Release 2023.05

1 mei 2023 3 minuten lezen

In de loop van woensdag 3 mei 2023 maken alle klanten op de productieversie van het Procurios Platform gebruik van release 2023.05. In dit blog lees je wat nieuw is en wat is verbeterd. Kijk voor meer informatie over de verschillende versies van het platform op de release pagina of schrijf je in voor één van de Procurios Club Meets

Releases gaan van woensdag naar dinsdag

Sinds 2018 releasen we iedere vier weken op woensdag vernieuwingen en verbeteringen van het Procurios Platform. Heel af en toe zit daar iets bij dat voor veel supportvragen zorgt. Maar op woensdag is de bezetting van onze supportafdeling beperkt, waardoor al die extra vragen al snel kunnen zorgen voor wachttijden. Dat zou voor een hoop stress en ongelukkige klanten kunnen zorgen en dat willen we uiteraard niet!

Daarom is deze release van 3 mei 2023 de laatste die op een woensdag plaatsvindt en zullen de releases vanaf 30 mei op dinsdag plaatsvinden. Ook wordt alle communicatie rondom de releases een dag vervroegd.

CMS: catalogusinstellingen aanpassen per artikel

Binnen de aanvullende* module Catalogus is het mogelijk gemaakt om de standaard weergave en instellingen van een catalogus bij het publiceren via een artikel te overschrijven. Daardoor kun je instellingen zoals filtering, aantal items en/of sortering nu per pagina bepalen voor dezelfde catalogus.  

*) niet standaard in iedere omgeving geactiveerd.

202304-catalogus-instellingen-overschrijven-in-cms

Community: weergavenaam kiezen en contactverzoeken

Weergavenaam
In een community heeft iedere deelnemer een “weergavenaam”: de naam waaronder je berichten en reacties plaatst. Dit kan dus een andere naam zijn dan de echte naam van een deelnemer. Meestal werd die weergavenaam automatisch aangemaakt. Het was tot nu toe beperkt mogelijk voor deelnemers om hun eigen weergavenaam te kiezen. Vanaf deze release is dit een standaard mogelijkheid. Per community kun je nu instellen of je wel of niet wilt dat deelnemers hun eigen weergavenaam mogen instellen. Daarmee kun je zelf bepalen of deelnemers verplicht onder hun eigen naam moeten posten, of dat ze ook een zelfgekozen naam mogen gebruiken.

Contactverzoek
In een community kunnen deelnemers zelf aangeven of ze hun e-mailadres en telefoonnummer zichtbaar willen maken voor andere deelnemers. Als een deelnemer dat niet doet, kunnen anderen een contactverzoek doen. Als de ontvanger van dat verzoek daarmee instemt, worden de gegevens alsnog zichtbaar. Het is nu ook duidelijker gemaakt dat als je een ander om contactgegevens vraagt, je daarmee ook je eigen contactgegevens deelt.

CRM: zoeken op webshopbestellingen

Om een specifieke relatie te vinden in je CRM, wil je op allerlei kenmerken kunnen zoeken. Recent hebben we de mogelijkheid toegevoegd om te zoeken naar relaties die een webshopbestelling hebben gedaan. Daarbij is het mogelijk om te specificeren in welke webshop die bestelling is gedaan en wanneer deze is gedaan.

202304-zoeken-op-webshopbestellingen-in-crm

Donations: bulkbewerking bij donaties

Soms wil je bij een donatie het kenmerk ‘Fiscaal aftrekbaar’ aanpassen. Als je dat bij veel donaties moet doen, dan kan dat veel tijd kosten. Omdat hier vaak naar gevraagd werd, is het nu mogelijk om deze aanpassing via een bulkverwerking te laten plaatsvinden. Het is nog niet mogelijk om andere bulkbewerkingen uit te voeren op donaties.

202304-bulkbewerking-bij-donaties

Finance: apart herinneringssjabloon voor wel/niet incasseerbare factuur

Bij het selecteren van een herinneringssjabloon was bij alle opties voor het aanmaken van facturen en herinneringen geen rekening gehouden met een mislukte incasso. We hebben ervoor gezorgd dat op de juiste plek in het facturatieproces ook voor dat scenario een passende sjabloon beschikbaar is. Voor het aanmaken van een nieuw factuursjabloon is een extra instelling toegevoegd: ‘alleen voor incasseerbare’ versus ‘niet incasseerbare facturen’. 

202304-tekst-herinneringen-emailsjablonen

Finance: herinneringen filteren op incasseerbaarheid

Sinds november j.l. is het herinneringsproces voor facturen vernieuwd. Er kan nu herinnerd worden per factuur in plaats van per debiteur. Je kunt daar hier meer over lezen.

Een factuur komt direct na de vervaldatum in aanmerking voor een herinnering. Oók als als de factuur in termijnen wordt geïncasseerd, terwijl de incasso’s voor een groot deel nog moeten plaatsvinden. Je wilt dan uiteraard nog niet direct een herinnering versturen.

Om die reden hebben we de filtermogelijkheid toegevoegd waarmee je kunt filteren op facturen die al dan niet ‘incasseerbaar’ zijn en de hoeveelheid termijnen waarin wordt geïncasseerd. Je filtert hiermee op de facturen waarvoor je wel een herinnering wilt aanmaken en sluit daarmee de ‘in termijnen incasseerbare facturen’ uit.

202304-herinneringen-filteren-op-incasseerbaar

Lees meer over

Andere interessante artikelen

Lees ook eens