Release 2024.04

2 april 2024 5 minuten lezen

Op 2 april 2024 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2024.04. In dit blog lees je wat er nieuw is en wat er is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina.

CMS: Google Tag Manager in combinatie met de laatste versie van de Consent Mode

Als je gebruikmaakt van een website via Procurios, wil je wellicht data verzamelen zodat je kan analyseren hoe die website wordt gebruikt door bezoekers. Het vastleggen van deze data kon al met behulp van een koppeling met Google Tag Manager. 

Voor het verzamelen van deze data (cookies), moet een bezoeker toestemming geven. Deze toestemming wordt opgevraagd en vastgelegd via Google’s Consent Mode. Vanaf deze release wordt de meest recente versie van deze Consent Mode gebruikt om te bepalen welke data vastgelegd wordt in Google Tag Manager. Hierdoor voldoet ook jouw website aan de laatste richtlijnen en verzamel je niet méér gegevens dan waar toestemming voor is gegeven.

CRM: donaties en toezeggingen toegevoegd aan beperking van relatieweergaven

Mag een (groep) gebruiker(s) in jouw CRM alleen relaties zien die doneren aan een specifiek fonds of specifieke campagne? Wil jouw fondsenwerver een relatiekaart met specifieke informatie over relaties die grotere bedragen doneren? De release van deze maand brengt hiervoor nieuwe mogelijkheden. Vanaf nu is het namelijk mogelijk om de Inhoudsbeperking op een Weergave ook in te stellen op basis van donatiegedrag. Je kunt vanaf nu ook filteren op Donaties en Toezeggingen bij de instellingen van de Weergave in het CRM. 

Een Weergave binnen het CRM is als het ware een bepaalde bril waardoor je naar je relaties kijkt. Die bril is de context van het type werk dat iemand op een bepaald moment doet. Die bril bepaalt hoe Weergaven er het beste uit kunnen zien, maar ook welke relaties een gebruiker al dan niet wil/mag zien. Door de uitbreiding van de filtermogelijkheden is het mogelijk om dit nog meer op maat in te richten. 

CRM: donaties en toezeggingen toegevoegd aan beperkingen van relatieweergaven

CRM: extra iconen beschikbaar voor relatietypen

Binnen het Procurios Platform kun je verschillende relatietypen gebruiken, zoals persoon, bedrijf of non-profit organisatie. Met behulp van iconen kun je de herkenbaarheid van deze relatietypen vergroten. Naar aanleiding van een eerdere update aan de iconen in ons platform, gaven enkele klanten nog een aantal wensen voor extra iconen door. In deze release zijn er extra iconen toegevoegd binnen de map CRM van de iconenbibliotheek. Hierdoor wordt het mogelijk om bijvoorbeeld fondsen, scholen/universiteiten, media en overheden een bijpassend icoon te geven.  

new+relation+type+icons

CRM: hoofd- en kleine letters in relatie-import en MailMerge

In de modules Importeer Relaties (CRM) en MailMerge kun je de te verwerken data automatisch verbeteren. Bijvoorbeeld door hoofd- en kleine letters te corrigeren. Importeer je bijvoorbeeld de relatie Rembrandt van Rijn, maar ‘rijn’ staat met kleine letter in je importbestand, dan laat je dat automatisch corrigeren naar ‘Rijn’.

Andersom gebeurde dat echter niet: ‘RIJN’ werd niet gecorrigeerd naar ‘Rijn’. Vanaf deze release gebeurt dit wel, omdat je dat zou verwachten als je deze optie kiest.
Let op: dat betekent ook dat de naam ‘Rijn - Uylenburgh’, ook verandert in ‘Rijn - uylenburgh’ wanneer je gebruik maakt van deze optie.

Ook worden bijzondere letters, zoals ç, nu gecorrigeerd naar Ç. Daarmee is de optie ‘unicode-proof’ gemaakt, zoals dat wordt genoemd.

Donations/Insights: filteren op Administratie

Heeft jouw organisatie te maken met meer dan één boekhouding, dan heb je waarschijnlijk ook meer dan één Administratie binnen het Procurios Platform ingericht. Noodzakelijk voor het administratief kunnen scheiden van toezeggingen en donaties. Om hier goed op te kunnen rapporteren is het nodig om te kunnen filteren op administraties in: (1) overzichtlijsten van donaties, toezeggingen en pre-notificaties in Donations en (2) fondsenwerving-widgets op het Dashboard in Insights. Dat is vanaf deze release mogelijk. Je hoeft daardoor niet meer te filteren op bijvoorbeeld alle fondsen binnen een administratie (de bestaande workaround), maar filtert direct op de administratie zelf.

NL - Filter op administratie binnen Donations van Procurios

Finance: opdrachtregels groeperen en voorzien van uitleg

Voor je jaarlijkse congres heb je diverse sponsorpakketten verkocht. De verschillende onderdelen in deze pakketten zet je netjes op de factuur voor jouw sponsor. Maar al snel merk je: het overzicht verdwijnt. Waarover gaan de verschillende opdrachtregels op de factuur nu precies? Vanaf nu is het mogelijk om daarvoor ‘Opdrachtregelgroepen’ toe te voegen bij het aanmaken van een factuuropdracht. Boven iedere groep opdrachtregels plaats je een duidelijke omschrijving. Hierdoor weet de ontvanger van de factuur precies waar de betreffende opdrachtregels bij horen. Zo wordt de kans dat jouw factuur spoedig betaald wordt weer een stukje groter. 

Opdrachtregelgroepen bij facturen in Procurios

Meetings & Events: diverse wijzigingen formuliervelden voor extra informatie

Vraag je weleens extra informatie op in het aanmeldformulier voor een bijeenkomst, zoals bijvoorbeeld dieetwensen? Dan maak je gebruik van het formulier voor ‘Extra informatie’ binnen Bijeenkomsten. Vanaf deze release is het aanmaken van formuliervelden voor dit type formulier enigszins versimpeld. De manier waarop je velden met meerdere opties opbouwt is namelijk gelijk gemaakt aan de werking op andere plekken in het platform (zoals relatie- en surveyvelden). Hierdoor hoef je geen ‘codering’ meer aan de verschillende opties mee te geven.  

Voor klanten met websites die meertalig zijn is er nog meer goed nieuws. Alle formuliervelden voor Extra informatie zijn vanaf nu namelijk ook vertaalbaar. 

NL - Bijeenkomsten 2

NL - Bijeenkomsten

Meetings & Events: extra aanpassingsmogelijkheden titels van tabs

De verschillende tabs die je ziet op de detailpagina van een bijeenkomst zijn voorzien van een standaard tekst, zoals bijvoorbeeld Over, Programma en Aanmelden. Deze kun je naar gewenst voorzien van een alternatieve titel. De aangepaste titel voor Aanmelden hield echter nog geen rekening met de wijziging die moet plaatsvinden na de aanmelding. Oftewel: maakte je gebruik van een alternatieve tekst? Dan werd de door jou ingegeven titel ook getoond op de plek waar normaalgesproken Mijn aanmelding zou staan. Vanaf nu kun je ook de titel voor Mijn aanmelding naar wens aanpassen. 

Meetings en Events: Extra aanpassingsmogelijnheden titels tabbladen

Platform: aanpassing tijdelijke blokkade na meerdere foutieve inlogpogingen 

In de vorige release voerden we een aanpassing door in onze manier om zogenaamde ‘brute force attacks’ tegen te gaan. Gebruikersnamen (meestal e-mailadressen), waarmee meerdere keren werd geprobeerd in te loggen met een incorrect wachtwoord, kregen een tijdelijke blokkade waarbij de duur opliep naarmate het vaker werd geprobeerd. Om de blokkade op te heffen moest de gebruiker wachten óf moest de blokkade opgeheven worden via onze support-afdeling. In deze release hebben we de methode voor blokkades nogmaals aangepast, zodat echte gebruikers minder last ervaren van de gevolgen van brute force attacks en zonder hulp gewoon weer spoedig kunnen inloggen op hun eigen account. Vanaf nu krijgen gebruikers na iedere vijf pogingen vijf minuten vertraging. Voor brute force is dit een voldoende ontmoediging en mocht een gewone gebruiker op vijf pogingen uitkomen, kan hij daarna weer verder zonder direct weer langer vertraagd te worden.

NL - Wachtwoord

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens