina had een erg uitgebreid submenu waarin ook een deel van de front-end indeling terugkwam. We hebben hiervoor een nieuwe verdeling gemaakt in ‘Eigenschappen’ en ‘Weergave’. Social media heeft zijn eigen subpagina gekregen.

Aanmelden

Aanmelden heeft zijn eigen pagina gekregen om het inrichten van het aanmeldproces een meer prominente plek te geven. Hier zijn de velden opnieuw ingedeeld.

En verder

Verder is ‘E-mail’ nu het eerste item onder ‘Communicatie’, heeft het volledige menu een andere volgorde gekregen en kom je nu bij ‘Instellingen’ uit na het maken van een nieuwe bijeenkomst in plaats van bij ‘Bezoekers’. Tot slot is het recent toegevoegde ‘Annuleren’ van een bijeenkomst een knop geworden in plaats van een vinkje.

Meeting&Events - interface

Meeting&Events: vernieuwde interface

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens