25 April 2014 Jimmy van Zaanen 4 minute read

5 redenen om je (web) project Scrum te doen

Graag presenteren we 5 redenen om je project Scrum te doen. En vooruit, ook één om het niet te doen.

SCRUM

Ok, het is natuurlijk een beetje preken voor eigen parochie, maar wij zijn gewoon heel enthousiast over Scrum. Onze ontwikkelaars zijn enthousiast, onze klanten zijn enthousiast, heel Procurios is enthousiast over Scrum.

Volledig betrokken bij de bouw van jouw oplossing

Bij traditionele ontwikkelmethodes wordt er vaak een indrukwekkende hoeveelheid aan documentatie opgesteld met daarin alle wensen en eisen beschreven. Deze documentatie wordt vervolgens aan de ontwikkelaars ter beschikking gesteld en aan de hand hiervan worden zij geacht de oplossing te ontwikkelen. Na een aantal weken of maanden zijn zij klaar en tadaa! Je product wordt opgeleverd. Je hebt geen idee wat ze gedaan hebben al die tijd maar het gepresenteerde eindresultaat voldoet voor 80 - 90% aan hoe jij het bedacht had. Denk je.

Zou het niet mooi zijn als je tijdens de bouw van jouw oplossing te allen tijde de touwtjes in handen hebt? Dat wanneer er functionaliteit ontwikkelt word het team aan jou vraagt of je het linksom of rechtsom wilt? Dat je letterlijk bij het team zit? Dat je zelfs in het team meedraait? Je dagelijks betrokken wordt bij de voortgang van jouw project? Bij Scrum is dit de standaard.

You are in control

Bij Scrum heb jij, als klant/opdrachtgever namelijk volledig de controle. Jij bepaalt welke functionaliteit het belangrijkste is en dus als eerste ontwikkeld moet worden. Jij bepaalt wanneer iets af is. Uiteraard zijn er aan sommige beslissingen consequenties verbonden. Het team, jouw team, kan je precies vertellen wat die consequenties zijn zodat je weloverwogen een beslissing kunt nemen.Glazen bol is niet nodig

Waar je bij de traditionele ontwikkelmethodes van tevoren gaat bedenken wat je wilt hebben, en dit vaak ook tot in detail gaat uitwerken, is dit bij Scrum niet nodig. Scrum is namelijk iteratief. Een groot project wordt in kleinere, behapbare, deel projectjes opgedeeld. Per deelprojectje wordt gekeken wat de toegevoegde waarde moet zijn voor de eindgebruiker en hoe deze het beste gaat passen binnen het geheel. Door deze aanpak maak je het totale project inzichtelijk. Je weet wat de volgende stap wordt en je kunt deze waar nodig nog aanpassen. Op deze manier kom je gedurende het project altijd tot nieuwe inzichten. Zelfs als je van tevoren wel alles al tot in detail hebt uitgeschreven. Het voordeel van Scrum is dat jij in control bent en in het team meedraait. Waar er nog bijgestuurd dient te worden is dit dus ook mogelijk.

Snel resultaat

Bij Scrum werk je in zogenoemde Sprints. Dit zijn aaneengesloten periodes waarin een team uitsluitend aan jouw oplossing werkt. Na elke sprintwordt er werkende functionaliteit opgeleverd. Op deze manier is er al snel een tastbaar resultaat van de werkzaamheden te zien en in de praktijk te gebruiken. Doordat het totale project in kleinere projectjes is opgedeeld en deze dus gefaseerd opgeleverd worden blijft een groot project overzichtelijk. Ook kun je functionaliteit al in de praktijk testen. Eventuele gewenste aanpassingen komen zo snel boven water en kunnen gedurende een volgende sprint uitgevoerd worden.

Het draait om de gebruiker

Bij Scrum wordt er ontwikkeld met de totale focus op de uiteindelijke gebruiker. Het totale project wordt herschreven in kleine projectjes. Dit noemen we user stories. Deze user stories worden altijd op dezelfde manier opgebouwd. Als <gebruiker> wil ik <functionaliteit> omdat <ik dit wil kunnen>. Door de opzet van deze user stories worden ontwikkelaars gedwongen om na te denken over de uiteindelijke gebruiker en wat diegene nu eigenlijk wil (de ‘omdat’ in de user story). Ontwikkelaars kunnen nu meedenken over de gewenste functionaliteit en technische oplossingen aandragen, oplossingen die op het oog wat minder voor de hand liggen of complex lijken maar dit niet zijn. Hierdoor krijg je de optimale mix tussen technische kennis en inhoudelijke kennis. Dit resulteert in oplossingen die waarde toevoegen voor de uiteindelijke gebruikers in plaats van oplossingen met heel veel functionaliteit die niet gebruikt wordt.

De valkuil, één reden om niet voor Scrum te kiezen

Zoals je hierboven kunt lezen zijn er genoeg, erg goede, redenen om je project Scrum aan te pakken. Het is echter goed om te weten dat dit wel een bewuste keuze moet zijn. Waar er veel wordt gevraagd van de teams; tijd, focus, duidelijke communicatie met de klant en teamleden, wordt dit min of meer ook gevraagd van de opdrachtgever; betrokkenheid, de bereidwilligheid om bij het team te komen werken, focus en het liefst nog het mandaat om (snel) beslissingen te nemen. Als aan deze voorwaarden voldaan kan worden dan betaalt de investering in Scrum zich terug. Mocht het lastig blijken om aan deze voorwaarden te voldoen dan kan dit achteraf de valkuil blijken te zijn. Daarom is het goed om van tevoren de afweging te maken en bewust voor Scrum te kiezen, of misschien toch maar niet.

 

Read more about

Other interesting posts

Also read

Sign up to our newsletter