4 July 2016 Jos Jelier 4 minute read

3 redenen waarom geintegreerde software voor fondsenwerving onmisbaar is

Er zijn veel meer dan 3 redenen te geven om te kiezen voor geïntegreerde software voor goede doelen. In deze blog beschrijven we de 3 belangrijkste. Je bespaart veel tijd, veel kosten en het belangrijkste, met geïntegreerde software kom je echt toe aan het doel waar jouw organisatie voor staat!

Wat is geïntegreerde software?

Integreren is het samensmelten van losse delen tot 1 geheel. Geïntegreerde software is multifunctionele software. Hierin is verschillende functionaliteit op een slimme manier 'samengesmolten'.

Waarom is geïntegreerde software handig?

Als fondsenwerver heb je veel mogelijkheden offline en online. Denk maar aan websites, actiesites, e-mailcampagnes, social media, etc. Hiervoor heb je verschillende ‘tools’ of wel gereedschappen om je campagnes uit te voeren.

Gereedschapskoffer

Als je gaat klussen dan is het onhandig als je hamer op zolder ligt, de schroevendraaiers in de schuur en je spijkers en schroeven in de garage. Natuurlijk heb je een gereedschapskist waarin al je ‘tools’ bij elkaar hebt. Dit is 1 ‘omgeving’ waarin je toegang hebt tot al je tools.

Dit geldt ook voor een fondsenwervingsklus. Als je een mailing wilt sturen naar gulle donateurs dan is het heel onhandig als je de giftinformatie uit je boekhouding moet halen, bij die giften de juiste relaties en hun e-mailadres vanuit je CRM moet halen, moet samenvoegen en vervolgens die lijst moet importeren in je mailingspakket. Dit kost veel tijd en energie en je hebt nog geen enkel inhoudelijk woord gericht aan je donateurs. Toch is dit de dagelijkse praktijk voor heel veel fondsenwervers.

Fondsenwervingsgereedschapskoffer

Stel je voor dat je één omgeving hebt voor je CRM, giftenadministratie en je e-mailcampagnes. De vergelijking met de gereedschapkoffer gaat hier niet helemaal op, een hamer blijft een hamer en schroevendraaier een schroevendraaier. Door ze in 1 doos te stoppen heb wel overzicht, maar geen synergetisch voordeel. Bij software is dit anders. Door je CRM-, je giftenadministratie- én mailingfunctionaliteit samen te voegen krijg je heel veel synergetische voordelen. Door het maken van een selectie op basis van giftinformatie kun je direct een mailing sturen, want alle benodigde informatie zoals giften en het e-mailadres van de donateur staan bij elkaar in het CRM. Vanuit de geïntegreerde mailingsfunctionaliteit ‘pik’ je de zojuist gemaakte selectie op om een nieuwsbrief te sturen. Het mooiste moet nog komen. Alle kliks vanuit de nieuwsbrieven komen ook in het CRM te staan. Pure dataverrijking. Op basis hiervan kun je verder segmenteren. Een droom voor elke fondsenwerver!

Schone DATA = zuurstof voor je campagnes

Data is de zuurstof van je fondsenwerving. Hoe meer zuivere data, des te beter worden de prestaties van je campagnes. En daar zit de uitdaging. Dezelfde data wordt op meerdere plekken beheerd. Neem bijvoorbeeld adresgegevens. Die zitten in de boekhouding, maar ook in je CRM en in aanmeldingen voor het jaarlijkse event dat via jullie site loopt. Als een adres wijzigt moet je dat binnen meerdere pakketten doen. Dat gaat niet automatisch dus wordt het niet gedaan met vervuiling van data als gevolg.

Door data maar op 1 plek te beheren kost het veel minder moeite om het actueel en dus zuiver te houden. Door integratie zorg je ervoor dat al je tools gebruik maken van dezelfde data en waar mogelijk verrijken. Die verrijkte data is direct beschikbaar voor andere gebruikers en tools. Kijk naar het voorgaande voorbeeld. De nieuwsbrief die jij stuurt wordt gelezen. Ontvangers klikken. Natuurlijk wil je weten wie waarop klikt. Deze informatie verrijkt direct je donateursdata. Dit geeft jou als fondsenwerver inzicht in de interesses van jouw donateurs. Op basis hiervan kun je nieuwe campagnes starten.

Integratie brengt dus synergie en dus heel veel voordelen voor jou als fondsenwerver. We noemen 3 hele concrete:

1. Je bespaart veel tijd; veel taken zijn ‘weggeautomatiseerd’ bij geïntegreerde software. Je hoeft niet meer steeds gegevens te zoeken, te exporteren uit het ene pakket en importeren in het andere pakket.

2. Je bespaart veel geld; als je veel verschillende softwarepakketten gebruikt, kost dat veel geld. Zeker als je die losse pakketten ook nog met elkaar wilt koppelen. Koppelingen zijn duur, zijn storingsgevoelig en leveren heel veel gedoe op.

3. Je werk wordt leuker; omdat je veel tijd en geld bespaart wordt je werk leuker. Er kan meer geld naar het doel waar je echt voor werkt. De tijd die je hebt kun je veel inhoudelijker en dus effectiever besteden.  

Nu snap je dat integratie leidt tot enorme synergievoordelen. In deze blog hebben we het alleen nog maar over 3 onderdelen, CRM, giften en mailings. Stel je voor welke voordelen je haalt met fondsenwervingsgereedschapskoffer die nog meer bevat zoals een CMS voor de sites...

Welke voordelen kun jij zelf nog bedenken?

Read more about

Other interesting posts

Sign up to our newsletter