Release 2022.06

23 mei 2022 5 minuten lezen

In de loop van woensdag 25 mei 2022 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2022.06. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de release webinars

We wijzen je er bij deze nog eens op dat het aanmeldproces in Meeting & Events is vernieuwd. Als je nog gebruikmaakt van het oude aanmeldproces, dan adviseren we je om deze zo snel mogelijk voor al je bijeenkomsten om te zetten naar het nieuwe aanmeldproces. De oude methode wordt uitgefaseerd en is per 1 juni niet meer te gebruiken. Lees voor meer informatie het item over dit onderwerp in dit blog.

Meetings & Events: oud aanmeldproces per 1 juni niet meer beschikbaar

In augustus 2021 kondigden we aan dat het aanmeldproces van Meetings & Events is vernieuwd. Gebruikers van Meetings & Events zien daarom al langere tijd een melding hierover als zij nog de oude aanmeldprocedure gebruiken. Zie daarover ook de blog van release 2021.01. 

Per 1 juni is het oude aanmeldproces niet meer beschikbaar. Dat wil zeggen dat deze optie vanaf die datum niet meer te kiezen is in Bijeenkomsten die je nieuw aanmaakt.

Bij lopende bijeenkomsten waar het oude aanmeldproces nog wordt gebruikt, kun je ervoor kiezen om deze handmatig om te zetten naar een van de nieuwe aanmeldprocessen. Bijeenkomsten die gebruikmaken van het oude aanmeldproces zijn te herkennen aan een waarschuwingsicoon in het bijeenkomstenoverzicht. 

Wil je graag consistent zijn in de manier van aanmelden voor al je bijeenkomsten? Kies er dan voor om zo snel mogelijk alle huidige bijeenkomsten handmatig om te zetten naar een van de nieuwe aanmeldprocessen. 

Bijeenkomsten die nog gebruik maken van het oude aanmeldproces, zullen binnenkort door ons worden omgezet. 

Omdat het aanmeldproces er op je website anders uit gaat zien, kan het zijn dat de huidige (custom) styling van je online evenementpagina niet meer naar wens is. Eventuele aanpassingen kun je bij ons aanvragen via support@procurios.com of door een ticket aan te maken.

Oude meeting registratie

Lidmaatschappen & Organisaties: regels per lidmaatschapstype

NOOT VOORAF: De module Lidmaatschappen & Organisaties wordt in de meeste klantomgevingen door ons ingericht en beheerd vanwege de complexiteit van deze module en de impact op je administratie. De toepassing zie je terug als zijnde Lidmaatschappen (niet te verwarren met abonnementen!) van een Orgaan (denk bijv. aan een regio of afdeling) binnen je (landelijke) Organisatie. Ook regelt het de toegang voor functionarissen van die organen, binnen het Platform. Klinkt deze toepassing en de uitbreiding daarvan in deze release interessant voor jouw organisatie? Laat het ons gerust in een reply op deze releasenotes weten.

Je kunt nu per orgaan regels voor lidmaatschapstypes instellen zodat je expliciet kunt aanduiden wie bij welk orgaan een bepaald lidmaatschapstype heeft. Zo wordt voorkomen dat relaties een foutief lidmaatschapstype hebben bij een orgaan. Bijvoorbeeld als de relatie lid is bij het ene orgaan, maar vrijwilliger bij het andere. Voorheen kon het gebeuren dat de relatie bij beide organen als zowel lid als vrijwilliger aangemerkt was. Dat kun je nu voorkomen door per orgaan regels in te stellen.

Regels per lidmaadschap type

​​CRM: beperking aantal functietoekenningen per functie

Een vereniging heeft vaak maar één penningmeester. En een vestiging kan bij slechts één bedrijf horen. Binnen het Procurios Platform was dit niet beperkt, waardoor je  in theorie tien penningmeesters kon toekennen aan dezelfde vereniging of een vestiging aan meerdere bedrijven kon koppelen.

Vanaf nu heb je de mogelijkheid om het aantal functietoekenningen per functie te beperken. Je kunt per Functie via CRM > Instellingen > Functies instellen:

  • tot hoeveel Functionarissen zijn toegestaan in relatie tot een Doelrelatie

    en/of 

  • hoeveel Doelrelaties zijn toegestaan in relatie tot een Functionaris.

Wanneer je limieten hebt ingesteld op een functie, kan het ook gebeuren dat een limiet overschreden dreigt te worden. Dat kan leiden tot conflicten in het systeem en daarom geeft het systeem een melding. Die melding zal zoveel mogelijk aangeven op welke manier je deze overschrijding kunt oplossen. Soms kan dat door een concreet voorstel te doen en soms zal de gebruiker verwezen worden naar betreffende relaties om daar zelf handmatig aanpassingen te doen.

Aantal functies beperken

Mailings: verbeteringen aan Mailings Template Generator

Met release 2021.11 kwam een eerste versie van de  Mailings Template Generator beschikbaar. Op basis van feedback van gebruikers (waarvoor onze dank) komen met deze release een aantal verbeteringen beschikbaar.

Gebruik van kleurcodes verduidelijkt

We hebben het gebruik van kleurcodes duidelijker gemaakt. Omdat zogenaamde Hex-kleurcodes het beste worden ondersteund door e-mailclients hebben we de generator aangepast, zodat alleen dat type kleurcodes gebruikt kunnen worden. 

Bij hex-kleurcodes heb je ook de mogelijkheid om de ‘shorthand variant’ te kiezen (#000). Als je dat instelt in het kleurveld dan wordt dit automatisch aangepast naar de volledige variant. Als je per ongeluk een kleurcode met een # in het kleurveld typt of plakt, dan wordt die er automatisch uitgefilterd.

Afbeeldingsvelden

Boven elk afbeeldingsveld, zoals bijvoorbeeld het logo, staat nu de url zoals deze in het veld ‘base url for images’ is ingesteld. Ook is er een tooltip toegevoegd met uitleg hierover.

Organisatie-url en website-url

De organisatie-url wordt gebruikt om links te creëren van bijvoorbeeld het logo. De websitetekst en -url worden opgenomen in de contactgegevens in de footer. Omdat de organisatie-url en de websitetekst en -url bijna altijd hetzelfde zijn, worden de websitetekst en -url nu automatisch aangepast als de organisatie-url wordt gewijzigd. Als je de websitetekst of -url echter handmatig wijzigt, dan vervalt deze koppeling. Er wordt dan van uitgegaan dat je bewust gekozen hebt om die velden handmatig te wijzigen.

Mailing template generator

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens