Release 2021.06

25 mei 2021 6 minuten lezen

In de loop van woensdag 26 mei 2021 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2021.06. In dit blog een overzicht van de verbeteringen en vernieuwingen die zijn doorgevoerd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina.

Platform: certificaten uitgeven aan relaties

Vanaf nu is het mogelijk om verschillende soorten certificaten uit te geven aan relaties in je systeem.  Een certificaat type kan een geldigheid hebben, waarna deze automatisch verloopt, of onbeperkt geldig blijven. Het is mogelijk om een email notificatie te sturen aan relaties wiens certificaat op het punt staat te verlopen.

Daarnaast kan een certificaat downloadbaar zijn. Om deze optie te gebruiken, moet je een mail-merge document uploaden bij het certificaat type. Bij het uitgeven van het certificaat kun je dan waarden opgeven voor alle tokens in het certificaat-sjabloon. Nadat je dit gedaan hebt, worden die waarden ingevuld in het sjabloon zodra je het certificaat download.

Je kunt certificaten weergeven op (en downloaden van) de relatiekaart. Daarnaast is er ook een snippet 'mijn certificaten' die je kunt gebruiken om de certificaten van een ingelogde gebruiker weer te geven op een website.

Standaard kan je als gebruiker met rechten op deze module handmatig certificaten uitgeven aan een relatie via de 'Certificaten' optie in het CRM.

Er is op die plek ook een lijst beschikbaar van alle uitgegeven certificaten. Ook zijn er zoekopties beschikbaar via het CRM om te zoeken op relaties met een bepaald certificaat of op certificaten met een bepaalde geldigheid.

Let op: als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid heb je één van onze consultants nodig om het te implementeren.

Meetings & Events: certificaten uitgeven na een bijeenkomst

Naast het handmatig uitgeven van certificaten, kan een certificaat ook automatisch worden uitgegeven. Dat is nu mogelijk aan deelnemers van een bijeenkomst. Bij iedere bijeenkomst kan een certificaat gekozen worden die deelnemers kunnen krijgen. Als je hier een certificaat instelt, dan komt er op de deelnemerspagina een nieuwe knop beschikbaar zodra de bijeenkomst geweest is. Hier kun je aanvinken welke deelnemers het certificaat moeten ontvangen en vervolgens in één keer al deze certificaten uitreiken.

Wanneer het mogelijk is om een certificaat te downloaden en er dus een sjabloon aan gekoppeld is, is het ook noodzakelijk om in te stellen hoe de tokens op het certificaat ingevuld moeten worden. Hiervoor is een nieuwe instellingenpagina gemaakt in de bijeenkomsten module. Via deze instellingenpagina kun je voor elk token kiezen hoe het gevuld moet worden. Er zijn opties om standaard certificaat informatie te gebruiken (zoals de houder van het certificaat of de uitgiftedatum), om een aantal standaard eigenschappen van de bijeenkomst te gebruiken (zoals de naam of de locaties) of om een nieuwe instelling te maken bij de bijeenkomst. Als voor de laatste optie gekozen wordt, komt bij iedere bijeenkomst die dat type certificaat uitreikt een extra instelling om in te vullen wat er op het certificaat moet komen.

Let op: als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid heb je één van onze consultants nodig om het te implementeren.

Certificaten toekennen na bijeenkomst

Meetings & Events: templates

Bijeenkomsten in ons Meetings & Events product zitten vol met opties. Daarom wordt er over het algemeen voor gekozen om een bijeenkomst te kopiëren in plaats van een nieuwe blanco bijeenkomst te maken. Daar worden dan vaak templates van gemaakt. Dit had een aantal beperkingen die nu niet meer aan de orde zijn.

Templates

Templates hebben vanaf nu een officiële status en plek gekregen binnen Meetings & Events. Bij het maken van een nieuwe bijeenkomst heb je nu de keuze uit een Bijeenkomst op basis van een template of een Blanco bijeenkomst. In de instellingen van Meetings & Events is een nieuwe pagina waar deze templates beheerd en bewerkt kunnen worden.

Je kunt een nieuwe template maken door van een bestaande bijeenkomst of template een nieuwe template te maken. De bijeenkomst wordt dan gekopieerd en krijg de status ‘template’ mee. Je raakt dus nooit de originele bijeenkomst kwijt.

Deze verbetering brengt met zich mee dat de mogelijkheden om te kopiëren en verwijderen geen deel meer uitmaken van het bijeenkomsten overzicht. Deze mogelijkheden zijn aanwezig op de detailpagina van de bijeenkomst, waar ook de mogelijkheid voor het maken van een template aanwezig is.

Wie mag wat

Standaard kan iedereen die nu een bijeenkomst mag maken ook een template aanmaken, maar dit is met privileges verder te beperken. Iedereen die een bijeenkomst mag maken, mag dat nu ook op basis van een template. Natuurlijk is er rekening gehouden met afdeling privileges om te beperken wie welke templates mag zien.

Bestaande ‘templates’ zijn niet automatisch omgezet naar echte templates. Organisatoren van bijeenkomsten kunnen dus zelf kiezen om met de nieuwe templates functionaliteit aan de slag te gaan en moeten dit dan handmatig omzetten.

Bijeenkomst template

Meetings & Events: materialenpagina bij bijeenkomsten

Bij bijeenkomsten is het mogelijk om in te stellen wie de materialenpagina te zien krijgen. Vanaf nu is daar een optie bijgekomen, namelijk voor iedereen die aanwezig was.

Dat betekent dat de deelnemer bij aanwezigheid 'ja' moet hebben staan om de pagina te zien.

Materiaal als aanwezig

CRM: lege optie in selectbox standaard

Deze wijziging gaat over alle vrije velden en is dus terug te zien in bijvoorbeeld Formulieren (Survey) en de instellingen van formulieren in het CRM.

Bij een selectbox (één uit meer met keuzemenu) staat de eerste optie altijd alvast ingevuld. Soms wil je dat een gebruiker wel alle keuzemogelijkheden bekijkt. Dat is nu mogelijk door het vakje ‘Voeg lege eerste optie toe; dit zorgt ervoor dat de gebruiker een bewuste keuze moet maken’. Voor deze optie kun je ook een titel opgeven.

Lege optie in selectbox

CRM: vrije velden inrichten overzichtelijker

Mocht je de informatie over de selectbox al gelezen hebben, dan is je misschien iets opgevallen in het screenshot. Het formulier om een vrij veld in te richten is aangepast. Er is niks weg, er is alleen een hoop verplaatst. De keuzemogelijkheden voor het veldtype zijn het belangrijkste en vul je nu als eerste in. Andere opties zijn overzichtelijk onder ‘geavanceerd’ geplaatst.

Vrije velden

CRM: beheer relaties via een functie in de frontend

Wie het nieuwe artikel "Beheer relaties via een functie" gebruikt in zijn site, biedt ingelogde relaties de mogelijkheid om een overzicht te zien van alle relaties die via een geconfigureerde functie aan zichzelf gekoppeld zijn.

Zo kun kunnen gebruikers hun eigen introducees/kinderen/werknemers/raadsleden etcetera beheren, zonder dat ze daarvoor toegang tot de backend (en passende instellingen) nodig hebben.

Via deze lijst is het ook mogelijk om relaties toe te voegen en om bestaande relaties te archiveren. Een relatie die wordt toegevoegd, krijgt ook automatisch de ingestelde functie bij de ingelogde gebruiker. Wanneer een relatie gearchiveerd wordt, dan wordt alleen de functie opgezegd. De relatie blijft verder in het CRM achter.

Beheer relaties frontend

CRM: selecties overschrijven

Vanaf nu kan je een selectie overschrijven bij het maken van een selectie vanuit een zoekopdracht in het CRM.

De standaard suggestie is om een nieuwe selectie te maken, maar als je vanuit de structuur van een bestaande selectie hebt doorgeklikt naar de bijbehorende zoekopdracht (en na de zoekopdracht aangepast te hebben bijvoorbeeld), dan krijg je de suggestie om de betreffende selectie te overschrijven. Je kan ook altijd zelf een selectie kiezen om te overschrijven. Je kunt alleen selecties kiezen die je zelf ook zou mogen wijzigen.

Selectie overschrijven

Lidmaatschap & Organisatie: importeren van uitzonderingslidmaatschappen

Bij de lidmaatschappen en organisaties module in het members product is het mogelijk om uitzonderingslidmaatschappen in te richten voor het geval dat een lid niet voldoet aan de regels van een orgaan, maar toch aangemerkt dient te worden als lid van dat orgaan.

Platform: look and feel inlogscherm backend

Vanaf heden is de optie toegevoegd om je wachtwoord te kunnen weergeven. Wel zo handig om te kunnen zien of je je wachtwoord goed getypt hebt. Dit kon al bij het proces om een nieuw wachtwoord te kiezen, maar dat kan nu dus eigenlijk altijd (het is geen instelling die je aan/uit kan zetten).

Login backend

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens