Release 2023.07

26 juni 2023 5 minuten lezen

In de loop van dinsdag 27 juni 2023 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2023.07. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de Procurios Club Meets

CMS: een nieuw uiterlijk

Langzaam maar zeker heeft elk product binnen het Procurios Platform een nieuw uiterlijk gekregen. CMS is het laatste grotere product dat de visuele metamorfose moest ondergaan. En dat is nu gebeurd. 

Omdat CMS misschien wel een van de oudste platform-onderdelen is, lijkt het verschil op het eerste gezicht erg groot. Maar kijk nog eens rustig, dan zie je dat alle vertrouwde functionaliteiten er nog gewoon zijn. CMS ziet er nu gewoon frisser en moderner uit en is daardoor visueel aantrekkelijker voor gebruikers. Aan de frontend van je site(s) is uiteraard niets gewijzigd!

De wijzigingen op een rijtje:

  • Nieuwe vormgeving van de boomstructuur met categorieën en pagina’s aan de linkerzijde
  • In het centrale deel ligt de focus nu meer op de inhoud (de artikelen) van de pagina
  • Pagina-informatie zoals aliassen en de gebruikte layout trekken minder de aandacht
  • De publicatiestatus van een pagina of categorie is daarentegen juist wel duidelijker zichtbaar gemaakt
  • De knoppenbalk bovenin is overzichtelijker gemaakt, door alleen de meest gebruikte knoppen direct in beeld te houden
  • Tot slot hebben we nog enkele kleine bugs opgelost en verbeteringen doorgevoerd

We zijn ervan overtuigd dat deze update bijdraagt aan een betere gebruikerservaring.

Nieuw uiterlijk CMS

Abonnementen: Eenmalig vastleggen prijs bij afsluiten en verlenging middels prijsberekening

Je kan gebruik maken van een prijsberekening voor het afsluiten en verlengen van abonnementen. Voorheen wijzigde de prijs van het abonnement altijd mee wanneer de tarieven veranderden. Voor klanten met een vast contract bijvoorbeeld was dat echter niet handig. Vanaf nu kan dat anders. 

Bij het afsluiten van een abonnement kan je kiezen voor de optie 'Bereken de prijs eenmalig bij het aanmaken van het abonnement'. Dit zorgt ervoor dat de berekening direct wordt uitgevoerd en dat het resultaat daarvan gebruikt wordt iedere keer dat het abonnement wordt verlengd.

Eenmalige prijsberekening abonnement

CRM: certificaten intrekken, herstellen en verwijderen

Certificaten geef je uit na bijvoorbeeld een positieve audit of bij aanwezigheid bij een training. Er kunnen ook redenen zijn om een certificaat in te trekken. Bijvoorbeeld nadat een certificaat ten onrechte is aangemaakt of door de betreffende organisatie niet meer aan de audit-voorwaarden voldoet. Vanaf de vorige release is het mogelijk om een certificaat in te trekken of, zo nodig, weer te herstellen.

Een gebruiker met de rol SuperUser kan een certificaat zelfs verwijderen. Daarvoor moet het certificaat eerst ingetrokken zijn of verlopen. Een verwijderd certificaat is niet meer terug te halen of te herstellen.

Het kan zijn dat deze optie(s) nog niet direct zichtbaar zijn. Geef dat dan even aan via jouw consultant of, als je die niet hebt, via Support.

Intrekken certificaten

Meeting & Events: Continuous Professional Development (CPD) / Permanente Educatie (PE) bij bijeenkomsten

Veel professionals houden een PE-dossier (CPD) bij en volgen hiervoor opleidingen of gaan naar scholingen. Om te zorgen dat de juiste informatie aangeleverd kan worden voor dit dossier en zichtbaar kan worden gemaakt bij scholingen die in het Procurios Platform staan, is het mogelijk om gebruik te maken van CPD / PE bij bijeenkomsten.

Deze optie is niet automatisch beschikbaar maar kan samen met een consultant ingericht worden.

De informatie over PE / CPD is ook direct beschikbaar via de API.

CPD / PE

Meeting & Events: Programma-onderdelen en activiteiten exporteren

Voor of na een bijeenkomst kan het nodig zijn om deelnemerslijsten te exporteren. Een ‘uitdraai’ van deelnemers van een bijeenkomst of van een programma-onderdeel of activiteit. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een geprinte aftekenlijst. Of om, aansluitend bij het onderwerp hierboven, ervoor te zorgen behaalde CPD / PE eenheden bij externe partijen aan te leveren. 

Het exporteren van deelnemerslijsten was tot op heden mogelijk op het niveau van een bijeenkomst. Met deze release is het mogelijk om dit ook op het niveau van een programma-onderdeel of activiteit te doen.

Je hebt nu de mogelijkheid om de export per meeting of activiteit te maken. Kies je voor activiteit, dan krijg je extra velden (behorende bij programma-onderdelen en activiteiten) aangeboden die je mee kunt nemen in de export.

Activiteiten waar iemand aan heeft deelgenomen én activiteiten waar een deelnemer zich niet voor hoeft in te schrijven, worden in de export aangeboden per deelnemer.

Abonnementen: Abonnementen en Producten met prijs inclusief BTW

Bij abonnementstypes was het nodig om de prijs altijd exclusief BTW in te vullen. Nu hebben we het ook mogelijk gemaakt daar de bruto prijs in te vullen. Daarvoor is er een optie 'Prijs is inclusief BTW' binnen het product waar het abonnementstype aan is gekoppeld. Op de facturen wordt dan automatisch de prijs zonder BTW berekend.

Betaalmuur: een bericht tijdelijk gratis maken

De betaalmuur heeft een nieuwe optie gekregen: ‘Betaald na x dagen’. Hiermee stel je in dat het lezen van een bericht de eerste periode gratis is en na hoeveel dagen het een betaald bericht wordt. Dit is in te stellen voor een weblog, een blogbericht en de Catalogus.

Tijdelijk gratis bericht

Fiscaal attest CRM & Import

Op dit moment is het alleen in een batch van fiscaal attesten terug te zien of iemand die ooit heeft ontvangen. Naast dat dit niet erg praktisch is, kan ook niet iedere gebruikersrol dit inzien. Daarom is er een veld gemaakt dat je op de relatiekaart kunt zetten die een lijst van afgegeven attesten toont. Ook kun je vanuit deze lijst een PDF-document genereren.

Het was nog niet mogelijk om historische attesten te importeren. Er is een import gemaakt om deze historie wel in te kunnen lezen. Je kunt met deze import alleen importeren voor voorgaande jaren en je kunt geen reeds bestaande fiscaal attesten overschrijven. Eerder geïmporteerde attesten zijn wel te overschrijven.

Api documentatie omgezet naar vernieuwde interface

We hebben de interface van de Api portal (api.procurios.com) in een nieuw jasje gestoken. De documentatie is nu overzichtelijker en gaat mee met de verdere ontwikkelingen die we doen om gebruikers beter te begeleiden bij het ontwikkelen van software die tegen onze api's aan praat.

Tijdelijk gratis bericht

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens