Release 2023.06

30 mei 2023 4 minuten lezen

In de loop van dinsdag 30 mei 2023 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2023.06. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de Procurios Club Meets

CMS: instellen van toegestane frame ancestors bij een website

Het toepassen van iframes in een website verlangt extra aandacht voor veiligheid. Aan de instellingen van websites die door Procurios worden gehost is daarom een setting "Toegestane frame ancestors" toegevoegd. Hiermee kun je aangeven welke specifieke "host-websites" jouw website in een iframe mogen tonen.  

Als je het nieuwe veld leeg laat, werkt het zoals voorheen, en is iframing door alle websites toegestaan.

Frame Ancestors instellen

Communities: reageren op een reactie bij een community post

Bij sommige organisaties wordt de community flink gebruikt en zijn er berichten met wel 100 reacties. Als er zoveel reacties zijn, dan kan het gesprek dat daarmee gevoerd wordt al snel onoverzichtelijk worden. Zeker wanneer iemand meerdere reacties achterlaat, eventueel op meerdere berichten, is het voor de context wel handig te weten op waar iemand op reageert!

Om dit inzichtelijker te maken hebben we het ‘citeren’ van een reactie mogelijk gemaakt. Dit werkt min of meer op dezelfde manier als de 'replies' van Whatsapp. Bij een bestaande reactie kun je op de knop 'Reageer' klikken. Daarmee wordt een citaat van het bericht waarop je reageert opgenomen in jouw nieuwe reactie. Je kunt de tekst van jouw reactie daar voor of na zetten, of zelfs meerdere reacties tegelijk citeren. Het is alleen mogelijk om een volledige reactie te citeren, niet een gedeelte ervan.

Reageren in de community

Finance: velden op incassofactuur

Het kan gebeuren dat debiteuren naar aanleiding van een factuur die per incasso betaald wordt ook zelf het factuurbedrag overmaken. Je hebt dan een dubbele betaling waardoor je extra administratie moet doen. Bij facturen die via incasso worden betaald wil je dit zo veel mogelijk voorkomen. 


Om deze reden kun je onder andere een alternatieve factuurtekst gebruiken waarin je uitlegt dat men zelf niet hoeft over te boeken. Maar ook informatie zoals een betalingskenmerk kan voor de debiteur aanleiding geven om een overboeking te doen. 

Daarom hebben we het mogelijk gemaakt om ook een alternatieve selectie van velden aan te geven voor facturen die per incasso worden betaald. Je kunt dan niet relevante informatie, zoals een betalingskenmerk, weglaten.

Velden op incassofactuur

Meetings & Events: wachtrijnummer in bijeenkomsten

Bij grote evenementen is het soms een hele klus om de ontvangst goed te regelen. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat 1.000 mensen in een kort tijdsbestek allemaal hun welkomstpakket en naambadge krijgen? Een oplossing die vaak wordt toegepast is dat bezoekers of deelnemers op basis van hun achternaam worden verdeeld over verschillende ontvangst- of inschrijfpunten. Dat levert echter zelden een evenredige verdeling op en dan duurt de ontvangst alsnog langer dan gewenst.

De oplossing die we met deze release introduceren in het Procurios platform is dat iedere deelnemer een wachtrijnummer krijgt dat voor iedere bijeenkomst begint bij 1 en vervolgens oploopt. Met dit nummer kun je bezoekers evenredig verdelen over je ontvangstbalies en zorg je ervoor dat je ontvangst soepel kan verlopen.

Het wachtrijnummer is als kolom beschikbaar in de lijst van deelnemers en in de export daarvan. Tevens kan het worden opgenomen in e-mails die naar deelnemers worden verstuurd. Om te zorgen dat het wachtrijnummer opvalt, wordt het altijd in minimaal 4 karakters getoond. Dus nummer 1 wordt weergegeven als 0001.

De reden dat het wachtrijnummer afwijkt van het ticketnummer, is dat een opvolgende reeks heel makkelijk te misbruiken is. De geldigheid van een ticket moet ten alle tijden apart worden gecontroleerd!

Wachtrijnummer

Memberships: Testen van prijsberekening

De prijs van een abonnement kan gebaseerd zijn op een prijsberekening in plaats van op een vast bedrag. Bijvoorbeeld een berekening op basis van een staffel, een functietoekenning of een berekening op basis van een waarde op een vrij veld.

Bij het invoeren/wijzigen van een (nieuwe) prijsberekening moet je uiteraard testen of de gewenste bedragen worden berekend. Dit kon tot op heden niet anders dan door een abonnement in te voeren en deze het facturatieproces te laten doorlopen. Dit is een methode die niet alleen omslachtig is, maar ook ongewenst kan zijn, omdat je dan mogelijk in een live-omgeving testdata moet invoeren. 

We hebben daarom de mogelijkheid toegevoegd om prijsberekeningen te testen met een testberekening. Als je een prijsberekening opent vind je onder de contributiebedragen een knop ‘Test deze berekening’. Je kunt dan een relatie uit het CRM kiezen en een peildatum aangeven. Er wordt dan berekend wat de contributie voor die relatie zou zijn als er op die dag een factuur zou worden aangemaakt. Zo kun je nieuwe contributiebedragen instellen en van enkele relaties controleren of de bedragen inderdaad kloppen met je verwachting.

Let op: Deze testberekening geeft een bruto contributiebedrag voor een volledige contributieperiode aan en houdt geen rekening met kortingen, afwijkende prijs voor een eerste periode, btw, etc.

Prijsberekening testen

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens