Release 2023.04

5 april 2023 3 minuten lezen

In de loop van woensdag 5 april 2023 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2023.04. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de Procurios Club Meets

CRM: certificaten aanpassen

In het CRM kun je certificaten uitreiken aan relaties. Tot nu toe was het niet mogelijk om aangemaakte certificaten te wijzigen. Maar er kunnen situaties zijn waarin je dat wel wilt doen, bijvoorbeeld als je een typfout ontdekt of als je informatie op het certificaat wilt veranderen. Daarom is het nu mogelijk om certificaten aan te passen. 

Let op: als je de uitgiftedatum verandert, verandert de verloopdatum mee. Daarmee veranderen ook de datums waarop notificaties worden verstuurd. 

Certificatie

Finance: banktransactieverwerking robuuster

Tot aan deze release was het mogelijk om onder bepaalde omstandigheden een geïmporteerd banktransactiebestand weer te verwijderen. Dit kan ongewenste gevolgen hebben. We hebben de module Banktransacties binnen Finance daarom robuuster gemaakt, waardoor je geen wijzigingen meer kunt doen die je van de wal in de sloot helpen.
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

  • De verwerking van transactieregels van incasso’s en uitbetalingen kan niet meer worden aangepast. Deze transacties worden op slot gezet en kunnen niet opnieuw worden verwerkt of teruggedraaid.
  • Een transactiebestand kan alleen verwijderd worden als alle transactieregels op ‘niet verwerkt’ staan. Bij het verwijderen bleven er soms ‘sporen’ achter die je als gebruiker niet kon zien, maar die ongewenste gevolgen konden hebben. Deze sporen worden nu netjes uitgewist, zodat een verwijderd bestand ook écht volledig verwijderd is.
  • Het toevoegen van boekhoudinformatie aan de transacties is verbeterd. Hier zie je op het oog niets van, maar het resultaat is dat transacties beter kunnen worden samengevoegd en er dus minder transactieregels in de boekhouding hoeven worden verwerkt.
  • Het is vooralsnog mogelijk om een transactie dubbel te verwerken. Bijvoorbeeld door deze te koppelen aan een factuur én te verwerken als donatie. Hoewel dit nooit de bedoeling is, is het technisch nog lastig te voorkomen. We voorkomen vanaf nu wel dat zo’n transactie mogelijk verkeerde boekhoudinformatie bevat. We kiezen ervoor om de transactie onverwerkt (dus zoals de bank hem aanlevert) ‘door te geven’ aan de boekhouding. Daar kan dan alsnog besloten worden hoe de transactie moet worden verwerkt. Dit dient tevens als signaal dat de transactie niet correct is verwerkt.

In ons helpcenter lees je meer over de verwerking van banktransacties.

Platform: problemen (oplossen)

Problemen: er zijn weinig mensen die er van houden en als ze zich voordoen dan willen we ze zo snel mogelijk oplossen. Het is dan ook geen aantrekkelijk woord, maar toch heet onze nieuwste module ‘Problemen’.

Dat zit zo. Het kan gebeuren dat ongemerkt een probleem ontstaat door wijzigingen die gebruikers maken in het Platform. Het systeem kan dergelijke problemen wel signaleren, maar ze zelf niet oplossen. Wat het wel kan is de gebruiker hier op attenderen. Dat is wat de module Problemen doet.

De module kan verschillende soorten problemen signaleren. Bijvoorbeeld: 

  • Het ontbreken van beveiligingsprotocol bij e-maildomeinen die als afzendadres worden gebruikt. Je systeemmails of nieuwsbrieven kunnen daardoor onbedoeld makkelijker in de spam van de ontvanger belanden.
  • Er staat een link op je website die naar een niet (meer) bestaande pagina verwijst.
  • Niemand kan zich registreren via een formulier in het CMS, omdat de achterliggende inrichting van het formulier is verwijderd.

De module is beschikbaar voor Superusers (en beheerders met soortgelijke rechten). Als zich nieuwe problemen voordoen wordt dat getoond met een attentie-bolletje op het (nieuwe) radaricoontje rechtsboven in het scherm. Als je daar op doorklikt zie je in een overzicht van de lopende problemen ook de zwaarte van het probleem. Verder doorklikken geeft de inhoudelijke informatie en handreiking voor de oplossing.

Als zich acute (procesblokkerende) problemen voordoen, dan wordt er bovendien een rode knop rechtsonder in beeld zichtbaar, binnen het hele platform. Die knop verdwijnt pas weer als het probleem is opgelost.

Implementatie problemen

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens