12 June 2014 Jos Jelier & Rogier van den Berg 5 minute read

De (on)zin van Big Data voor verenigingsleden

Wat is de waarde van Big Data voor jouw vereniging en jullie leden? Hoe kun je je leden beter helpen met Big Data? Je moet weten hoe je de juiste informatie verzamelt, hoe je dit interpreteert en hoe je je IT daarop inricht.

Wat is Big Data?

Er is geen vaste definitie van Big Data. Wat in alle definities en beschrijvingen overeenkomt, is dat het gaat om veel data. Heel veel data. Eigenlijk teveel en te verschillende soorten data om kwijt te kunnen in de IT-infrastructuur van een organisatie.

Big Data binnen een vereniging

Elke organisatie heeft te maken met Big Data, jouw vereniging ook. Kijk alleen al naar de groeiende hoeveelheid data die we dagelijks te verwerken krijgen via e-mail, sociale media en nieuwssites.

Daarnaast de ledenadministratie, de financiële administratie en alle informatie die je hebt van je leden, leveranciers en netwerkpartners. Tel daarbij op de hoeveelheid papieren en digitale documenten die jullie vereniging heeft. En vergeet natuurlijk de website, het ledennet, nieuwsbrieven, e-mail en analytics hiervan niet.

Hoe kun je je leden beter van dienst zijn?

In de hierboven beschreven grote hoeveelheid data zit informatie verstopt. Daarmee kun je je leden beter van dienst zijn. Je kunt je leden meer waarde bieden en je kunt relevanter zijn als vereniging.

Vragen

Stel je voor dat alle informatie in 1 database zou staan en je antwoord kon krijgen op de volgende vragen:

  • Wat is de grootste behoefte van onze leden?
  • Hoe kunnen we onze leden het meest effectief bereiken?
  • Welke leden zijn zeer betrokken, actief en expert in hun werkgebied?
  • Wat zijn de échte interessegebieden van leden, op basis van hun gedrag?
  • In welke thema’s is een lid gespecialiseerd?
  • Welke leden kosten ons onnodig veel tijd en aandacht, terwijl ze weinig toevoegen aan de vereniging?
  • Welk lid kunnen we vragen iets te komen vertellen over … ?

Met een antwoord op zo’n vraag kun je leden veel directer aanspreken. Op basis van zijn persoonlijke voorkeuren, zijn identiteit en kennis die verscholen zat in jullie vereniging. Zo kun je deze informatie op een slimme manier inzetten.

Business Intelligence

Nou is data op zichzelf echter “dom”. Ook Big Data. Business intelligence (BI) maakt Big Data bruikbaar.

BI staat voor het verzamelen van gegevens. Dit levert (beslissingsondersteunende) informatie op en leidt vervolgens tot kennis en zet aan tot adequate actie.

Zo is het uiteindelijk de BI die Big Data zinvol maakt.

Welke informatie heb je nodig?

Het is belangrijk alle informatie op één plek te verzamelen. Dat is de voorwaarde om Big Data te kunnen gebruiken en BI te kunnen toepassen.

Eilandjes

Veel organisaties maken gebruik van “eilandjesautomatisering”. Daarbij is informatie opgeslagen op vele plaatsen in een organisatie. Voorbeelden zijn het boekhoudpakket, de website, het CRM, de nieuwsbrieventool, de binnenkomende post, het analyticspakket, dat ene telefoonnummer in iemands iPhone en het intranet. Dit zijn losse systemen, losse eilandjes.

Om informatie te kunnen gebruiken over de verschillende eilandjes heen, moet veel werk verzet worden. Imports, exports, invoeren, overtypen, koppelingen maken. Dit is allemaal erg duur.

Geïntegreerde informatie

De enige manier om efficiënt je informatie te kunnen verzamelen, is door deze systemen te integreren. Integratie is het toverwoord, hiermee breng je alle informatie op één plek. Vervolgens interpreteer je de informatie. Hieruit komen inzichten die je gebruikt om je leden beter van dienst te zijn.

Hoe richt je je IT hierop in?

Om Big Data te kunnen inzetten voor je leden, moet je kiezen voor een geschikt platform. Dat is het nadeel, het inzetten van Big Data raakt je gehele IT infrastructuur.

Daarom is klein beginnen ook lastig. Je verzamelt vanuit verschillende toepassingen informatie. Dit doe je goed, of je doet het niet.

Het slimste is het gebruik van een geïntegreerd platform. Alle relevante informatie is hierin aanwezig. Vervolgens pas je BI toe op je data. Gedoe?

Elke vereniging is bezig met haar businessmodel. Lidmaatschap is niet meer vanzelfsprekend. Dankzij Big Data kun je veel meer weten over leden. Hun gedrag, interesses en voorkeuren. Zo kun je je dienstverlening beter laten aansluiten of nieuwe businessmodellen ontdekken. Daarom is de inzet van Big Data geen gedoe, maar een voorwaarde om te kunnen blijven bestaan.

Zin of onzin?

De vraag was of het zin of geen zin heeft Big Data in te zetten binnen een vereniging.

Onzin

Als het onzin is, kan het zijn dat je nog niet toe bent aan Big Data. Big Data is opzichzelfstaand ook niet veel waard, het draait om BI. Misschien beschikken jullie nog over te weinig informatie. Misschien maken jullie gebruik van eilandjesautomatisering. Misschien is een geïntegreerd platform geen optie.

In dat geval heeft Big Data weinig zin. Het is daarbij wel de vraag op welke manier je ervoor gaat zorgen relevant te zijn voor je leden.

Zin?

Het inzetten van Big Data heeft echter grote voordelen, ook voor kleine verenigingen. Je dienstverlening sluit beter aan bij de (impliciete) verwachtingen van leden. Je komt meer in verbinding te staan. Je vereniging blijft van toegevoegde waarde.

Daarbij is het toepassen van Big Data niet alleen weggelegd voor grote organisaties. Slimme ICT-platformen kunnen al heel veel integreren. Voor enkele tienduizenden Euro’s heb je al een stevige basis, waarmee jullie veel meer kunnen doen met jullie data. Daarom denken wij dat het gebruik van Big Data zin heeft.

Het gebruik van Big Data voor leden heeft zin

Big Data, in combinatie met BI, is van grote waarde voor jouw vereniging en jullie leden. Hoe kun je je leden beter helpen met Big Data? Door alle data op één geïntegreerd platform te verzamelen en de juiste informatie hieruit te gebruiken. Hierop moet je je IT ingerichten, maar het is de enige zinvolle manier om van waarde en relevant te blijven voor jullie leden.

Graag zetten we een volgende stap. Zou het een idee zijn dat wij met jullie meedenken hoe hoe jullie Big Data zinvol kunnen toepassen?

Foto door EvelynGiggles

Other interesting posts

Sign up to our newsletter