14 February 2011 Ronald van Zon 2 minute read

Programmeren ondanks dyslexie?

Als ik iemand vertel dat ik een programmeur ben met dyslexie, dan volgt meestal meteen de vraag: “Kun je dan wel programmeren?” Hierbij moet je immers veel coderingen schrijven. Het antwoord op de vraag is “Ja”. In dit artikel vertel ik iets over mijn aanpak.

Overeenkomsten tussen (tekst)schrijven en programmeren

Ik heb moeite met lezen en met het schrijven van teksten. Het principe van een gestructureerde programmeercode is eigenlijk hetzelfde als bijvoorbeeld dit artikel: als ik hierin geen leestekens zou gebruiken, dan zou de tekst tamelijk onleesbaar zijn, maar door punten, komma's, enters en een duidelijke alinea-indeling te gebruiken, wordt de tekst leesbaar. Net als een correcte tekst, is een goed geschreven programmeercode dus duidelijk gestructureerd.

Hulpmiddelen

Wanneer iemand alles maar achter elkaar aan blijft schrijven, wordt de programmeertekst voor hemzelf en voor anderen moeilijk leesbaar. Om ervoor te zorgen dat de tekst goed leesbaar is, gebruik ik als hulp het programma Eclipse. Dit programma controleert onder andere de structuur van mijn code en past deze zo nodig aan. Het is niet verplicht om een dergelijk programma te gebruiken, en zonder programma is het ook gewoon mogelijk om code te schrijven. Met behulp van Eclipse ben ik echter beter in staat om het overzicht te houden.

Een andere functie van Eclipse is 'syntax highlighting'. Als ik een woord tik, kan ik zien of ik het goed heb gespeld, doordat het woord dan blauw oplicht. Zoals je zult begrijpen is dit een enorme hulp voor mij bij het programmeren.

Een ander handigheidje waarvan ik gebruik maak is 'code completion': deze functie helpt me mijn woorden af te maken. Natuurlijk is dit niet echt nodig bij een kort woord als 'print', maar als ik iets zoek als 'preg_match' is het wel erg fijn dat het programma me al een spellingssuggestie geeft wanneer ik 'preg' heb ingetikt. Ik hoef dan niet te gokken hoe ik het woord verder moet schrijven.

Natuurlijk moet ik soms ook een gewone tekst schrijven. Als hulp hierbij heb ik dan gelukkig de spellingscontrole en verder fijne collega's die de structuur van mijn tekst nog even controleren.

Eigen ervaring

Zelf heb ik er nooit bij stilgestaan dat programmeren voor mij, met mijn dyslexie, moeilijker is dan voor anderen. Ik programmeerde al voordat werd vastgesteld dat ik dyslexie had en sinds die tijd ben ik niet minder gaan programmeren. Sterker nog: ik programmeer nu elke dag en moet er niet aan denken om hiermee te stoppen!

Read more about

Other interesting posts

Lees ook eens

Sign up to our newsletter