2 May 2017 Marlies Vringer 4 minute read

Dag van de Filantropie 2017

Op donderdag 20 april vond de Dag van de Filantropie plaats bij de VU in Amsterdam. Procurios was aanwezig bij het feestelijke podiumprogramma. De jubileumeditie (20 jaar) van Nederlands grootste en oudste geefonderzoek: “Geven in Nederland”. In dit blog een korte samenvatting van de belangrijkste en opvallendste zaken.

Algemene cijfers

In 2015 is er 100 miljard euro in Europa gegeven aan goede doelen. In Nederland totaal 5,72 miljard euro inclusief de nieuwe schatting met donaties uit vermogens. Echter is het aantal mensen wat geeft, 20 procent minder geworden in de afgelopen 20 jaar terwijl de economie gegroeid is. In absolute euro’s is het totaalbedrag aan giften wel gestegen. We geven minder naarmate ons inkomen toeneemt, met uitzondering van kerkelijke giften van protestantse Nederlanders en katholieken. Zij zijn juist dubbel zoveel gaan geven. Mensen die niet naar de kerk gaan (inmiddels zo’n 70 procent van de Nederlandse bevolking) geven hetzelfde, namelijk gemiddeld zo’n 45 euro. Hoger opgeleiden geven, blijkt uit onderzoek, meer dan lager opgeleiden, niet kerkelijke mensen en “ verontruste burgers”.  Samengevat burgers die zich niet gehoord voelen in de samenleving en de politiek.

Verdeling over de huishoudens

Van de Nederlandse huishoudens geeft 81 Procent (in 2015) gemiddeld 352 euro in geld aan fondsenwervende organisaties en 39 procent geeft goederen ter waarde van gemiddeld 143 euro. Het merendeel hiervan gaat naar de gezondheid (66 procent), gevolgd door internationale hulp (41 procent) en maatschappelijke en sociale doelen (32 procent). Minder dan een derde van de huishoudens (28%) geeft aan kerk en levensbeschouwing, maar dit doel ontvang wel de hoogste bedragen.

De bedrijven

Nederlandse bedrijven gaven in 2015 voor ongeveer 2 miljard euro aan goede doelen in de vorm van sponsoring en giften. Die 2 miljard wordt opgebracht door 70 procent van de bedrijven en is al jarenlang stabiel. Sport is het belangrijkste goede doel voor bedrijven. Bedrijven doen vandaag de dag meer aan tijdsinvestering in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), om hun naamsbekendheid te verhogen en de sociale attitude richting de samenleving te verhogen.  

Belastingaftrek

Van de Nederlandse bevolking geeft of doneert 83 procent van de mensen weleens. 39 procent van de mensen geeft kleding, voedsel en/of goederen en 81 procent geeft geld. Voor een gemiddeld bedrag van 409 euro. Dit bedrag is toegenomen en kwam in 2015 uit op 2,61 miljard euro. 35 Procent van de mensen zal minder geven als de giftenaftrek (belastingvoordeel) verdwijnt. Giftenaftrek is vooral bij de grote gevers zeer interessant. Bekijk ook het blog dat wij eerder schreven over de Geefwet in 2017.

Nalatenschappen

In 2015 werd er 289 miljoen euro nagelaten. Waarschijnlijk is het daadwerkelijke bedrag aanzienlijk hoger. In de data die onderzocht is, ontbreken namelijk gegevens van kerken, congregaties, non-profit instellingen (o.a. culturele instellingen en sport- en recreatie organisaties) en fondsenwervende instellingen die niet aan het CBF rapporteren.

Daarvan kwam 283 miljoen uit de gegevens van Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), 5 miljoen uit universiteitsfondsen en 1 miljoen uit ziekenhuis fondsen. Het meest werd geschonken aan de gezondheidszorg, op nummer 2 internationale hulp en op nummer 3 maatschappelijke en sociale doelen. In totaal laat 57 procent van de mensen na middels een testament. In 16 procent van de gevallen is een goed doel/stichting opgenomen in het testament. Men laat vooral na om de wereld beter te maken, dan dat ze hem hebben aangetroffen.

Mensen zonder kinderen die overlijden geven in verhouding meer dan mensen met kinderen waar de familie voor gaat in de erfenis.  Daarnaast dient de toekomstig overledene goede ervaringen te hebben met het goede doel tijdens zijn leven, in financiële zekerheid zitten en dit interessant vindt in combinatie met de belastingaftrek. Druk uit de omgeving, schuldgevoel of gevraagd worden, spelen eigenlijk geen rol in de keus van het goede doel en het bedrag wat men nalaat.

 *Brondata: podiumprogramma dag van de Filantropie 2017 en uitgave “Geven in Nederland 2017” ISBN 9789462492516.

Wat betekent dit voor mij als fondsenwervende organisatie?

Het werven van donateurs en donaties is door de veranderende maatschappij lastiger. In het rapport staat letterlijk (pagina 18) : “Ook is fondsenwerving minder effectief geworden. Goede doelenorganisaties bereiken sinds 2001 een steeds kleiner deel van de huishoudens. bovendien blijkt dat de geefbereidheid bij fondsenwervingsacties sterk is verminderd.”.  

Dus steeds minder mensen geven. Het blijkt ook dat de mensen die geven: substantieel meer geven.  De doelgroep die geeft is dus specifieker geworden. Het is niet meer schieten met hagel als fondsenorganisatie, maar heel gericht de doelgroepen targetten en opwarmen tot een loyale donateur. Om daarop goed in te spelen is het essentieel om een realtime 360 graden totaalbeeld te hebben van de donateurs. Op allerlei gebied binnen de fondsenwervende processen denk aan: campagnes, donateurs, giftenadministratie, doelgroepen, mailings, beweegredenen om te doneren etc. etc. Het belangrijkste van bovenstaande processen is er te zijn op het juiste moment, met de juiste boodschap, op het juiste kanaal met de juiste donateur die daar op dat moment voor open staat.

Dit vraagt een stukje professionele techniek en vooral professioneel advies. Procurios kan vrijblijvend eens met je meekijken in de processen van jouw organisatie en je advies geven hoe meer uit de donateurs te halen zonder een overbelasting te veroorzaken bij het team.

Meer weten?
Kijk op https://www.procurios.com/producten/fundraising of neem contact met ons op https://www.procurios.com/contact

Read more about

Other interesting posts

Sign up to our newsletter