Release 2022.09

16 augustus 2022 3 minuten lezen

In de loop van woensdag 17 augustus 2022 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2022.09. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de release webinars

CMS: aanpassing Google Maps API keys

Wegens een beveiligingsaanpassing bij Google Maps hebben wij de manier waarop API keys worden gebruikt moeten aanpassen. Daardoor is het nu mogelijk om in bepaalde situaties keys te beveiligen, waar dat voorheen niet kon. In de situatie dat er een Google Maps kaart gebruikt wordt voor het tonen van relaties kunnen er nu twee keys worden toegevoegd: een key beveiligd op domein (voor het tonen van de relaties op de kaart) en een key beveiligd op IP-adres (voor het zoeken van relaties op basis van een plaats of postcode). Voor de IP-adresbeveiliging kan de volgende range gebruikt worden: 213.193.247.0/24

CRM: data uit notificatiemail

Vanuit privacy oogpunt is het niet wenselijk om persoonsgegevens per mail te versturen. Deze gegevens worden op dit moment nog wel meegestuurd in notificatiemails vanuit profiel- en registratieformulieren.

Bij formulieren die vanaf nu worden aangemaakt zal deze data niet meer in de notificatiemail worden opgenomen. Er is een link in de mail die naar de betreffende relatie verwijst. Daar is alle informatie na één klik en login beschikbaar.

Bestaande formulieren waarbij notificaties al aan staan zullen blijven functioneren zoals ze deden. Wel is het hier mogelijk om uit te schakelen dat persoonsgegevens in de mail worden opgenomen. Ons advies is om dit bij al je formulieren aan te passen.

CRM: uitbreiding filters in publieke relatielijsten

Bij publieke relatielijsten was het mogelijk om filters te definiëren, dit kon op basis van vrije velden en collecties. Dit is nu uitgebreid met extra vrije veld typen: alle tekst en HTML velden zijn nu ook toe te voegen. Bij filters op basis van optie velden is het nu ook mogelijk om te bepalen wat het veldtype van het filter is (bijv. vinkjes of een keuzemenu). Ook zijn de standaard relatie-eigenschappen (bijvoorbeeld plaatsnaam, volledige naam) en zoeken op organisatiegegevens (bijvoorbeeld de bedrijfsnaam van een lid) toegevoegd als filter. 

filters-publieke-relatielijsten

CRM: zoeken op afstand in publieke relatielijsten

Op afstand zoeken was alleen mogelijk met een Google Maps kaart, maar ook in een relatielijst is het zoeken op afstand in combinatie met andere filters erg wenselijk. Om dit mogelijk te maken is een nieuw filtertype toegevoegd aan publieke relatielijsten.

Let op: hiervoor is een API key van Google Maps, gekoppeld aan een creditcard noodzakelijk.

Donations: donatietype PIN

Bij een donatie kun je aangeven hoe de donatie is binnengekomen. In lijn met de huidige donatietypen is het donatietype “PIN” nu toegevoegd. Die kon nog niet op een andere manier verwerkt worden en ontbrak nog in de lijst met donatietypen.

donatietype-pin

Meetings & Events: uitbreiding certificaattokens bij bijeenkomstcertificaten

De beschikbare tokens van bijeenkomstcertificaten zijn uitgebreid met een aantal extra standaard relatie-eigenschappen en vrije velden. Aanleiding hiervoor zijn bewijs van deelname waarbij onder andere de geboortedatum op het certificaat moet staan. Deze deelnamebewijzen worden vaak gebruikt als bewijslast bij certificering en hercertificering.

Mailings: linkjes naar documenten toevoegen aangepast

Voorheen moesten linkjes handmatig worden gekopieerd en geplakt in mailings. Je hebt vanaf deze release naast de optie om zelf een url in het veld te plakken, ook een documentkiezer. Daarmee kun je in Library een document aanklikken (of een nieuwe uploaden) en dan wordt automatisch een link naar dat document in de mailing gezet.

mailings-link-naar-documenten

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens