Release 2023.03

8 maart 2023 4 minuten lezen

In de loop van woensdag 8 maart 2023 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2023.03. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de Procurios Club Meets

Communities: aanpasbare toelichtingstekst bij melding ongepaste inhoud

Binnen een community heeft een deelnemer de mogelijkheid om ongepaste inhoud van een reactie te melden. Wat er binnen een community wordt verstaan onder ‘ongepaste inhoud’ en hoe het vervolgproces verloopt, is per community verschillend. Dit moet op het moment van een melding duidelijk aan de melder worden uitgelegd. We hebben deze tekst met uitleg daarom aanpasbaar gemaakt.

Je vindt deze optie terug onder de algemene Instellingen van de community onder een nieuwe tab genaamd ‘Teksten aanpassen’.

Communities: reacties zichtbaar bij profiel

In een community kon je bij iemands profiel de berichten zien die die persoon geschreven heeft. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die zelf niet veel berichten schrijven, maar wel veel reageren. Daarom zijn de reacties die iemand schrijft nu ook zichtbaar op het profiel.

Community reacties

CRM: ‘Domeinnaam’ veld beschikbaar in registratie/profielformulier

Vanaf nu is het mogelijk om personen die zich registreren automatisch te koppelen aan hun organisatie. Deze mogelijkheid was voorheen al voor enkele Procurios gebruikers beschikbaar, is nu in alle implementaties binnen de CRM-module Organisaties & Personen te vinden.

Om dit te gebruiken moet de domeinnaam van een organisatie worden vastgelegd in het CRM. Als een werknemer zich registreert, wordt hij op basis van de domeinnaam uit het e-mailadres automatisch gekoppeld aan de organisatie.

domainname

CRM: relaties importeren, nieuwere stijl

De interface waarmee je relaties kunt importeren is vernieuwd, mede naar aanleiding van de wensen van enkele gebruikers. De menukeus CRM > Importeer relaties toont nu eerst een landingspagina waar je kunt kiezen of je recente imports wilt zien, een nieuwe import-configuratie wilt starten, een eerder vastgelegde configuratie wilt laden of door wilt gaan waar je gebleven was. 

Ook de ‘mapping’ pagina, waarmee je CSV-kolommen toewijst aan relatievelden, is uitgebreid en verbeterd. Een belangrijke verbetering is dat de conversiemogelijkheden van specifieke velden (denk aan telefoonnummers, bankrekeningnummers, adresvelden, etc.) nu beperkt worden tot formats die relevant zijn voor dat type veld. Je hoeft daardoor niet alleen minder te zoeken, maar je kunt ook niet meer per ongeluk een postcode converteren naar een datum, of een huisnummer extraheren uit een telefoonnummer.

Een geheel nieuwe feature is dat je bij het mappen van velden nu ook direct plaatjes kunt uploaden. Die worden dan bij de import automatisch op de relatiekaart gezet. Bovendien moet er nu verplicht een test run plaatsvinden voor je daadwerkelijk een import kunt uitvoeren. 

Meer informatie over al deze aanpassingen en vernieuwingen vind je in dit Helpcenter artikel. 

Lidmaatschap & Organisatie: regels instellen bij aanmaken van een nieuw orgaan 

Organen binnen Lidmaatschappen & Organisaties kunnen worden voorzien van regels, met als doel dat dit orgaan een specifieke doelgroep van een organisatie vertegenwoordigt. Een orgaan zonder suborganen moet altijd regels hebben om actief te zijn.

We bieden de regels die je kunt instellen voor een orgaan nu direct aan bij het aanmaken van een nieuw orgaan. De startdatum van de regel is hetzelfde als de startdatum van het orgaan, en regels zijn optioneel toe te voegen.

orgaan regels

Mailings: alt-tekst bij afbeeldingen

Je hebt vast ook wel eens meegemaakt dat een afbeelding in een mailing die je hebt ontvangen, niet wordt niet getoond. Voor het geval dat gebeurt, is er een oplossing waarbij in plaats van de afbeelding een tekst wordt getoond die beschrijft wat er op de afbeelding te zien is. 

Vanaf nu is het in het mogelijk om voor elke afbeelding die je gebruikt in een Mailing ook zo’n alternatieve tekst op te geven. Deze 'Tekst voor het geval de afbeelding niet getoond kan worden' kun je instellen door in de editor op een foto te klikken en de gewenste tekst te noteren in het betreffende veld.

email alt tag

Meetings & Events: nieuwe tokens voor gebruik in meeting-mails

Binnen Meetings & Events kun je in e-mails diverse veldcodes gebruiken om automatisch informatie in te voegen. Daar zijn nu een aantal opties aan toegevoegd: je kunt nu ook de locatienaam, de plaats, of de locatienaam én plaats automatisch laten invoegen door het gebruik van drie nieuwe veldcodes.

meeting location token

Catalogus: lengte van teksten beperken

Binnen de aanvullende* module Catalogus kun je tekstvelden toevoegen voor catalogus-items. Als de tekstlengte van deze velden onbeperkt is, dan kan het maar zo gebeuren dat de ingevoerde tekst niet meer past in de ruimte die daarvoor bedoeld is in de layout van je site.

Het vaststellen van de invoerlengte van velden is  daarom belangrijk om bijvoorbeeld content goed te structuren en de layout op een website te garanderen. Het is daarom nu mogelijk om de maximale lengte van tekstvelden binnen Catalogus vast te stellen.

Als je de restrictie invoert op reeds bestaande velden, dan heeft deze maximale lengte geen direct effect op bestaande catalogus-items. Zodra een catalogus-item wordt gewijzigd dan zal de restrictie optreden en moet een te lange tekst worden ingekort.
Zonder restrictie op het veld blijft de tekstlengte onbeperkt.

*) deze aanvullende module is niet standaard in iedere omgeving geactiveerd

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens