Release 2022.05

26 april 2022 7 minuten lezen

In de loop van donderdag 28 april 2022 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2022.05. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de release webinarsWe wijzen je er bij deze nog eens op dat het aanmeldproces in Meeting & Events is vernieuwd. Als je nog gebruikmaakt van het oude aanmeldproces, dan adviseren we je om deze zo snel mogelijk voor al je bijeenkomsten om te zetten naar het nieuwe aanmeldproces. De oude methode wordt uitgefaseerd en zal binnenkort niet meer te gebruiken zijn. Test de nieuwe methode eerst goed, want dit kan mogelijk invloed hebben op de layout van je site. Loop je ergens tegenaan waardoor je de overstap niet kunt maken? Laat het ons weten!

API: Ophalen en opslaan van files via Profile API

Onze Profile API biedt externe partijen de mogelijkheid om profielgegevens van een relatie op te halen en op te slaan. Tot nu toe was het niet mogelijk dat bestanden via deze API konden worden opgehaald. Opslaan van een afbeeldingsbestand kon wel, maar onduidelijk was hoe je het huidige bestand van een profiel kon behouden of kon wissen.

Daarom hebben we in de Profile API een aantal wijzigingen gemaakt die het mogelijk en makkelijker maken voor externe partijen om files op te halen en op te slaan.

De technische documentatie hebben we hier op aangepast:

Ophalen van bestanden

Opslaan, toevoegen of behouden van bestanden

API: Historische bijeenkomsten in de Meeting API

De API voor bijeenkomsten biedt nu naast een lijst van huidige en toekomstige bijeenkomsten ook een lijst aan van historische bijeenkomsten.

Daarvoor is een nieuw Endpoint geïntroduceerd. Hierover kun je meer (technische) informatie vinden in de Meeting API documentatie.

CRM: Aanheffen testen

Aanheffen is een ontzettend belangrijk onderdeel voor heel veel communicatieve uitingen. De inrichting hiervan vind je terug onder CRM > Instellingen > Aanheffen.

Je kunt hier aangeven hoe de aanhef voor Personen moet worden opgebouwd. Rekening houdend met het geslacht en (doorgaans) de aanwezigheid van titel, voorletters en voornaam. Om te testen of de aanhef het gewenste resultaat oplevert, zoals of de punten, hoofdletters, spaties, e.d. allemaal goed staan, is nu de optie ‘Test een aanhef’ toegevoegd.

Met deze functie kun je een of meer relaties selecteren en daarvan testen hoe de aanhef er voor deze relaties uit komt te zien.

Aanhef testen

CRM: Relatiekaart-exports

Op de relatiekaart is het mogelijk om lijsten te tonen van bijeenkomsten, downloadstatistieken en weblogstatistieken. Deze lijsten zijn nu ook te exporteren.

Finance: Incassodatum bij facturen

Bij het genereren van incasso-opdrachten van facturen moet een incassodatum worden opgegeven. Uitgaande van incasso over meerdere termijnen (gespreide betaling) houden we rekening met de februari-maand en kun je alleen een datum opgeven tussen 1ste en de 28ste van de maand. Op deze manier wordt voorkomen dat er niet een maand wordt overgeslagen.

Voor facturen die in 1 keer worden geïncasseerd is deze werkwijze niet relevant. Sterker nog, die laatste dagen van de maand zijn juist de dagen waarop mensen doorgaans voldoende geld op de rekening hebben staan, waardoor er minder storno's plaatsvinden.

Vanaf nu kun je daarom bij het opgeven van de incassodatum elke datum van een maand kiezen, mits er geen facturen met gespreide incasso-betaling in de lijst staan.

Finance: Betalingskenmerken

Deze note bevat voornamelijk een cliff-hanger. Toch noemen we hem wel even.

We kenden al betalingskenmerken voor Donations. We zijn bezig met de ontwikkeling van betalingskenmerken vanuit Abonnementen en vanuit Facturen. In voorbereiding daarop is er vanaf deze release alvast een nieuwe pagina onder Finance waar deze verschillende vormen van betalingskenmerken inzichtelijk zullen worden. Gebruik je nu al betalingskenmerken voor donaties dan vind je die hier al terug.

Meer info over de toepassing van dit venster en de uitbreiding op Abonnenementen en Facturen volgt later.

Handmatig verwerken

Library: Downloadstatistiekenexport

Deze functionaliteit is niet automatisch voor elke klant beschikbaar (benader bij interesse een van onze accountmanagers).

Voor de klanten die hier wel gebruik van maken: De lijst van de downloadstatistieken is uitgebreid met een extra kolom voor de organisatie (via het Customer concept). Ook in de export is deze kolom toegevoegd. Bij de instellingen van Library kun je nu ook tot maximaal 5 extra relatievelden kiezen die in de export worden meegenomen.

Bovendien is de export verhuisd naar een zogenaamde ‘achtergrondtaak’. Dat wil zeggen dat je het browser-venster kunt sluiten terwijl de export wordt aangemaakt. Je kunt dan gewoon verder werken met andere dingen terwijl je ‘wacht’. Daarvoor is dan nu ook een extra pagina toegevoegd, zodat je de gemaakte exports kunt opzoeken en downloaden. (Dit geldt niet voor de lijst op de relatiekaart en de bijbehorende export daar)

Downloadstatistiekenexport

Library: Document key link

Als je binnen Library een document selecteert dan vind je in de rechterkolom o.a. een sleutellink. Deze link kun je gebruiken om naar het document te verwijzen. Bijvoorbeeld om hem te downloaden of om hem in een site of mail te tonen.

Het standaard domein (*.procurios.cloud) in deze sleutellink is niet voor iedere gebruiker/bezoeker te benaderen door het ontbreken van toegangsrechten. Met knippen en plakken van de juiste domein en een beetje technisch inzicht kon je dat dan wel oplossen.

Vanaf nu is het mogelijk om in de Instellingen van een workspace in Library in te stellen welke site gebruikt moet worden als basis voor deze sleutellinks. De site die je instelt wordt dan gebruikt om het domein te bepalen en zo zorg je ervoor dat documenten e.d. uit Library een url hebben die goed past bij de ‘ontvangende’ partij.

Meetings & Events: deelnemers aan activiteiten exporteren

Vanuit Meetings & Events kan je een deelnemerslijst exporteren. Dit was altijd een export op het niveau van de gehele bijeenkomst. Vanaf deze release is het mogelijk om ook een deelnemerslijst op het niveau van activiteiten binnen een programma-onderdeel te exporteren.
Bij het maken van een export kun je kiezen of je de export per bijeenkomst of per activiteit wil exporteren. Kies je voor activiteit, dan krijg je extra velden (behorende bij programma-onderdelen en activiteiten) aangeboden die je mee kunt nemen in de export.

Daarbij is belangrijk om te weten dat als je kiest voor "per activiteit":

  • een deelnemer met meerdere regels in de export kan staan.
  • zowel activiteiten waar iemand aan heeft deelgenomen, én activiteiten waar een deelnemer zich niet voor hoeft in te schrijven in de export staan.

Programma-onderdelen en activiteiten exporteren in deelnemers export

Meetings & Events: Deelnemersexport bijeenkomsten

De export van deelnemers bij bijeenkomsten is onlangs al gewijzigd. Dat lees je in het andere Meetings & Events onderdeel in deze releasenotes.

Voor deze export is het mogelijk om 5 extra relatievelden te kiezen om als mogelijke kolommen op te nemen. De configuratie hiervan doe je in de algemene instellingen van de bijeenkomst.

Bij het exporteren zelf kies je uiteindelijk welke velden je in de export opneemt. Voor relatievelden waar de waarden een omschrijving hebben, kun je naast het veld ook de omschrijving van het veld kiezen, zoals je bij een export uit het CRM ook kent. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meerkeuze velden of selectievelden, waar een waarde als '1' soms niet zoveel zegt als de bijbehorende omschrijving.

Memberships: Zichtbaarheid factuurstatus binnen het abonnement

Je kunt nu in het abonnement de bijbehorende facturen en de betaalstatus daarvan zien. Daarnaast zie je op abonnement-niveau ook een kun je een algemene status zien die inzicht geeft in de betaalstatus van alle facturen samen. Dit kan bijvoorbeeld zijn ‘heeft nog geen facturen verstuurd’, ‘alle facturen zijn betaald’, ‘niet alle facturen zijn betaald’, ‘heeft openstaande facturen die vervallen zijn’ en ‘heeft openstaande facturen die allemaal nog niet vervallen zijn’.
In een relatiefilter kun je nu ook zoeken op deze status van abonnementen. Eerder was het nog niet mogelijk te zoeken op abonnementenen in combinatie met bijbehorende facturen.

Memberships: Opzegtermijn instelbaar bij het abonnementstype

Het is per heden mogelijk om op ieder afzonderlijk abonnementstype een opzegtermijn in te stellen. Als er geen specifieke opzegtermijn wordt gekozen, dan wordt een de standaard opzegtermijn van 0 dagen aangehouden.

Memberships: Type verlenging niet meer wijzigen

Om ongewenste situaties te voorkomen is het niet meer mogelijk om het type verlenging aan te passen na het aanmaken van het abonnementstype.

Het wijzigen van van het type verlenging leverde bij lopende abonnementen situaties op die niet wenselijk waren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan facturen die nog openstaan op het moment van het wisselen van de instelling. Maak daarom direct bij het inrichten van een nieuwe abonnementstype direct een goed afgewogen beslissing.

Abonnement type instellingen

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens