Release 2023.11

12 oktober 2023 7 minuten lezen

In de loop van dinsdag 17 oktober 2023 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2023.11. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina

Platform: Vernieuwing pictogrammen 

In een reeks van visuele upgrades aan het Procurios Platform zijn nu de pictogrammen aan de beurt die we platformbreed gebruiken. We hebben gekozen voor een vereenvoudigde en vector-based iconenset. Hierdoor worden de iconen op ieder apparaat en in iedere browser scherp weergegeven en wordt duidelijker wat de iconen weergeven. En tot slot zijn ze qua stijl met elkaar in lijn gebracht.

Als gebruiker zul je direct merken dat in het hoofdmenu en onderliggende module- en submenu’s nieuwe iconen worden gebruikt. Ook zijn bijvoorbeeld de actieknoppen binnen het CRM aangepast. We hebben hier de kleur weggelaten om meer nadruk te leggen op de onderliggende actie. Status iconen zijn hierop de uitzondering omdat kleur daar juist wel een toegevoegde waarde heeft.

Omdat het wijzigen van de pictogrammen behoorlijk wat impact kan hebben op de gebruikerservaring raden we aan om al je back-end gebruikers hierover te informeren.

Pictogrammen in oude stijl?

Het kan zijn dat je hier en daar nog pictogrammen tegenkomt in afwijkende of oude stijl. Daar kunnen verschillende oorzaken voor zijn:

 1. De pictogrammen zitten in generieke of standaard modules; wij hebben deze pictogrammen simpelweg over het hoofd gezien.
  Actie: Dit is van toepassing op álle klanten en mag je daarom melden via de Procurios Club. Je melding wordt gewaardeerd.

 2. Er is sprake van een (oudere) afwijkende inrichting van het hoofdmenu.
  Actie: Je mag hiervan een support-ticket aanmaken via de Portal. Dan passen we het hoofdmenu aan in lijn met onze standaard-inrichting. (Vergelijk hiervoor de afbeeldingen in het Helpcenter)

 3. De pictogrammen zijn onderdeel van een maatwerk-module.
  Actie: Ook hiervoor mag je een support-ticket aanmaken via de Portal.

Weet je niet zeker welke van bovenstaande situaties van toepassing is, dan kun je altijd even contact opnemen door een support-ticket aan te maken.

202311-nieuwe-platform-ipictogrammen

CMS: Artikeltype voor (social media) deelknoppen

Onlangs hebben we de nieuwe social media deelknoppen geïntroduceerd. Vanwege het grote succes en gretige gebruik, ontvingen we ook al snel aanvullende wensen hiervoor. In deze release introduceren we een nieuw soort artikel waarmee je de ingestelde knoppen op iedere gewenste pagina van het CMS kunt publiceren.

202311-deelknoppen-artikel

Communities: Artikelen voor afzonderlijke onderdelen

Het publiceren van een community op een website gebeurde tot nu toe vooral uit een ‘voorverpakt’ geheel. Door het toevoegen van een enkel artikel werd vrijwel alle functionaliteit in één keer zichtbaar. Door voor een aantal onderdelen van de community aparte artikelen te maken ben je een stuk flexibeler met de manier waarop je Communities aanbiedt aan je deelnemers.

Dit zijn de nieuwe artikeltypes:

 • Berichten: Je kunt hiermee afzonderlijke berichten tonen uit de gehele community, uit een groep van kanalen of uit een specifiek kanaal. Je kunt dit personaliseren voor de gebruiker door alleen berichten te tonen uit gevolgde kanalen.
 • Kanalen: Hiermee kun je alle kanalen of alleen de door de ingelogde gebruiker gevolgde kanalen tonen. Het is ook mogelijk om het totaal aantal berichten en/of het aantal ongelezen berichten per kanaal te tonen.
 • Community menu: Een artikeltype voor de hele menubalk, het uitklapmenu met kanalen en je profielfoto.
 • Filters: Hiermee toon je de filters die je hebt aangemaakt in de backend. Door te klikken op een filter komt de gebruiker direct op een overzicht van berichten die vallen binnen het filter.
 • Zoeken: Toont een zoekveld om door de community heen te zoeken.

202311-communities-artikeltypes-voor-afzonderlijke-onderdelen

Communities: Zoeken en bericht toevoegen op afzonderlijke pagina

Zowel het plaatsen van een nieuw bericht als het zoeken werd binnen Communitities getoond in een venster dat óver de community-pagina heen werd weergegeven. Hierdoor was het niet mogelijk om vanuit een willekeurige plek direct te linken naar deze functionaliteiten. Door ze beide een eigen pagina te geven kan dat nu wel en is daarnaast het zoeken (met filters) gebruiksvriendelijker geworden.

Communities: Profielfoto verwijderen

Vanaf deze release is het mogelijk om profielfoto’s die eerder zijn geüpload ook weer te verwijderen.

Communities: Privacy op je eigen profiel

Privacygevoelige gegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer, bleven zichtbaar bij het bekijken van het eigen profiel. Ook al hadden deelnemers aangegeven dit niet te willen tonen en werd het voor anderen verborgen.

Om gebruikers meer vertrouwen te geven rondom het wel of niet tonen van privacygevoelige gegevens, zijn deze nu ook niet meer zichtbaar bij het bekijken van het eigen profiel. Als de gebruiker heeft aangegeven ze te willen verbergen.

Communities: Snelzoeken op community weergavenaam

Relaties die actief zijn binnen Communities hebben hiervoor een weergavenaam binnen een community. Het was al mogelijk om in het CRM bij een relatielijst een kolom op te nemen waarmee deze gebruikersnamen zichtbaar werden. Maar nu is het ook mogelijk om via de snelzoek-balk in een relatielijst van het CRM te zoeken op community weergavenaam. En daarmee ook in publieke relatielijsten in het CMS. 

Dat laatste betekent automatisch dat er ook binnen een deelnemerslijst in de community gezocht kan worden op weergavenaam. Niet alleen handig om een specifieke deelnemer te zoeken, maar ook nuttig als je een toepasselijke naam voor jezelf hebt bedacht en wilt weten of deze nog beschikbaar is.

De mogelijkheid om te zoeken op communitynaam kan worden ingesteld via lijsteigenschappen -> Beheer snelzoeken.

202311-communities-snelzoeken-op-communitynaam

CRM: Functiekoppeling met organisatie op basis van e-mail verbeterd

Binnen het CRM is het mogelijk om relaties automatisch te koppelen aan een organisatie op basis van het domein dat wordt gebruikt in het e-mailadres. Deze functiekoppeling stel je in binnen het CRM via ‘Organisatie & Personen’ en staat beschreven in dit artikel. Omdat in sommige situaties de functiekoppeling onterecht kwam te vervallen, hebben we verbeteringen doorgevoerd om het hele proces robuuster te maken.

Bij het aanmaken of wijzigen van de relatie kijken we nu of het primaire e-mailadres gewijzigd is en passen we de volgende acties toe:

 • Als het e-mailadres niet gewijzigd is, doen we niets met bestaande functietoekenningen.
 • Als het e-mailadres wel gewijzigd is, dan controleren we of bij het oude of nieuwe e-mailadres een functiekoppeling zou moeten bestaan met een organisatie, op basis van het domeinnaam en de gebruikte instellingen
 • Als door de aanpassing van het e-mailadres een functiekoppeling niet meer valide maar nog wel actief is, dan wordt deze beëindigd. Als de functiekoppeling wel valide is, maar nog niet actief, dan wordt deze aangemaakt.

Finance: Filter op herinneringsstap ook in ‘Facturen’ beschikbaar

Als jouw organisatie meerdere herinneringsstappen gebruikt voor het incasseren van openstaande facturen, is het met deze release mogelijk geworden om inzicht te krijgen in hoeveel openstaande facturen er al een specifieke herinnering is verstuurd.

202311-fiteren-op-herinneringsstap

Finance: Koppeling PSP DigiWallet

Vanaf nu hebben we een koppeling met de payment service provider (PSP) DigiWallet om online betalingen te kunnen uitvoeren. We ondersteunen de volgende betalingsmethoden voor DigiWallet:

 • Ideal
 • Bancontact
 • Credit card
 • PayPal

202311-koppeling-psp-digiwallet

Mailings: DKIM handtekeningen verbeterd

Sommige spamfilters controleren op het zogeheten ‘envelop sender address' en in enkele gevallen leidt dit tot het afkeuren van mail die afkomstig is van ons platform. Met als gevolg dat in die betreffende situatie mail niet wordt afgeleverd.

Door een verbetering aan de manier waarop wij mail van een DKIM handtekening voorzien, is dit issue nu verholpen en worden ook deze e-mails goedgekeurd en afgeleverd.

Meetings & Events: Mogelijkheid tot afgeven machtiging bij aanmelding voor de reservelijst

Als je gebruikmaakt van een reservelijst voor een betaalde bijeenkomst, kunnen deelnemers die op die lijst staan nu een machtiging afgeven voor het geval ze alsnog kunnen deelnemen. De machtiging wordt dan automatisch omgezet naar een incasso-opdracht.

Het is nu dus niet meer nodig om individuele betalingen af te stemmen met personen op de reservelijst die toch kunnen deelnemen.

Membership: Vaste of aangepaste vervaldatum abonnement

Bij het aanmaken van een nieuw abonnementstype is de invoer voor de vaste vervaldatum verbeterd. Vanaf nu kun je kiezen tussen een vaste vervaldatum van 1 januari of een aangepaste datum. Bij een abonnement met een looptijd van een jaar is de vaste vervaldatum 1 januari en bij een abonnement met een kortere looptijd is de vaste vervaldatum de 1e van de maand. 

Daarnaast wordt de invoer van de ‘aangepaste’ datum beter gecontroleerd op geldigheid en kan je geen datum kiezen ‘later’ dan de 28e van een maand.

Platform: Gebruik jij een standaard implementatie?

Vanaf nu kun je in één oogopslag zien of jij gebruikmaakt van een standaard implementatie. Je vindt dit terug in het Help menu, rechtsboven in het scherm.

Het helpt jou om in te schatten of nieuwe functionaliteit direct beschikbaar is voor jouw organisatie. En als je een support-ticket indient onder vermelding van het wel of niet hebben van een standaard implementatie, kunnen wij je nog beter van dienst zijn.

Standaard

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens