Hoe wij werken

2 August 2018 Niels de Groot 3 minute read

De komende tijd zullen er regelmatig columns verschijnen die geschreven zijn door verschillende Procurioten. Zij schrijven over hun werk, hun ervaring of hun visie op onze organisatie. Dit keer vertelt Niels over hoe de Scrum methode ook buiten onze Scrumteams wordt ingezet bij Procurios. 

Doelgericht bewegen

Het Service Team is in beweging. We doen dat met als uiteindelijk doel de dienstverlening naar onze klanten zo goed mogelijk te verzorgen. Dit vraagt om een duidelijke visie en de daarbij behorende strategie. Maar tegelijkertijd hebben wij ook te maken met een zeer dynamische omgeving. We krijgen een diversiteit van vragen vanuit onze klanten, onze eigen organisatie is doorlopend in beweging en de markt waarin we opereren staat ook niet stil.

Aan de ene kant willen we graag toewerken naar de realisatie van onze ambities en doelstellingen. Terwijl we aan de andere kant te maken hebben met de welbekende ‘waan van de dag’. Een situatie waar veel van onze klanten ook mee te maken hebben.

Scrum bij het Service Team

Als het gaat om de doorontwikkeling van ons platform of implementaties van klanten, maken we bij Procurios gebruik van Scrum. Klanten die regelmatig bij ons komen sprinten, zijn hier goed mee bekend. Samen met hen leggen we doorlopend in de Product Backlog vast welke User Stories (taken) nodig zijn voor de doorontwikkeling. Per sprintweek bepalen we vervolgens met de Product Owner welke taken prioriteit hebben en opgepakt dienen te worden. De Product Owner toetst de op te pakken taken op de toegevoegde waarde die ze leveren aan de doelstellingen die in de strategie zijn geformuleerd. Op deze manier kunnen we snel inspelen op de actualiteit, maar blijft er borging met eerder opgestelde doelstellingen.

We passen dit principe echter niet alleen toe voor productontwikkeling. Binnen het Service Team werken we ook veelal op deze manier, maar dan met meer ‘business’ gerelateerde taken. Hoewel we het intern vaak gewoon de Backlog noemen, gaat het dan eigenlijk om een Business Backlog. Hierin worden alle voorkomende taken geplaatst die we als team uit willen voeren. Of het gaat om het begeleiden van een schatting, het uitzoeken van wat complexere issues voor een klant of het inrichten van een implementatie. 

Gebruik van de Business Backlog

Daar waar nodig maken we taken concreter, worden grote taken opgedeeld in kleinere taken en voorzien van een prioriteit. We proberen taken niet groter te laten zijn dan een dagdeel aan werk. Het is namelijk vooral de bedoeling dat taken afgerond worden. Aan het begin van iedere week nemen we binnen het team de backlogs door en kijken we of er bijzonderheden zijn geweest in de afgelopen week, werken we de backlog bij en bepalen we welke taken er voor de komende week uitgevoerd moeten worden. De Business Backlog helpt ons enorm met het aanbrengen van focus.

Op deze manier hebben we een duidelijk overzicht van de taken die we deze week uit willen voeren. Taken die nieuw zijn worden gezamenlijk besproken en van prioriteit voorzien. Op deze manier bewaken we met het team de werklast en de voortgang. Tegelijkertijd hebben we de mogelijkheid om doorlopend te toetsen of de werkzaamheden die we uitvoeren meerwaarde leveren aan de doelstellingen die we voor ogen hebben.

Read more about

Other interesting posts

Also read

Sign up to our newsletter

Receive fresh expert content, customer stories and product updates in your mailbox

You can unsubscribe at any time