Release 2023.08

25 juli 2023 3 minuten lezen

In de loop van dinsdag 25 juli 2023 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2023.08. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de Procurios Club Meets

CMS: maximale leeftijd voor webblogberichten met hetzelfde label

Binnen het CMS kun je gebruikmaken van gerelateerde weblogberichten op de detailpagina van een blogbericht via het artikeltype ‘Weblogberichten met dezelfde labels’. Hier is aan toegevoegd dat je bij dit artikeltype nu ook kunt instellen hoe oud deze gerelateerde weblogberichten maximaal mogen zijn. 

CRM: contactmoment bij notificatie aflopend certificaat

Om een certificaathouder netjes op de hoogte te brengen van een aflopend certificaat kon je al notificaties versturen. Deze notificaties worden nu ook automatisch als contactmoment toegevoegd bij de certificaathouder zodat je kunt zien dat de certificaathouder hiervan op de hoogte is gebracht. 

CRM: keuze voor versturen e-mail bij nieuwe functietoekenningen

Bij functies is het mogelijk om in te stellen dat er bij het toevoegen van een nieuwe functietoekenning automatisch een e-mail gestuurd wordt naar de functionaris. Aangezien een functietoekenning soms met terugwerkende kracht wordt ingevoerd, is het versturen van deze e-mail niet altijd logisch. Daarom kun je nu - als de functietoekenning in het verleden start - zelf kiezen of je deze e-mail wil versturen voor de functietoekenning. 

202308-mailen-bij-functietoekenningen-in-het-verleden

Donations: Rijksregisternummer toegevoegd aan fiscaal attesten

In de Belgische fondsenwerving module is het nu mogelijk om een rijksregisternummer toe te voegen aan een fiscaal attest. Dit is een vrij veld van het type “Belgisch rijksregisternummer” en is optioneel in te stellen bij de instellingen in de fondsenwerving module.

Het is een optioneel veld, dus er wordt geen rekening mee gehouden bij het controleren of alle data valide is voordat het fiche gemaakt kan worden.

202308-Rijksregisternummer-is-toegevoegd-aan-fiscaal-attesten

Finance: banktransacties toegevoegd aan financiële rapportage

Banktransacties zijn nu ook onderdeel van de financiële rapportage die voor een administratie te downloaden is. Om de banktransacties aan de rapportage toe te voegen moet er voor de bankrekeningen een grootboekrekening ingevuld worden. In het maandelijkse memoriaal overzicht zijn deze nu ook terug te zien.

202308-Banktransacties-toegevoegd-aan-financiële-rapportage

Finance: verbeterde suggesties bij banktransactieverwerking van donaties

Bij het verwerken van handmatige overschrijvingen werden al suggesties voor het fonds en de actie van de donatie gedaan op basis van de informatie die in de banktransactie. Daar is nu aan toegevoegd dat als de gevonden relatie een lopende toezegging heeft die overeenkomt met de overschrijving, de gegevens van die toezegging worden gebruikt voor de suggestie van fonds en actie. 

Meetings & Events: eigen tabnamen bij meetings

Als je een meeting toevoegt, zijn er op de frontend een aantal tabs te zien, zoals “programma”, “locatie” etc. De titels van deze tabs zijn nu te wijzigen naar zelfgekozen namen.

202308-Custom-tab-namen-bij-meeting

Memberships: kiezen wanneer de eerste looptijd van een abonnement wordt verlengd met een hele periode

Bij het aanmaken van een nieuw abonnementstype met een vast einddatum had je al de keuze om aan de eerste periode automatisch een hele tweede periode toe te voegen. Als iemand een jaarabonnement van dat type afsluit op 1 mei, loopt dat abonnement - en moet het ook betaald worden - voor de periode 1 mei tot 1 januari, plus 1 januari tot de volgende 1 januari. Vanaf nu kun je bij het aanmaken van een abonnementstype kiezen wanneer die tweede periode wel en niet wordt toegevoegd. Je kunt dan bijvoorbeeld instellen dat alleen mensen die na 1 juli abonnee worden automatisch de tweede periode toegevoegd krijgen.

202308-Startdatum-van-aangepaste-eerste-looptijd

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens