Release 2022.13

7 december 2022 7 minuten lezen

In de loop van woensdag 7 december 2022 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2022.13. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de release webinars

API: meertaligheid meetings

De meeting API heeft een toevoeging gekregen. Voor de meeting endpoints en de location endpoint zijn titel- en beschrijvingseigenschappen als meertalige eigenschap toegevoegd.

Communities: Deelnemers, startpagina en meer

We hebben verbeteringen doorgevoerd in de gebruiksvriendelijkheid en overzichtelijkheid van Communities.

Alle deelnemers van de community
Per kanaal kon een deelnemer al zien wie de andere deelnemers van dat kanaal waren. We hebben daaraan toegevoegd dat je ook deelnemers van de hele community kunt zoeken, zodat je makkelijker met de juiste mensen in contact kan komen. De link naar deze deelnemerspagina is onderdeel van het Communitymenu.

Maak je gebruik van het artikeltype ‘Deelnemers per kanaal’, dan werkt hier het zoeken/filteren automatisch ook.

Zijbalk op startpagina
Om ‘alle deelnemers van de community’ een prominentere plek te geven op de startpagina, is de zijbalk die al bij de kanalen beschikbaar was nu ook aan te zetten voor de startpagina (de startpagina is alleen zichtbaar als er meer dan één kanaal beschikbaar is voor de deelnemer). Alle onderdelen die hiervoor bij een kanaal beschikbaar waren zijn nu ook hier beschikbaar. Dus: afbeelding, introductietekst en communityregels.

Keuze tussen tekst of redirect
Als de community wordt bekeken door iemand die daartoe geen toegang heeft, kun je een melding tonen met toelichting. Deze melding heeft geen opmaakmogelijkheden. Omdat daar soms wel behoefte aan is, kun je de bezoeker vanaf nu doorsturen naar een andere pagina. Daar kun je uiteraard wel alle opmaakmogelijkheden gebruiken.

Algemene instellingen opgeruimd
Door de bovenstaande nieuwe mogelijkheden werden de algemene instellingen van de community een beetje onoverzichtelijk. Deze zijn daarom anders ingedeeld. Er zijn twee losse tabjes toegevoegd voor alles wat te maken heeft moet ‘Toegang’ en ‘Weergave’.

Visuele wijzigingen voor deelnemers
Er zijn verschillende kleine visuele aanpassingen op de front-end (dat wat de deelnemers zien) gedaan. De belangrijkste is wel dat de knop ‘Volg kanaal’ nu duidelijker is uitgelicht. Deze neemt nu automatisch de kleur van linkjes op de pagina over. Dit helpt de gebruikers om deze knop makkelijker te vinden.

Andere wijzigingen zijn: 

  • Zijbalk is iets breder
  • Community menu heeft minder (onnodige) lijntjes
  • Foto’s van deelnemers zijn groter
  • ‘Nieuw bericht’-knop is meer uitgelicht
  • De foto in het overzicht overlapt niet meer met de labels, wat soms gebeurde

Wie volgt dit kanaal
Als Community-beheerder kun je nu in de backend bij de deelnemers van een kanaal zien wie het kanaal volgt en wie de e-mailnotificaties (voor dat kanaal) aan heeft staan.

Gevolgen van relatie archiveren
Als een relatie verwijderd werd, werd gevraagd wat er met de data van die persoon in de Community moest gebeuren.Vanaf nu wordt dit ook gevraagd als je een relatie archiveert. Je kunt ervoor kiezen om Likes, Berichten en Reacties te behouden of te verwijderen. En bij het behouden of je deze wilt anonimiseren of de naam wilt behouden.

Community+startpagina

Communities: extra velden profiel

Een community manager kan in de community CRM-velden kiezen die op profielpagina's van gebruikers getoond worden. Deze velden waren beperkt tot een kleine selectie van veldtypen. Dit is nu uitgebreid met meer veldtypen.

CRM: melding ‘profiel opgeslagen’ zichtbaar op profielpagina

Wanneer een profielpagina wordt opgeslagen, kan je instellen dat een melding wordt getoond dat de gegevens zijn opgeslagen. 

Voorheen werd deze melding getoond op de pagina waar je vandaan kwam, nu wordt dit getoond op de pagina van het profielformulier.

CRM: titel betaalmethode bij abonnement aan te passen 

Bij het automatisch aanmaken van een abonnement via ´profiel en registratie´ kan je bij het instellen van het abonnement een registratieset aanmaken. 

Vanaf nu kan voor de betaalmethoden ´automatische incasso´ en ´overschrijving´ een (meertalige) titel worden opgegegeven die op het formulier wordt getoond.

Betaalmethode-titel

CRM: zoeken op postcode verbeterd

Zoeken naar een relatie middels postcode was enigszins omslachtig omdat het relatiefilter vereiste dat je op precies ‘de juiste’ manier de postcodes invoerde. Je kunt nu makkelijker op postcodes zoeken, want deze functie is op twee manieren verbeterd: 

  • Onze zoekfunctie ziet geen verschil meer tussen postcode mét of zonder een spatie tussen de cijfers en letters. Zoeken op 3992 LX en 3992LX levert dezelfde resultaten op. 

  • Er wordt slimmer omgegaan met de regel ‘Postcode - is één van de volgende:’ wanneer wordt gezocht op twee postcodes tegelijk. Ook hier kun je nu spaties gebruiken. Bijv.: “3961 MX, 3992 LX” en zijn accolades om de postcodes niet meer nodig: '3961MX', '3992 LX'.

Donations: donateurstypen in donatie-export

HetDonateurstype is als een nieuwe kolom in de Excel donatie-export toegevoegd. Als een donatie geen donateurstype heeft, is het veld in de export leeg. 

De kolom is toegevoegd aan het einde van de donatie-eigenschappen en voor de donateursgegevens: Kolom L. Let daarom op je werkproces dat volgt op het exporteren van de donaties, omdat alle kolommen vanaf kolom L een plaats opschuiven.

E-commerce: zichtbaarheid webshopcategorie beperken

Het kan zijn dat je producten in je webshop aanbiedt die je enkel aan een specifieke doelgroep wilt presenteren. Je kunt daarom vanaf nu een specifieke Relatielijst of een individuele relatie aan een productcategorie toewijzen of er juist van uitsluiten. 

Finance: betaalde facturen nu in bulk te crediteren

Er zijn situaties waarin je meerdere reeds betaalde facturen in bulk wil crediteren, in plaats van dit handmatig per factuur te doen. We hebben daarom de optie tot bulk crediteren nu ook beschikbaar gemaakt bij het kopje ‘Alle facturen’. 

Je kon voorheen betaalde facturen alleen per stuk crediteren. Facturen in bulk crediteren kon alleen bij nog niet betaalde facturen. 

De mogelijkheid om betaalde facturen in bulk te crediteren, komt bijvoorbeeld van pas bij een afgezegd event waar de bezoekers vooraf hebben betaald.

Finance: interne titel betaalmethoden

Betaalmethoden hebben zowel een Titel als een Publieke titel. De naam van het veld Titel is explicieter gemaakt en heet nu ‘Interne titel’. In het overzicht van online betalingen wordt vanaf nu dit veld, in plaats van het veld ‘Publieke titel’, getoond als zijnde ‘Betaalmethode’.

Het veld ‘Interne titel’ is optioneel. Als deze niet is gevuld, wordt de ‘Publieke titel’ gebruikt.

Finance: verleggen BTW nu mogelijk

Als je een factuur naar een buitenlandse debiteur stuurt, kun je te maken krijgen met andere BTW-regels, waardoor je mogelijk BTW moet ‘verleggen’, oftewel de afnemer is BTW-plichtig in plaats van de leverancier. Het is daarom vanaf nu mogelijk facturen aan te maken waarop de BTW verlegd is. Op de factuur wordt dan ‘BTW verlegd’ getoond waar voorheen het BTW-percentage stond. 

Daarnaast controleren wij tijdens het aanmaken van een factuur met verlegde BTW of bij de debiteur een BTW-nummer is ingevuld en of deze voldoet aan het juiste formaat. Dat laatste doen we via een service van de Europese Commissie genaamd VIES. Er verschijnt een melding in de tijdlijn die je bij de factuur vindt als deze controle negatief uitpakt. 

Op de site van de belastingdienst lees je wanneer je BTW kunt of moet verleggen.

btw-verlegd

Platform: van Universal Analytics naar Google Analytics 4

Google vervangt in 2023 Universal Analytics (UA) door Google Analytics 4 (GA4). Vanaf 1 juli 2023 verwerkt UA geen data meer. Het is al enige tijd mogelijk om een GA4 property in te richten.

Ons platform is daarom geschikt gemaakt voor Google Analytics 4, maar in de tussentijd blijft Universal Analytics nog steeds actief. Ze worden nu tegelijkertijd gevoed met websitegegevens. Om gebruik te kunnen maken van GA4 dient een nieuwe property aangemaakt te worden in het dashboard van Google Analytics, waarbij je een nieuwe code krijgt. Beide properties kunnen naast elkaar bestaan. 

CMS
De nieuwe GA4 code kan je vervolgens instellen in het CMS bij Procurios. Je herkent de UA-code aan “UA-” en de GA-code aan “G-”. Deze nieuwe code instellen heeft geen effect op de Google Tag Manager. 

Webshop
GA4 verzamelt dezelfde gegevens als Universal, namelijk de transactie en de producten van de transactie. De rapportages binnen de e-commerce sectie van Google werken echter wel anders.

Aangezien GA4 er visueel anders uitziet en anders werkt, adviseren we de tijd te nemen om er vertrouwd mee te raken. Online is veel terug te vinden over de mogelijkheden van GA4, zoals op Frankwatching. Ook Google heeft natuurlijk de nodige documentatie beschikbaar gesteld om over te kunnen stappen. 

Van Universal Analytics-naar-Google-Analytics-4

Platform: uitstraling header en hoofdmenu

De styling van de header en het hoofdmenu hebben een update gekregen. Ze hebben een meer neutrale en moderne uitstraling en sluiten daarmee beter aan bij het gehele Platform.

Vaarwel-blauwe-balk

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens