Release 2021.03

25 februari 2021 4 minuten lezen

Vanaf woensdag 3 maart 2021 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2021.03. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van ons platform op de release pagina.

Meetings & Events - Unieke codes bij kaartsoorten

Om een specifieke kaartsoort te selecteren bij het inschrijven voor een evenement, is het mogelijk om een unieke code te koppelen. Vanaf deze release is het niet meer nodig dat de code uniek is binnen de hele implementatie, maar hoeft deze code alleen nog uniek te zijn binnen de bijeenkomst waar deze voor wordt gebruikt.

Het is hierdoor mogelijk om codes opnieuw te gebruiken voor andere bijeenkomsten.

Meeting&Events - ticket code

Export - Lijstwaarde in export

In veel modules wordt gebruik gemaakt van zogeheten drop-down lijsten om een gebruiker keuzes te laten maken. Een dergelijke lijst bestaat normaal gesproken uit twee waardes, namelijk een ‘key’ en een ‘value’.

Vanaf nu wordt bij het exporteren van data gebruik gemaakt van de ‘value’, in plaats van de ‘key’. Dit houdt in dat je nu netjes dezelfde tekst in de export krijgt, die ook wordt getoond in de drop-down.

Search Engine - Pagina’s van bijeenkomsten groeperen

In de zoekresultaten van onze zoekmachine worden de verschillende pagina’s van dezelfde bijeenkomst individueel doorzocht en geïndexeerd. Het gevolg hiervan was dat deze ook als losse resultaten werden getoond met dezelfde opmaak en informatie. 

Vanaf nu worden alle pagina's van een bijeenkomst gegroepeerd door de zoekmachine. Als er meer verschillende pagina's van de bijeenkomst worden gevonden, dan wordt dit slechts eenmalig in de zoekresultaten getoond. Het zoekresultaat leidt dan altijd naar de ingestelde hoofdpagina van de betreffende bijeenkomst.

Daarnaast is  bij een online event de link naar het event nu beschikbaar voor de output van de zoekresultaten. Door een kleine aanpassing aan de UI kan deze worden getoond, net zoals dat al gebeurde voor afbeeldingen, het tijdstip en de locatie voor offline events.

Debiteur Instellingen - voorkeurstaal overnemen

Bij de debiteur instellingen kan de taal worden ingesteld voor de betreffende debiteur, zodat facturen, herinneringen en dergelijke in de juiste taal worden verstuurd.

Standaard wordt de taal overgenomen van de administratie en kan je de taal per debiteur handmatig aanpassen.

Vanaf nu is de standaardinstelling nog steeds 'overnemen,' maar als de relatie een voorkeurstaal heeft ingesteld in het CRM, dan wordt deze taal overgenomen in plaats van de taal van de administratie.

debiteurinstellingen - voorkeurstaal

CMS - Artikel Style

Artikelen als blog en meeting worden vaak in verschillendecontexten gebruikt. Bijvoorbeeld op verschillende plaatsen op een site, of ze zijn voorzien van andere inhoud. Om in de weergave van de artikelen ook onderscheid te kunnen maken, ondersteunen we nu ‘styles’ voor artikelen.

Indien deze ‘styles’ zijn opgenomen in de UI, zijn deze op artikelniveau in te stellen.

CMS - Artikel style

Invoice & Subscription: Zoeken op abonnementen met opzegreden in het CRM

Standaard hebben abonnementen een vrij in te voeren opzegreden. Na het installeren van onze engagement module is het mogelijk om vaste opzegredenen te configureren, die vervolgens vanuit een keuzelijst te selecteren zijn. 

Vanaf nu kan er ook in het CRM worden gezocht op de geconfigureerde opzegredenen.

Weblog - Nieuws in je weblog!

We hebben het mogelijk gemaakt om berichten van de nieuwsmodule te migreren naar de weblog module. Dit gaat via een export en import.

Er is bewust gekozen voor een export en import. Op die manier is het mogelijkheid om data tijdens de migratie aan te passen. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat ieder bericht zowel een inleiding als inhoud heeft, iets dat verplicht is in weblog, maar niet in nieuws.

Een voorwaarde voor het importeren is daarnaast dat alle auteurs van de te exporteren nieuwsberichten gekoppeld zijn in de weblog modules. Tijdens het exporteren kun je vervolgens kiezen of nieuwslabels overgenomen moeten worden als (bepaalde) weblog labels en wat er moet gebeuren met ongepubliceerd nieuws.

Export weblog

Export weblog - configuratie

Online donaties: betaalmethoden

Bij online doneren kan je aangeven welke betaalmethoden worden ondersteund. Vanaf nu is het mogelijk om verschillende betaalmethodes te gebruiken voor de periodieke en/of eenmalige donaties.

Betaalmethoden online donaties

Product kiezen bij credit facturen

Voor het maken van een correctie op een factuur is het vanaf nu verplicht om een product te kiezen waarop die correctie geboekt wordt. Natuurlijk kan dat hetzelfde product zijn als van de originele factuur. Op deze manier is het mogelijk om een creditfactuur te boeken op een andere post. Daarnaast kan de originele omschrijving van de factuurregel overgenomen worden, in plaats van ‘Correctie’.

correctie product - credit facturen

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens