Release 2021.04

25 maart 2021 3 minuten lezen

Vanaf woensdag 31 maart 2021 maken alle klanten op de productieversie van ons Procurios Platform gebruik van release 2021.04. In dit blog een overzicht van de wijzigingen die doorgevoerd zijn. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van ons platform op de release pagina.

CRM: verbeteringen aan wachtwoordherstel proces

We hebben het proces voor het herstellen van wachtwoorden aangepast zodat het makkelijker in gebruik en beter te beheren is.

De volgende wijzigingen zijn hiervoor doorgevoerd:

  • Paginatitels voor de herstelpagina's kunnen nu worden gewijzigd

  • Activatiecodes zijn niet meer expliciet te gebruiken in de editor. Deze zijn nu (automatisch) opgenomen in de links die worden gegenereerd.

  • In plaats van een formulier wordt nu een contentpagina getoond met een standaardtekst. De tekst kan worden aangepast of er kan een alternatieve pagina worden opgegeven waar de gebruiker na het wijzigen naartoe wordt gestuurd.

Wachtwoord vergeten proces

Weblog: backuptaal meertalig blog

Al geruime tijd ondersteunen we meertaligheid binnen weblogs. In de lijstweergave van een weblog werden alleen die berichten weergeven die ook daadwerkelijk beschikbaar zijn in de gekozen taal van de website. Het kon daardoor gebeuren dat het aantal beschikbare berichten sterk uiteenliep tussen verschillende talen.

Het gevolg hiervan kon zijn dat verwijzingen naar de lijstweergave in een andere taal een 404-fout (‘pagina niet gevonden’) als resultaat gaf. Dit is niet alleen vervelend voor bezoekers, maar het heeft ook een negatief effect op SEO (zoekmachine-optimalisatie).

Om dit effect tegen te gaan is het vanaf nu mogelijk om bij de instellingen van een weblog aan te geven of je alleen de webblog berichten in de lijstweergave wil tonen in de taal van de site (standaard) of dat je het bericht in een backup taal wil tonen als een bericht niet vertaald is.

Backuptaal meertalig blog

Finance en Memberships: relatiecollectie-ondersteuning voor abonnement kortingsregels

Bij het maken en beheren van korting op abonnementen kan nu gebruik gemaakt worden van relatiecollecties en collecties van individuele relaties. Daarmee is het nu mogelijk om dezelfde korting te geven aan sets van individuen of iedereen in een lijst.

Relatie collecties bij regels

DKIM: ondersteuning voor meer omgevingen met hetzelfde domein

De ondersteuning van DKIM is verder verbeterd. Het is nu ook mogelijk om DKIM in te stellen voor een domein dat in meer verschillende klantomgevingen wordt gebruikt om e-mail vanuit te versturen. Je kunt met een druk op de knop een subdomein activeren voor de tweede Procurios-omgeving.

Klanten waar dit speelt zien nu op de DKIM-controlepagina de melding: "De hostnaam voor voorbeeldsite.nl wijst naar een andere Procurios omgeving". Bij deze melding worden toelichting en instructies gegeven.

DKIM

Forms & Surveys: conditionele ontvangers voor formulieren

Het was al mogelijk om meer ontvangers te selecteren die de ingevulde resultaten van een formulier via e-mail toegestuurd krijgen. Tot nu toe kregen alle ontvangers deze e-mail.

Vanaf nu is het mogelijk om per ontvanger een voorwaarde in te stellen op basis waarvan zij de e-mail ontvangen. Bijvoorbeeld door een keuzeveld ‘onderwerp’ te plaatsen op een contactformulier en op basis van het gekozen onderwerp een andere contactpersoon als ontvanger aan te wijzen.

Criteria ontvangers

Criteria ontvangers instellen

Meetings & Events: toon gerelateerde bijeenkomsten

Met het nieuwe snippet ‘Bijeenkomsten met dezelfde tags’ is het mogelijk om op een pagina met een weblogbericht of een bijeenkomst, andere bijeenkomsten te tonen met dezelfde tag.

Bijeenkomsten dezelfde tags

Meetings & Events: evenementen in je agenda!

Via de instellingen van bijeenkomsten is het nu mogelijk om een feed aan te maken die te importeren is in agenda’s van Google, Apple en Microsoft. Zo komen alle bestaande en nieuwe meetings, inclusief wijzigingen, automatisch in de agenda.

Bij het aanmaken van de feed wordt aangegeven welke tags er worden opgenomen. De feed wordt via het snippet ‘Bijeenkomsten overzicht’ beschikbaar gesteld aan bezoekers. Via een pop-up krijgen zij verdere instructies.

Agenda feed toevoegen

Agenda feed instellen

Agenda feed weergave website

Weblog: samenvoegen van gerelateerde weblog berichten

Gerelateerde berichten worden binnen weblog op twee manieren bepaald, namelijk op basis van wat ons platform zelf als relevant beschouwd en op basis van het handmatig selecteren van gerelateerde berichten.

Met ingang van deze release is het mogelijk om beide soorten relevante berichten te tonen onder ‘gerelateerde berichten’. De handmatig geselecteerde berichten worden bovenaan het overzicht geplaatst.

Om gebruik te maken van deze functionaliteit kan een wijziging nodig zijn aan de gebruikte UI (user interface). We vragen je hiervoor contact met ons op te nemen.

Samenvoegen gerelateerde blogberichten

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens