Release 2021.08

19 juli 2021 6 minuten lezen

In de loop van woensdag 21 juli 2021 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2021.08. In dit blog lees je welke verbeteringen en vernieuwingen zijn doorgevoerd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release page.

Memberships: vervaldatum van looptijd

Het was al mogelijk om binnen Memberships een vaste datum als factuurdatum in te stellen voor een abonnement. Tot nu was dat alleen mogelijk als een abonnement gefactureerd kan worden (en dus niet als het een gratis abonnement is). Dat is nu veranderd. Je kunt nu, ongeacht het type abonnement, bij de looptijd instellen wat de vaste vervaldatum moet zijn. Dit is het moment waarop een abonnement wordt verlengd en zo nodig ook gefactureerd. Start je een abonnement gedurende het jaar, dan wordt deze op de vaste vervaldatum verlengd.

Memberships

Memberships: prijs eerste periode abonnement o.b.v. startdatum

Je kon voor een abonnementstype al aangeven dat voor de eerste periode van een abonnement een andere prijs berekend moet worden. Bijvoorbeeld bij een nieuw lidmaatschap dat halverwege het jaar is afgesloten. Het lid betaalt dan niet de volle contributie, maar in dit voorbeeld de helft tot het einde van het jaar. Veel verenigingen passen hun contributie op deze manier aan aan het moment dat iemand lid wordt.

Vanaf nu is het daarom mogelijk om afhankelijk van de  startdatum van een abonnement een andere prijs voor de eerste periode op te geven. Dit gebeurt op basis van een percentage van de reguliere prijs. Voorwaarde is dat het abonnementstype een looptijd van 1 jaar heeft én een vast facturatiemoment.

Als je in de instellingen van een abonnementstype kiest voor 'Prijzen eerste periode gebaseerd op startdatum', dan kan je voor verschillende momenten in het jaar een percentage van de reguliere prijs opgeven. Op basis van de startdatum van een abonnement en het opgegeven percentage wordt dan de prijs voor de eerste periode bepaald.

Aanpassingen binnen een bestaand abonnementstype hebben geen effect op reeds aangemaakte facturen, maar zijn van kracht vanaf het eerstvolgende facturatiemoment.

Je kunt in ons help center meer lezen over het beheren van abonnementstypen.

Prijs per periode

CMS: Website-layout bekijken/bewerken

Website-layouts bleven nog wel eens in bewerkt-modus staan omdat iemand gekeken had naar de code. Daarom is er nu een losse bekijk- en losse bewerkweergave waar je gemakkelijk tussen kunt wisselen en zijn verschillende teksten duidelijker gemaakt.

Website layout

E-commerce: facturatie-instellingen per webshop

Binnen E-commerce (webshop) was het al mogelijk om facturen te genereren n.a.v. bestellingen. De instellingen hiervoor waren echter alleen voor de totale webshopinrichting in te stellen. Wie meerdere webshops beheert, kon daar geen onderscheid in aanbrengen. Daarnaast was er geen mogelijkheid om een kostenplaats toe te voegen.

Vanaf nu kun je binnen E-commerce facturatiegerelateerde instellingen kiezen per webshop. Waaronder de administratie, het te gebruiken factuursjabloon en eventueel de toe te passen kostenplaats.

Wil je gebruikmaken van deze mogelijkheid? Maak dan een ticket aan in het helpcenter met de vraag om facturatie-instellingen per webshop aan te zetten.

Facturatie instellingen per webshop

Finance: koppeling met payment provider Cardgate toegevoegd

Naast de koppelingen met Mollie, Buckaroo en Ideal v3 en andere is een nieuwe koppeling toegevoegd met de payment provider Cardgate.

Wil je gebruik maken van een payment provider via het Procurios platform? Sluit dan eerst een contract af met een payment provider. Vervolgens kun je betaalmethodes van deze payment provider toevoegen in Procurios. We helpen je op weg in ons artikel ‘Getting started met betaalmethodes toevoegen’ in het help center.

CRM: kolombeheer zoekresultaten dashboard uitgebreid met vrije velden

Als je vanuit het Dashboard zoekt op relatiegegevens, worden de zoekresultaten getoond in een overzicht. De kolommen van dit overzicht kon je al beheren via ‘lijst-eigenschappen’ aan de rechterkant van het scherm.

Tot op heden kon je hier alleen standaardvelden kiezen. Bij het beheren van de kolommen die zichtbaar zijn na een zoekopdracht vanaf het CRM dashboard kun je nu ook kiezen voor vrije velden. Alleen Superusers hebben deze mogelijkheid. Je kunt dit soort velden bijvoorbeeld instellen als je graag extra informatie wilt geven in zoekresultaten die belangrijk is voor gebruikers, bijvoorbeeld de aanhef van een relatie.

Let er wel op dat het nu mogelijk is dat gebruikers vrije velden zien in het dashboardresultaat die ze verder nergens kunnen zien binnen het CRM als velden alleen gebruikt worden in de weergaves waar ze geen toegang toe hebben. Superusers doen er verstandig aan met deze kennis in gedachten een weloverwogen keuze te maken bij het tonen van vrije velden in de resultaten van een zoekopdracht in het dashboard.

Meetings & Events: aanklikbare labels

Net als bij weblogs kun je nu ook bij bijeenkomsten labels aanklikbaar maken. Je komt dan op een overzicht van bijeenkomsten die datzelfde label hebben. Om dit te activeren stel je in het ‘Bijeenkomst detailpagina’-artikel in CMS de ‘Overzichtspagina’ in. Dit is de pagina waarop het overzicht dan getoond wordt.

Waarschijnlijk is de styling van bijeenkomsten op jouw website zo aangepast dat dit niet vanzelf werkt. Als dit het geval blijkt te zijn, maak dan een ticket aan via support.procurios.com en vraag wat er in jouw geval voor nodig is om deze functionaliteit toe te voegen aan jouw website template. Dan voegen we deze functionaliteit toe aan jouw website template.

CRM: Etiketten aanmaken op basis van contactmomenten

Je kunt al etiketten (adreslabels) maken op basis van een selectie in het CMS. Maar heb jij een situatie waarbij je deze adreslabels graag zou willen maken op basis van een zoekopdracht binnen contactmoment en/of wil je het contactmoment onderwerp tonen op het etiket? Dan kan dat nu ook. Als je hier gebruik van wil maken, maak dan een ticket aan, dan zetten we deze feature (mod_contactmoment_label module) voor je aan.

Een gebruiksvoorbeeld vanuit een organisatie:

Een organisatie wil printen omwille van een bepaalde actie. Zij hebben een verzendhuis waar ze een batch van etiketten naar uitsturen, en het verzendhuis wil graag weten waarvoor deze etiketten dienen. Dat kan bijvoorbeeld een magazine editie zijn, die ze nazenden. Het kan ook horen bij een welkomstgift die ze versturen.
De context / reden waarvoor het verzendhuis dit etiket gebruikt bij het versturen van materiaal is dus erg belangrijk voor ze.

Een gebruiksvoorbeeld vanuit een relatie van een organisatie:

John Doe vraagt een nazending aan van een tijdschrift editie januari 2021. De administrator kan voor deze aanvraag een contactmoment aanmaken (al dan niet via maatwerk ingeplugd), en daarbij aangeven wat de context is van het contactmoment: het gaat om een nazending van editie januari 2021.
Bij het uitprinten van een set van etiketten van labels zal er dan voor deze aanvraag een etiket worden uitgeprint met het meegegeven adres (zoals we kennen), én de opgegeven context uit het contactmoment.

De administrator kan daarnaast nog aangeven dat van het aanmaken van een etiket een contactmoment moet worden gemaakt. Op basis daarvan kan worden teruggekeken (bijv. op de relatiekaart) of een aanvraag ook daadwerkelijk is verwerkt.

Etiketten aanmaken op basis van contactmomenten

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens