Logo Fundraisers Alliance Belgie

Fundraisers Alliance Belgium gaat samenwerken met Procurios

Profile picture of Marlous van Merkenstein

Marlous van Merkenstein January 9, 2019 1 minute read

Fundraisers Alliance Belgium vertegenwoordigt Belgische fondsenwervende organisaties en verdedigt hun belangen, terwijl het onze visie is om fondsenwervers te ondersteunen met betrouwbare software. We zijn dan ook verheugd om te melden dat we met elkaar een effectief partnerschap aangaan!

Met het product /Fundraising van Procurios kan elke organisatie een waardevolle relatie opbouwen met haar donateurs, zodat zij weten dat hun betrokkenheid het verschil maakt.

Fundraisers Alliance Belgium en Procurios hebben het doel om gezamenlijk expertise uit te wisselen over de fundraisingmarkt. Dankzij deze gedeelde kennis kan Procurios haar product verder ontwikkelen zodat het aansluit bij de snel veranderende fondsenwervingsmarkt.

Daarom heeft Fundraisers Alliance Belgium gekozen om Procurios' /Fundraising te implementeren. Deze maand wordt de nieuwe website gelanceerd. We kijken uit naar een prettige samenwerking!

/Fundraising

for fundraisers

Procurios /Fundraising allows you to gather new, involved donors and create personal and sustainable relationships for your non-profit organisation.

More about /Fundraising More about /Fundraising Schedule a demo

Read more about

Other interesting posts

Subscribe to our newsletter

Also read

22 May 2019

Inzicht in trends en uitschieters met nieuwste add-on Insights

Read more about ""
Bezoekers tijdens de Vakdag Fondsenwerving

15 May 2019

Technologie blijkt knelpunt voor fondsenwervende organisaties

Read more about ""
Bond tegen Vloeken Kees van Dijk Rens Bravenboer

28 January 2019

Bond tegen Vloeken maakt efficiencyslag met product /Fundraising

Read more about ""