Release 2021.02

29 januari 2021 3 minuten lezen

Vanaf woensdag 3 februari 2021 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2021.02. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van ons platform op de release pagina.

Invoice: Zoeken naar debiteuren bij factuuropdrachten

Het is nu mogelijk om binnen factuuropdrachten te zoeken op de voorwaarden `zit in selectie’ en `zit niet in selectie’. Voor het zoeken van debiteuren was dit al beschikbaar.Debiteuren factuuropdrachten

CRM zoeken: verbeteringen (Rule Builder)

Het is mogelijk om een groot aantal velden aan te maken binnen het CRM. Hierdoor wordt de lijst met te selecteren velden in de Rule Builder erg lang. Om het het zoeken van het juiste veld eenvoudiger te maken, is het nu mogelijk om de naam van het veld in te voeren. Daarnaast is ook de styling van de Rule Builder aangepast.

De Rule Builder wordt onder andere gebruikt bij het samenstellen van een zoekfilter of bij het beperken van de inhoud van relatie weergaven. Deze wijziging is (nog) niet van toepassing op de reguliere dropdown lijsten.

Rule Builder

Invoice & Subscription: Beperkte toegang tot administraties en abonnementen.

Binnen Invoice is het nu mogelijk om de toegang tot administraties te beperken op basis van relatie collecties. Geen beperking betekent zichtbaar voor iedereen.

In de Subscription module is het verplicht om een administratie te kiezen bij een abonnement categorie. Je kunt een administratie koppelen aan een categorie. Dit heeft de volgende consequenties:

 • Je kunt enkel nog producten kiezen uit de gekoppelde productcategorie behorende bij de Administratie
 • Om te zien of je toegang hebt tot de abonnementen, abonnementstypen en producten wordt ook rekening gehouden met een eventuele beperking in de administratie
 • De administratie wordt gebruikt om te zien welke abonnementen je mag factureren
 • Je kunt geen abonnementen meer toevoegen van typen waar je geen toegang toe hebt

Als er een beperking is ingesteld op een administratie, geldt dit ook voor de abonnementsoverzichten en de vindbaarheid van relaties op basis van deze abonnementen.

Het is op deze manier mogelijk om de financiële inrichting beter aan te laten sluiten bij de manier waarop een organisatie is ingericht.

Beperkte toegang

Meetings & Events: Rechten per afdeling op bijeenkomsten

Met de introductie van ‘Afdelingsrollen voor bijeenkomsten’ maken we het mogelijk om rechten toe te kennen aan een bijeenkomst op basis van de rol die iemand heeft bij een ‘afdeling’. Op deze manier kunnen bijeenkomsten beter worden afgeschermd en beheerd vanuit een specifieke afdeling.

Op basis hiervan kan bijvoorbeeld worden bepaald of een gebruiker wel of juist niet een bijeenkomst mag aanmaken, bewerken of alleen mag bekijken.

Momenteel kent de module twee rollen, namelijk ‘Bijeenkomst beheerder’ (bekijken, toevoegen en wijzigingen) en ‘Bijeenkomst organisator’ (alleen bekijken).

Afdeling rechten 1

Afdeling rechten 2

Library: Document vinden op basis van (een deel van) de sleutellink

In sommige situaties is het noodzakelijk om documenten in Library te zoeken op basis van een documentID of een (deel van de) sleutellink. Bijvoorbeeld omdat er in de content nog een referentie staat naar een document of omdat er vanuit de Google Search Console naar wordt verwezen.

Het is nu mogelijk gemaakt om binnen Library niet alleen te zoeken op de volledige sleutellink maar ook op basis van dat deel van een URL dat het document identificeert.

In het zoekveld kun je de volgende gegevens invoeren:

 • een documentId: `1276833`
 • een urn: `8892bdb5-dd2e-4921-bfc2-cd0db01c3b79`
 • een urn uuid met dat ervoor: `urn:uuid:8892bdb5-dd2e-4921-bfc2-cd0db01c3b79`
 • een oude publieke url code: `AZLA69n6dnDbq8x57Iovnzy7we8wNfse`

Enkele voorbeelden zoals je deze in een download URL tegen kunt komen:

 • https://iets.procurios.cloud/l/nl/library/download/1276833/beeldmerk.png
 • https://iets.procurios.cloud/l/nl/library/download/8892bdb5-dd2e-4921-bfc2-cd0db01c3b79/beeldmerk.png
 • https://iets.procurios.cloud/l/nl/library/download/urn:uuid:8892bdb5-dd2e-4921-bfc2-cd0db01c3b79/beeldmerk.png
 • https://iets.com/l/library/download/AZLA69n6dnDbq8x57Iovnzy7we8wNfse/C

Sleutellink zoeken

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens