Release 2022.04

30 maart 2022 8 minuten lezen

In de loop van woensdag 30 maart 2022 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2022.04. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de release webinarsWe wijzen je er bij deze nog eens op dat het aanmeldproces in Meeting & Events is vernieuwd. Als je nog gebruikmaakt van het oude aanmeldproces, dan adviseren we je om deze zo snel mogelijk voor al je bijeenkomsten om te zetten naar het nieuwe aanmeldproces. De oude methode wordt uitgefaseerd en zal binnenkort niet meer te gebruiken zijn. Test de nieuwe methode eerst goed, want dit kan mogelijk invloed hebben op de layout van je site. Loop je ergens tegenaan waardoor je de overstap niet kunt maken? Laat het ons weten!

Communities: nieuwe community features

Communities is uitgebreid met een aantal functionaliteiten die de interactie tussen deelnemers nog meer bevorderen. Het gaat om een editor bij reacties, de mogelijkheid om aan te geven dat berichten ongepast zijn, Google Maps clusters en een reeks kleine verbeteringen.

Editor bij reacties

Waar reacties voorheen in een tekstveld konden worden geschreven, kan dit nu in een editor. Daardoor is het nu mogelijk om reacties netjes op te maken, bijvoorbeeld: 

 • vetgedrukt,
 • cursief,
 • onderstreept,
 • een link
 • opsommingen

Ongepaste berichten melden

Je kunt nu bij een bericht of reactie aangeven dat deze ongepast is. Dit zit in het contextmenu dat je bij ieder bericht en reactie vindt onder de drie punt-streepjes. Als een bericht als ongepast wordt gemeld, dan wordt een e-mail gestuurd naar de moderator(en) van het kanaal waar de melding is gedaan. Zij kunnen vervolgens besluiten welke actie op de melding wordt ondernomen.

Deze feature vereist wat inrichting. In principe kan een Superuser klant dit zelf. Je moet het vinkje aanzetten, maar daarnaast moeten je kanalen wel moderatoren bevatten (dit wordt genoemd in de subtitel). Of je moet een Cc of Bcc ingesteld hebben bij de e-mail die verstuurd wordt.

Google Maps clusters (ook buiten de community)

In de community kun je deelnemers niet alleen in een lijst tonen, maar ook op een kaart. Een deelnemer komt alleen op de kaart te staan als diegene heeft aangegeven dit te willen. Voor lotgenoten bij een patiëntenvereniging kan het bijvoorbeeld prettig zijn om zo mensen uit de buurt te ontmoeten.

Deze kaart  wordt ook op andere plekken gebruikt om meerdere relaties op een kaart te tonen. Je kunt nu relaties die op de kaart overlappen laten bundelen. Google Maps regelt dan zelf welke relaties gebundeld worden op basis van het zoom-niveau. Je ziet dan een rondje met daarin hoeveel relaties daarbinnen vallen. Als je erop klik zoomt de kaart verder in naar het niveau dat je wel de individuele relaties op de kaart kunt zien.

Andere noemenswaardige wijzigingen

 • Berichten die al reacties hebben kunnen niet meer verwijderd worden door de schrijver (wel door een moderator). Dit om te voorkomen dat gesprekken verloren gaan.
 • Moderatoren kunnen reacties bij een bericht uitzetten.
 • Het verzoek om contactgegevens is verduidelijkt. Dit kun je doen vanuit de deelnemerslijst. 
 • De zoekknop is visueel meer aanwezig in het deelnemersoverzicht.
 • E-mail notificaties kun je nu direct vanuit je profiel uit zetten. Dit doe je per kanaal onder het kopje Kanalen.

Community instellingen

Platform: nieuw font, nieuwe grootte

Het lettertype (font) en de grootte daarvan zijn veranderd in het platform. Waar voorheen werd gewerkt met 11px Verdana, is dit nu 13px Arial. Dat zorgt voor consistentie door het hele platform. Alle veelgebruikte modules en componenten zijn doorgelicht om zo veel mogelijk verschillende, door de tijd ontstane lettertypedefinities te verwijderen. 

Bij een groter font horen ook andere wijzigingen. Zo heeft alles iets meer ruimte om in verhouding te zijn. Zo zijn formulierelementen bijvoorbeeld flink veranderd. Invoervelden zijn groter geworden en ook de ruimte ertussen is iets vergroot. De backend heeft hierdoor ook een andere look & feel gekregen. Ook zijn alle formulieren nu gelijk getrokken. 

Minder informatie op een pagina

Door de wijziging past nu minder informatie op een pagina. Bijvoorbeeld in een lijst waar je nu waarschijnlijk 1,5 item minder ziet. En bij het wijzigen van een relatie zie je waarschijnlijk 2 tot 3 velden minder direct op je scherm zonder te scrollen.

Meer is niet altijd beter. Omdat door de extra ruimte ook de lijntjes tussen ieder formulierelement verwijderd konden worden, zijn de pagina en het formulier op zichzelf ook duidelijker zijn geworden denken wij. Minder ruis, minder tegelijk = makkelijker verwerken.

Finance: Peppol

Procurios heeft een koppeling met het Peppolnetwerk gerealiseerd. Peppol staat voor Pan-European Public Procurement OnLine. Het doel van Peppol is om grensoverschrijdend elektronisch berichtenverkeer binnen de EU te standaardiseren. Het Peppol-netwerk biedt een veilige manier voor het uitwisselen van bijvoorbeeld verkoop- en inkoopfacturen.

In je Platform vind je onder Finance > Facturatie-Instellingen > Algemeen een kopje genaamd ‘UBL-gerelateerde instellingen’ (UBL is een verzamelnaam voor elektronische facturen). Voor het gebruik van deze koppeling moet jouw organisatie via Procurios worden aangemeld. Vraag dit aan bij de consultant waarmee je periodiek contact hebt of anders via een support-ticket. De betreffende consultant kan je dan direct verder helpen met de offerte en bij het correct inrichten van de gevraagde instellingen.

CRM: functietoekenningen zoeken op datum uitgebreid met standaard datumzoekopties

Voorheen kon je voor functietoekenningen al filteren op basis van een datum, maar deze filterregels konden alleen worden bepaald op basis van de regels "gelijk aan", "voor" of "na" datum. Deze opties geven al best wat mogelijkheden, maar bij andere datumvelden is een veel uitgebreidere set aan opties beschikbaar die het een stuk makkelijker maakt om een relatiefilter te maken. Daarom hebben is de filterregel ‘op datum’ voor functietoekenningen uitgebreid met de standaardcriteria die je bij andere datumopties ook tot je beschikking hebt (zie afbeelding). 

Functietoekenning datum

CRM: vertaalbare CRM-typen

In het CRM vind je onder Instellingen enkele 'typen': 

 • Relatietypen, zoals persoon, organisatie, school, etc.
 • Adrestypen, zoals standaard-, post- en factuuradres
 • E-mailadrestypen, zoals werk- en privé-e-mailadres
 • Telefoontypen zoals mobiel en vast

Deze CRM-typen waren nog niet meertalig. Dat is lastig als je met anderstaligen werkt. Vanaf deze release zijn ook de CRM-typen te vertalen en zie je, als je dit instelt, overal waar ze gebruikt worden de term in de taal van de gebruiker.

Het adrestype ‘Standaard’ kun je niet wijzigen. Deze heeft al een eigen vertaling voor meerdere talen.'

Vertaalbare typen

CRM: manage Social Media Accounts

In het CRM zijn velden beschikbaar speciaal voor het invoeren van social media accounts zoals LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube en Instagram. Vanaf nu zijn deze velden ook via de relatie-import te importeren.

Op de relatiekaart is een veld beschikbaar voor een simpel overzicht van deze accounts. Dat veld maakt een lijstje met linkjes naar de social media platformen van de ingevulde social media accounts. Dit veld is nu ook als kolom te kiezen in een relatielijst in het CRM. Bij het exporteren van relaties wordt dit een lijstje zonder html.

CMS: zoeken op locatie en relatiegegevens in Google Maps kaartjes

In een Google Maps kaartje kun je zoeken op locatie (adres) of relatie-eigenschappen. Tot nu kon je één van die twee manieren tegelijk gebruiken. Vulde je beide in dan werd er alleen op het adres gezocht. Dat is niet heel vriendelijk voor de gebruiker die net heel secuur dat zoekformulier heeft ingevuld. Dus vanaf nu combineren we de twee zoekopdrachten.

Voorbeeld:

Voor het tonen van de juiste relaties kijken we eerst naar de zoekopdracht en daarna pas naar het adres. Dus bijvoorbeeld: Je zoekt op adres "Groningen" en relatienaam "Jansen". Stel dat de enige Jansen op de kaart in Maastricht zit dan krijg je een kaart van bijna heel Nederland te zien met een vlaggetje in Groningen en een relatie-marker in Maastricht. Zo vergroten we de kans dat je een relevante locatie vind.

Kaart met filter

Mailings: mailing template generator vernieuwd

Met de mailings template generator kunnen eenvoudig standaard mailsjablonen worden gemaakt en voorzien van bijvoorbeeld huisstijlkleuren, afbeeldingen en andere details. De beschikbare template is gemoderniseerd, met een groter lettertype zodat het beter leesbaar is op mobiele telefoons en er zijn nieuwe artikelen beschikbaar op basis van vragen uit de praktijk.

Ook de tool zelf is verbeterd. Er zijn tooltips om je verder te helpen bij velden die wellicht wat uitleg nodig hebben. En het formulier is een stuk overzichtelijker geworden.

Als je Procurios Platform standaard is ingericht kun je zelf direct met deze tool aan de slag. Meer informatie kun je vinden in het helpcentrum.

Mailing template generator

Meetings & Events: sprekers verwijderen

In Meetings & Events kon je sprekers verwijderen. Daarmee verwijderde je niet alleen de relatie als spreker, maar verwijderde je de gehele relatie uit het CRM. Dat ging nog wel eens mis.

We hebben daarom de optie om een spreker te verwijderen weggehaald. Wil je niet meer dat iemand spreker is? Dan wijzig je dat via de relatiekaart in het CRM door het betreffende veld te wijzigen of door de relatie uit de betreffende relatiegroep te halen. Op deze manier worden vervelende ongelukken voorkomen.

Meetings & Events: contactinformatie bij aanmeldproces bijeenkomsten

Recent is het aanmeldproces van Meetings & Events aangepast. Het invullen van contactgegevens was daarbij teruggebracht naar één formulier. Er kunnen echter velden in de contactinformatie staan die invloed hebben op de facturatiemogelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld een veld waar je zelf kunt aangeven bij welk bedrijf je werkt. Of het bedrijf waar je bij hoort kan veranderen op basis van het domein van je e-mailadres. Dat leverde in de nieuwe situatie een probleem op, want de facturatiemogelijkheden werden niet bijgewerkt als de aanmelder deze informatie in zijn contactinformatie veranderde.

Er is daarom een nieuwe optie ‘Contactinformatie aanpassen’ toegevoegd waarmee het wijzigen van de contactinformatie wel direct effect heeft op de facturatie-mogelijkheden.

Let op: als je nog het oude aanmeldproces gebruikt, dan adviseren we je om deze zo snel mogelijk voor al je bijeenkomsten om te zetten naar het nieuwe aanmeldproces. De oude methode wordt uitgefaseerd en zal binnenkort niet meer te gebruiken zijn. Test de nieuwe methode eerst goed, want dit kan mogelijk invloed hebben op het layout binnen je site. Loop je ergens tegenaan waardoor je de overstap niet kunt maken? Laat het ons weten!

Profielstap

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens